Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa5 octubre 20217 min read

La Comissió presenta la primera estratègia de la UE de lluita contra l’antisemitisme i de foment de la forma de vida jueva

La Comissió ha presentat avui la primera estratègia de la UE de lluita contra l’antisemitisme i de foment de la forma de vida jueva. Davant de l’augment preocupant de l’antisemitisme a Europa i arreu del món, l’Estratègia estableix un conjunt de mesures articulades al voltant de tres pilars: prevenir totes les formes d’antisemitisme; protegir i fomentar la forma de vida jueva; i promoure la recerca, l’ensenyament i la commemoració de l’Holocaust. L’Estratègia proposa mesures orientades a reforçar la cooperació amb les empreses digitals per frenar l’antisemitisme en línia, protegir més bé els llocs públics i els llocs de culte, establir un pol europeu de recerca en matèria d’antisemitisme contemporani i crear una xarxa de llocs en què es va perpetrar l’Holocaust. Aquestes mesures es complementaran amb la feina de la UE en l’àmbit internacional per encapçalar la lluita contra l’antisemitisme.

«Avui ens comprometem a fomentar la forma de vida jueva a Europa en tota la seva diversitat. Volem que la vida jueva torni a prosperar al cor de les nostres comunitats, com hauria de ser. L’estratègia que presentem avui suposa un canvi radical en la nostra resposta davant de l’antisemitisme. Europa només prosperarà quan les seves comunitats jueves s’hi trobin segures i prosperin», ha declarat avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

«L’antisemitisme és incompatible amb els valors de la UE i amb l’estil de vida europeu. Aquesta estratègia, la primera d’aquesta mena, constitueix el nostre compromís per combatre’l en totes les seves formes i per garantir un futur per a la forma de vida jueva a Europa i arreu del món. Els ho devem als qui van morir a l’Holocaust, els ho devem als supervivents i els ho devem a les generacions futures», ha declarat avui també el vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas.

Vers una Unió Europea sense antisemitisme

L’Estratègia estableix mesures que se centren a: 1) prevenir i combatre totes les formes d’antisemitisme; 2) protegir i promoure la forma de vida jueva a la UE; i 3) l’ensenyament, la recerca i la commemoració de l’Holocaust. Aquestes mesures es complementen amb la feina de la UE en l’àmbit internacional per lluitar contra l’antisemitisme arreu del món.

Algunes de les mesures principals definides a l’Estratègia són:

  • Prevenir i combatre totes les formes d’antisemitisme: nou de cada deu jueus consideren que al seu país ha augmentat l’antisemitisme, i el 85 % el considera un problema greu. Per resoldre-ho, la Comissió mobilitzarà fons de la UE i ajudarà els estats membres a dissenyar i executar les seves estratègies nacionals. La Comissió donarà suport a la creació d’una xarxa europea d’alertadors fiables i organitzacions jueves per eliminar els continguts d’incitació a l’odi en línia. També donarà suport a l’elaboració de relats que rebatin els continguts antisemites en línia. La Comissió cooperarà amb el sector i les empreses tecnològiques per prevenir l’exhibició i la venda il·legals de símbols, objectes i literatura relacionats amb el nazisme.
  • Protegir i promoure la forma de vida jueva a la UE: el 38 % dels jueus s’han plantejat d’emigrar perquè com a jueus no se senten segurs a la UE. Per garantir que els jueus se sentin segurs i puguin participar plenament a la vida europea, la Comissió aportarà finançament per millorar la protecció dels espais públics i els llocs de culte. La propera convocatòria de propostes es publicarà el 2022 i s’hi disposarà de 24 milions d’euros. També es convida els estats membres a fer servir el suport d’Europol en matèria d’activitats de lluita contra el terrorisme, tant en línia com fora de línia. Per promoure la forma de vida jueva, la Comissió adoptarà mesures per protegir el patrimoni jueu i donar a conèixer la forma de vida, la cultura i les tradicions jueves.
  • Ensenyament, recerca i commemoració de l’Holocaust. Actualment, un de cada vint europeus no ha sentit a parlar mai de l’Holocaust. Per mantenir viva la memòria, la Comissió contribuirà a la creació d’una xarxa de llocs en què es va perpetrar l’Holocaust però que no són necessàriament coneguts, com ara amagatalls o indrets d’execucions. La Comissió també donarà suport a una nova xarxa de joves ambaixadors europeus per promoure la memòria de l’Holocaust. La Comissió finançarà, amb fons de la UE, la creació d’un pol europeu de recerca en antisemitisme i vida jueva contemporanis, en cooperació amb els estats membres i el sector de la recerca. Per posar en valor el patrimoni jueu, la Comissió convidarà les ciutats candidates al títol de Capital europea de cultura que treballin la història de les seves minories, inclosa la història de la comunitat jueva.

La UE farà servir totes les eines disponibles per instar els països socis a lluitar contra l’antisemitisme en el veïnatge de la UE i arreu del món, en particular mitjançant la cooperació amb organitzacions internacionals. Vetllarà perquè els fons externs de la UE no es destinin a activitats que incitin a l’odi i la violència contra la comunitat jueva o d’altres. La UE reforçarà la cooperació UE-Israel en la lluita contra l’antisemitisme i fomentarà la revitalització del patrimoni jueu arreu del món.

Properes etapes

L’Estratègia s’executarà al llarg del període 2021-2030. La Comissió insta el Parlament Europeu i el Consell a donar suport a la implementació de l’Estratègia i publicarà informes extensos d’execució el 2024 i el 2029. Els estats membres ja s’han compromès a prevenir i combatre totes les formes d’antisemitisme mitjançant noves estratègies nacionals o mesures noves en el marc d’estratègies nacionals preexistents o bé a través de plans d’acció de prevenció del racisme, la xenofòbia, la radicalització i l’extremisme violent. Les estratègies nacionals s’han d’adoptar abans no acabi 2022 i la Comissió les avaluarà a finals del 2023.

Rerefons

Aquesta estratègia constitueix el compromís de la UE amb el futur de la forma de vida jueva a Europa i arreu del món. Marca el compromís polític de la Comissió per atènyer una Unió Europea en què no hi hagi ni antisemitisme ni cap forma de discriminació i per una societat de la UE oberta, inclusiva i igualitària.

Arran del Col·loqui sobre drets fonamentals que va tractar l’antisemitisme i la islamofòbia, el 2015, la Comissió va nomenar la seva primera coordinadora per la lluita contra l’antisemitisme i pel foment de la forma de vida jueva. El juny del 2017 el Parlament Europeu va adoptar una resolució sobre la lluita contra l’antisemitisme. El desembre del 2018 el Consell va adoptar una Declaració sobre la lluita contra l’antisemitisme. El desembre del 2019, la lluita contra l’antisemitisme es va incorporar a la cartera del vicepresident de la Comissió per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, cosa que indicava la intenció de considerar aquesta qüestió una prioritat transversal. El desembre del 2020 el Consell va adoptar una altra Declaració sobre la incorporació de la lluita contra l’antisemitisme en tots els àmbits d’actuació.

Molts dels àmbits d’actuació relacionats amb la lluita contra l’antisemitisme són fonamentalment competència dels estats membres. No obstant, la UE té un paper important a l’hora de proporcionar orientacions estratègiques, coordinar les accions dels estats membres, supervisar la implementació i els avenços, aportar finançament dels fons de la UE i fomentar l’intercanvi de bones pràctiques entre els estats membres. Amb aquest objectiu, la Comissió transformarà el seu Grup de treball ad hoc sobre la lluita contra l’antisemitisme en una estructura permanent en què s’apleguin els estats membres i les comunitats jueves.

Més informació

Estratègia de la UE de lluita contra l’antisemitisme i de foment de la forma de vida jueva

Fitxa sobre l’Estratègia de la UE de lluita contra l’antisemitisme i de foment de la forma de vida jueva

Preguntes i respostes

Lloc web sobre la lluita contra l’antisemitisme

Coordinadora per la lluita contra l’antisemitisme i pel foment de la forma de vida jueva

Detalls

Data de publicació
5 octubre 2021