Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa2 març 2022Representation in Spain – Barcelona1 min read

La Comissió presenta les orientacions de política fiscal per al 2023

La Comissió Europea ha adoptat avui la Comunicació que ofereix als estats membres les orientacions sobre política fiscal per al 2023. Estableix els principis clau que guiaran l’avaluació per part de la Comissió dels programes d’estabilitat i convergència dels estats membres. També ofereix una visió general de la situació actual pel que fa a l’informe de governança econòmica.

 

La Comunicació s’ha presentat en el context de la invasió injustificada d’Ucraïna per part de Rússia. En solidaritat amb Ucraïna, la UE ha aprovat un paquet de sancions econòmiques sense precedents que tindran greus repercussions en l’economia i l’elit política russes.

 

La Comissió va presentar les seves previsions econòmiques de l’hivern el 10 de febrer, dues setmanes abans de la invasió d’Ucraïna. Aquest esdeveniment afecta negativament les perspectives de creixement i aguditza els riscos a la baixa.

 

També fa encara més necessària l’estreta coordinació de les polítiques econòmiques i fiscals. Aquestes últimes, a més, s’hauran d’adaptar a les circumstàncies, que canvien ràpidament. Les orientacions s’ajustaran a l’evolució econòmica quan escaigui.

Detalls

Data de publicació
2 març 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona