Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa4 març 20206 min read

La Comissió presenta una nova llei europea per assolir la neutralitat climàtica el 2050

Brussel·les, 4 de març de 2020

La Comissió presenta avui una proposta per incorporar a la legislació europea el compromís polític de la UE d’arribar a ser climàticament neutra abans del 2050 per tal de protegir el planeta i la nostra població. La legislació europea en matèria de lluita contra el canvi climàtic ja estableix aquest objectiu amb vista al 2050 i un seguit de directrius que han de seguir totes les polítiques de la UE. Tot plegat ofereix previsibilitat a les administracions públiques, a les empreses i als ciutadans. Alhora, la Comissió vol engegar una consulta pública sobre el futur pacte europeu sobre el clima mitjançant la qual els ciutadans podran participar en el disseny d’aquest nou instrument.

«Tot el que fem avui és perquè la UE arribi a ser el primer continent climàticament neutre d’aquí al 2050. La legislació en matèria de lluita contra el canvi climàtic és la traducció jurídica del nostre compromís polític i ens situa de manera irreversible en el camí cap a un futur més sostenible. Aquesta és, doncs, la part més important del pacte verd europeu, que ofereix previsibilitat i transparència a les empreses i als inversors europeus, ens orienta en la nostra estratègia de creixement respectuós amb el medi ambient i ens garanteix que aquesta transició sigui gradual i justa», ha declarat avui la presidenta Ursula von der Leyen.

«Ara estem passant de les paraules a l’acció per demostrar als ciutadans europeus que ens prenem molt seriosament l’objectiu d’atènyer d’aquí al 2050 el que se’n diu «zero emissions netes» de gasos d’efecte hivernacle. La nova legislació europea en matèria de lluita contra el canvi climàtic representa tot un missatge als nostres socis internacionals perquè a partir d’enguany tots siguem més ambiciosos per assolir els objectius comuns de l’acord de París. La legislació en matèria de lluita contra el canvi climàtic garantirà que ens hi dediquem amb cor i ànima, que siguem disciplinats, que no ens apartem del camí i que puguem retre comptes de tot allò que fem», ha declarat avui també el vicepresident executiu del Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans.

Amb l’aprovació de la nova legislació en matèria de lluita contra el canvi climàtic, la Comissió vol disposar d’una eina jurídicament vinculant que permeti atènyer d’aquí al 2050 l’objectiu del que se’n diu «zero emissions netes» de gasos d’efecte hivernacle. Les institucions de la UE i els estats membres han de comprometre’s a prendre les mesures que calguin a nivell nacional i europeu per assolir aquest objectiu.

La legislació en matèria de lluita contra el canvi climàtic inclou mesures per estar al dia de tot el que anem aconseguint i anar-hi ajustant la nostra actuació en funció de tot allò de què disposem, com ara el model de gobernança dels plans nacionals de política energètica i lluita contra el canvi climàtic dels estats membres, els informes periòdics de l’Agència europea de medi ambient i les demostracions científiques més recents sobre el canvi climàtic i les seves repercussions. Els progressos que s’hagin fet es revisaran cada cinc anys d’acord amb el balanç mundial de l’acord de París.

La legislació en matèria de lluita contra el canvi climàtic també estableix les vies per atènyer l’objectiu amb vista al 2050:

  • En funció de l’exhaustiva avaluació d’impacte que en farà, la Comissió proposarà un nou objectiu de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle amb vista al 2030; un cop s’hagi enllestit aquesta avaluació d’impacte, es modificarà si cal la legislació en matèria de lluita contra el canvi climàtic.
  • A tot tardar el mes de juny del 2021 la Comissió revisarà i, si de cas, proposarà de revisar tots els instruments polítics necessaris per assolir les reduccions d’emissions addicionals d’aquí al 2030.
  • La Comissió proposa d’establir una trajectòria europea amb vista al període 2030-2050 per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, avaluar-ne els progressos i oferir previsibilitat a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans.
  • A tot estirar el mes de setembre del 2023 i, posteriorment, cada cinc anys la Comissió avaluarà la coherència de les mesures nacionals i de la UE destinades a assolir la neutralitat climàtica i els objectius de la trajectòria amb vista al període 2030-2050.
  • La Comissió tindrà capacitat per formular recomanacions als estats membres, les accions dels quals hagin demostrat ser incompatibles amb l’objectiu de la neutralitat climàtica, i els estats membres estaran obligats a retre comptes de les seves accions o a raonar per què no les estan duent a terme com cal; per descomptat, la Comissió també podrà revisar la idoneïtat de la seva trajectòria i de les mesures europees.
  • També s’exigirà als estats membres que desenvolupin i duguin a terme estratègies d’adaptació per millorar la seva resiliència i reduir la vulnerabilitat davant les conseqüències del canvi climàtic.

Configuració de les futures polítiques europees en el marc del pacte europeu sobre el clima

Juntament amb les polítiques i les normatives nacionals, tots els sectors de la societat i de l’economia han de tenir un paper en la transició cap a una Unió Europea que sigui climàticament neutra.

Vet aquí per què la Comissió engega avui una consulta pública sobre el nou pacte europeu sobre el clima, una iniciativa àmplia per donar veu i protagonisme als ciutadans i als interessats en el disseny de noves mesures, intercanviar informació, posar en marxa activitats de base i fer conèixer arreu solucions que d’altres puguin seguir.

La consulta pública sobre la política de lluita contra el canvi climàtic romandrà oberta dotze setmanes. Les contribucions es faran servir per confegir el pacte europeu sobre el clima, que s’engegarà abans no hagi començat la conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i que se celebrarà a Glasgow el mes de novembre del 2020 (COP26).

La Comissió va començar a treballar-hi oficialment amb la publicació de les avaluacions inicials d’impacte sobre el mecanisme d’ajustament fronterer del carboni i amb la revisió de la Directiva sobre la fiscalitat de l’energia, dos dels d’altres instruments polítics importants del pacte verd europeu. A més, el col·legi de comissaris europeus té aprovada una proposta per declarar l’any 2020 Any europeu del ferrocarril per tal de posar en relleu els beneficis que tindria per al clima que augmentés el transport ferroviari de passatgers i mercaderies.

Rerefons

L’ambició de la UE d’esdevenir el primer bloc climàticament neutre d’aquí al 2050 és la part més important del pacte verd europeu que la Comissió von der Leyen va presentar l’11 de desembre del 2019.

La primera vegada que la Comissió va exposar el seu projecte d’assolir una UE climàticament neutra d’aquí al 2050 va ser el mes de novembre del 2018 arran de l’acord de París consistent a mirar de mantenir l’augment de la temperatura mundial molt per sota dels 2°C o, fins i tot, per sota dels  1,5°C. El 14 de març del 2019 el Parlament Europeu va aprovar l’objectiu d’aconseguir «zero emissions netes» de gasos d’efecte hivernacle i el 12 de desembre del 2019 el Consell Europeu va aprovar l’objectiu d’aconseguir una UE climàticament neutra d’aquí al 2050.

Més informació

MEMO: preguntes i respostes sobre la llei del clima europea i el pacte sobre el clima

Llei europea sobre el clima

Estratègia a llarg termini amb vista al 2050

Diàleg amb els ciutadans sobre el pacte europeu sobre el clima

Pacte verd europeu

Detalls

Data de publicació
4 març 2020