Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa12 setembre 2023Representation in Spain – Barcelona2 min read

La Comissió presenta una sèrie d’iniciatives per abordar les necessitats de les petites i mitjanes empreses (pimes) europees en el context econòmic actual.

Les pimes representen el 99 % de les empreses europees i són motors essencials de les transicions verda i digital d’Europa, però es continuen enfrontant a la imprevisibilitat i la volatilitat com a conseqüència de les diverses crisis que s’han succeït en els darrers anys.

La Comunicació sobre l’ajuda a les pimes presentada avui proposa noves mesures que proporcionaran ajuda a curt termini, impulsaran la competitivitat de les pimes a llarg termini i reforçaran l’equitat en el món empresarial a tot Europa. En el marc d’aquestes mesures, avui la Comissió també publica noves propostes: d’un Reglament sobre la morositat en les transaccions comercials i d’una Directiva sobre la simplificació fiscal per a les pimes. Altres iniciatives tenen per objecte continuar impulsant l’accés de les pimes al finançament, millorar l’entorn empresarial i donar suport al creixement de les pimes perquè esdevinguin empreses de capitalització mitjana a fi de desfermar tot el seu potencial econòmic.

En concret, el nou Reglament sobre la morositat en les transaccions comercials pretén lluitar contra la pràctica de la morositat, que genera problemes de tresoreria a les pimes i suposa un obstacle a la competitivitat i la resiliència de les cadenes de subministrament. Les noves normes derogaran la Directiva del 2011 sobre la morositat i la substituiran per un Reglament. La proposta introdueix un termini màxim de pagament més rigorós de trenta dies i elimina les ambigüitats i els buits legals de la Directiva vigent. El text proposat també garanteix que el pagament dels interessos de demora i la indemnització per despeses de cobrament sigui automàtic, i introdueix noves mesures de control d’aplicació i vies de recurs per protegir les empreses davant dels mals pagadors.

La nova Directiva sobre la simplificació fiscal per a les pimes donarà a les pimes que operen en diversos països mitjançant establiments permanents l’opció d’interactuar amb una sola administració tributària —la de la seu central— en lloc d’haver-se de sotmetre a les obligacions de diversos sistemes fiscals. Aquesta proposta augmentarà la seguretat fiscal i l’equitat, reduirà els costos de compliment i les distorsions del mercat que influeixen en les decisions empresarials, alhora que minimitzarà el risc de la doble imposició i la sobreimposició i de litigis fiscals. La disminució prevista dels costos de compliment, en particular, hauria de fomentar la inversió i l’expansió transfronterera a la UE. Les pimes que operen en diversos estats membres podran aprofitar plenament la llibertat d’establiment i la lliure circulació de capitals sense topar amb obstacles fiscals innecessaris.

Detalls

Data de publicació
12 setembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona