Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa29 novembre 2023Representation in Spain – Barcelona3 min read

La Comissió proposa 166 projectes energètics transfronterers perquè rebin suport de la UE a fi d’ajudar a complir el Pacte Verd Europeu

Avui la Comissió fa un pas més per adaptar el sistema energètic de la UE al futur amb l’adopció de la primera llista de projectes d’interès comú (PIC) i projectes d’interès mutu (PIM), que s’adequa plenament al Pacte Verd Europeu. Aquests projectes d’infraestructures transfrontereres clau ajudaran la UE a assolir els ambiciosos objectius que s’ha marcat en el terreny de l’energia i l’acció climàtica. Els projectes es beneficiaran d’un procediment simplificat d’autorització i regulació i podran optar a rebre ajuts econòmics de la UE mitjançant el Mecanisme «Connectar Europa» (MCE).

Aquesta llista s’ha adoptat en el marc del Reglament revisat sobre les xarxes transeuropees d’energia (XTE-E), que posa fi als ajuts a infraestructures de combustibles fòssils i se centra en les infraestructures energètiques transfrontereres del futur. Hi figuren els PIC, que són projectes ubicats en el territori de la UE i, per primer cop, també els PIM, projectes que connecten la UE amb altres països. La Comissió s’encarregarà que els projectes es completin ràpidament i puguin contribuir a duplicar la capacitat de la xarxa de la UE d’ara al 2030 i a complir l’objectiu del 42,5% d’energies renovables.

Dels 166 PIC i PIM que s’han seleccionat:

  • més de la meitat (85) són projectes en el camp de l’electricitat, les xarxes marítimes i les xarxes elèctriques intel·ligents, i es preveu que molts es posin en funcionament entre el 2027 i el 2030;
  • per primera vegada s’hi inclouen projectes d’hidrogen i electrolitzadors (65), que tindran un paper fonamental per fer possible la integració del sistema energètic i la descarbonització de la indústria de la UE;
  • la llista també inclou 14 projectes de xarxa de CO2, d’acord amb els nostres objectius de crear un mercat per a la captura i l’emmagatzematge de carboni.

Després de l’adopció d’aquesta llista de PIC i PIM avui per part de la Comissió, com a acte delegat en virtut del Reglament XTE-E, ara la llista se sotmetrà al control del Parlament Europeu i al Consell. Els col·legisladors disposen de dos mesos per acceptar o rebutjar la llista en la seva totalitat, però no la poden modificar. Aquest procés es pot prorrogar dos mesos més si ho demanen els col·legisladors. Quan s’hagi aprovat definitivament la llista de projectes, la Comissió col·laborarà amb els promotors de projectes i els estats membres per ajudar a la ràpida execució dels projectes, d’acord amb les mesures reforçades que s’han proposat avui al Pla d’acció de la UE sobre xarxes.

Rerefons

La llista adoptada avui és la sisena llista de la Unió amb PIC, i la primera llista de la Unió amb PIC i PIM que s’ha elaborat en el marc del Reglament XTE-E revisat, que es va adoptar el 2022. El Reglament revisat garanteix que els projectes transfronterers d’infraestructures energètiques que obtenen suport de la UE ajudin la Unió a assolir els seus objectius en el terreny de l’acció climàtica i l’energia establerts al Pacte Verd Europeu. Tal com disposa el Reglament XTE-E, aquestes llistes s’adopten cada dos anys després d’àmplies consultes amb les parts interessades en els grups regionals que ha establert el dit Reglament.

Més informació

Reglament delegat sobre la primera llista de la Unió de projectes d’interès comú i mutu

Annex amb la primera llista de la Unió de projectes d’interès comú i mutu

Document de treball dels serveis de la Comissió sobre la primera llista de la Unió de projectes d’interès comú i mutu

Preguntes i respostes

Projectes d’interès comú (PIC)

Mapa interactiu dels PIC

Xarxes transeuropees d’energia

 

 

Kadri Simson, comissària d’Energia

La llista de projectes transfronterers que presentem avui dibuixa el nou mapa energètic d’Europa. S’han acabat els temps en què la UE finançava infraestructures de combustibles fòssils. Ha arribat el moment d’invertir en infraestructures energètiques aptes per a un sistema més flexible, descentralitzat i digitalitzat, en què els consumidors siguin també productors i el gruix de la nostra energia provingui de fonts renovables.

 

IP/23/6047

Detalls

Data de publicació
29 novembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona