Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa12 gener 2022Representation in Spain – Barcelona6 min read

La Comissió proposa de reforçar el mandat de l’Agència europea de les drogues davant del creixement del mercat il·lícit

Avui la Comissió proposa de reforçar el mandat de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies i transformar-lo en l’Agència europea de les drogues. Els canvis que es proposen permetran que l’Agència tingui un paper més rellevant a l’hora de detectar i combatre els reptes actuals i futurs relacionats amb les drogues il·lícites a la UE. Entre altres coses, podrà emetre avisos quan es venguin deliberadament substàncies perilloses per a un ús il·lícit, fer seguiment de l’ús addictiu de substàncies que es consumeixin juntament amb drogues il·lícites, i dur a terme campanyes de prevenció a nivell de la UE. L’Agència europea de les drogues també tindrà un paper més destacat en l’àmbit internacional.

El vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas, ha declarat: «La producció i tràfic de drogues s’han adaptat a les alteracions que ha comportat la pandèmia. Els grups de delinqüència organitzada van ajustar ràpidament les seves operacions de drogues a la nova situació. Ara més que mai necessitem disposar de proves i anàlisis clares, actualitzades i fiables sobre les drogues il·lícites a la UE. Per això avui proposem de reforçar el mandat de l’Agència europea de les drogues. Continuarem lluitant contra el tràfic il·lícit de drogues i actuant davant dels efectes de les drogues il·lícites sobre la salut pública i la seguretat dels europeus. Aquesta agència reforçada continuarà sent un agent fonamental en aquesta tasca.»

La comissària d’Afers d’Interior, Ylva Johansson, ha declarat: «El tràfic de drogues és encara ara el principal mercat delictiu de la UE. La delinqüència organitzada en l’àmbit de les drogues és internacional i provoca corrupció i morts. Les bandes són cada vegada més expertes en la distribució de drogues prohibides però també en la producció de substàncies que encara no estan categoritzades i que plantegen riscos greus. Amb la proposta que presentem avui dotem l’Agència europea de les drogues de les eines que necessita per dur a terme una vigilància estreta del paisatge canviant de les drogues, per ajudar a lluitar contra els efectes perjudicials de les drogues i per treballar amb eficàcia amb altres agències de la UE, en particular l’Europol.»

Amb aquest mandat reforçat, l’Agència podrà:

  • Dur a terme avaluacions de l’amenaça sobre les novetats que es produeixin en relació amb les drogues il·lícites que puguin tenir efectes perjudicials sobre la salut i la seguretat, de manera que ajudi a millorar la preparació de la UE per respondre davant de noves amenaces;
  • Emetre alertes en cas que apareguin en el mercat substàncies especialment perilloses;
  • Vigilar i abordar l’ús de polisubstàncies, és a dir, l’ús addictiu d’altres substàncies quan està relacionat amb el consum de drogues, atès que l’ús de polisubstàncies és habitual entre els consumidors de drogues i té un efecte perjudicial sobre la salut pública;
  • Establir una xarxa de laboratoris forenses i toxicològics que connecti els laboratoris nacionals. La xarxa fomentarà l’intercanvi d’informació sobre novetats i tendències i donarà suport a la formació d’experts forenses en drogues.
  • Dur a terme campanyes de prevenció i conscienciació a nivell de la UE en relació amb les drogues il·lícites, de manera que l’Agència pugui actuar a partir de les anàlisis que elabori ella mateixa. L’Agència també podrà ajudar els estats membres a preparar campanyes nacionals;
  • Proporcionar recerca i ajuda en aspectes relacionats no només amb la salut sinó també amb els mercats de la droga i el subministrament de drogues, ja que així s’abordarà la qüestió de les drogues d’una manera més integral;
  • Tenir un paper més rellevant en l’àmbit internacional i donar suport al lideratge de la UE en la política en matèria de drogues a nivell multilateral;
  • Comptar amb una xarxa més sòlida de punts de contacte nacionals que s’encarreguin d’aportar la informació pertinent a l’Agència.

Properes etapes

Ara correspon al Parlament Europeu i al Consell d’estudiar i adoptar el nou mandat.

Rerefons

Les drogues il·lícites suposen un problema complex de seguretat i de salut que afecta milions de persones a la UE i arreu del món. L’Informe europeu sobre drogues de 2021 estima que 83 milions d’adults de la UE (és a dir,  el 28,9 % de la població adulta) han consumit drogues il·lícites almenys una vegada a la vida. El 2019 es van produir com a mínim 5 150 morts per sobredosi a la UE, una dada que creix cada any des de 2012. Alhora, la quantitat de cocaïna i d’heroïna que entra a la UE es troba en un nivell de rècord històric i a la UE es produeixen drogues, en particular drogues sintètiques (amfetamines i èxtasi), tant per a consum intern com per a l’exportació. Es calcula que el mercat de la droga representa un valor anual de 30 000 milions d’euros i continua sent el principal mercat delictiu de la UE i una font bàsica d’ingressos per a les bandes de la delinqüència organitzada. Aquesta evolució demana una acció eficaç a nivell de la UE.

L’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT) és l’autoritat principal en matèria de drogues il·lícites a la UE. Proporciona dades i anàlisis científiques en matèria de drogues il·lícites, la drogoaddicció i les seves conseqüències, que són la base de la formulació de polítiques basades en dades reals en matèria de control de drogues a nivell de la UE, amb la qual cosa es contribueix a protegir la gent que viu a Europa dels danys derivats de les drogues.

La proposta que presentem avui parteix de les conclusions de l’avaluació de la Comissió sobre l’OEDT publicada el maig de 2019. L’avaluació va concloure que l’agència gaudeix d’un ampli reconeixement a Europa i arreu del món com a centre d’excel·lència científica que proporciona dades reals, objectives, fiables i comparables a nivell europeu sobre les drogues, la drogoaddicció i les seves conseqüències i que du a terme una vigilància eficaç de les amenaces i les tendències emergents. L’avaluació també va detectar alguns àmbits de millora en funció dels canvis que es produeixen en el fenomen de les drogues, com ara intensificar la tasca de vigilància de les qüestions de subministrament i el policonsum de drogues, augmentar la visibilitat de l’Agència entre els professionals i la ciutadania en general, i reforçar-ne la cooperació amb organitzacions internacionals.

Basant-se en aquesta  avaluació, l’Estratègia de la UE en matèria de lluita contra la droga per al període 2021-2025, aprovada pel Consell el desembre de 2020, insta la Comissió a presentar una proposta per revisar el mandat de l’Agència perquè tingui un paper més rellevant en la resposta als reptes actuals i futurs relacionats amb el fenomen de les drogues.

Més informació

Proposta de Reglament sobre l’Agència europea de les drogues (vegeu també l’annex de la proposta, l’avaluació d’impacte i el resum executiu)

Pàgina web de la Comissió sobre la política en matèria de drogues

 

Detalls

Data de publicació
12 gener 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona