Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa10 octubre 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

La Comissió proposa les possibilitats de pesca per al 2024 al mar Mediterrani i el mar Negre

Avui la Comissió ha adoptat la seva proposta de possibilitats de pesca per al 2024 al mar Mediterrani i el mar Negre. La proposta promou la gestió sostenible de les poblacions de peixos al mar Mediterrani i el mar Negre i compleix els compromisos polítics contrets en la declaració «MedFish4Ever» i en la Declaració de Sofia.

La Comissió proposa de fer servir les mateixes eines que es van introduir en les possibilitats de pesca del 2022 i del 2023, tenint en compte els últims dictàmens científics. Entre aquestes eines hi ha l’esforç pesquer per als arrossegadors i els palangrers així com límits de captures per a la gamba d’altura. Aquestes mesures es van establir en el marc del pla pluriennal de gestió (PPG) de les poblacions demersals del Mediterrani occidental amb l’objectiu d’assolir com a tard l’1 de gener de 2025 el rendiment màxim sostenible (RMS), és a dir, la quantitat màxima de peix que els pescadors poden extreure del mar sense comprometre la regeneració i la productivitat futura de les poblacions.

La majoria de les possibilitats de pesca es proposaran més endavant en funció dels resultats de la sessió anual de la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM), que se celebrarà del 6 al 10 de novembre de 2023, i dels dictàmens científics en relació amb les poblacions demersals que abasta el pla pluriennal de gestió del Mediterrani occidental, previst per a finals d’octubre.

El Consell debatrà la proposta de la Comissió els dies 11 i 12 de desembre i fixarà l’assignació de possibilitats de pesca. El Reglament serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2024. 

 

Detalls

Data de publicació
10 octubre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona