Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 desembre 2023Representation in Spain – Barcelona9 min read

La Comissió proposa noves normes per a la millora del benestar animal

Brussel·les, 7 de desembre de 2023

Com va anunciar la nostra estratègia «Del camp a taula» –el programa del Pacte Verd Europeu per a l’agricultura sostenible i la producció d’aliments–, avui la Comissió ha proposat la reforma més ambiciosa dels últims vint anys de les normes de la UE sobre benestar animal durant el transport.

 

 

Com va anunciar la nostra estratègia «Del camp a taula» –el programa del Pacte Verd Europeu per a l’agricultura sostenible i la producció d’aliments–, avui la Comissió ha proposat la reforma més ambiciosa dels últims vint anys de les normes de la UE sobre benestar animal durant el transport. La Comissió també ha proposat, per primera vegada, noves normes de la UE pel que fa al benestar i la traçabilitat dels gossos i els gats que es crien, mantenen i comercien com a animals de companyia amb finalitats lucratives.

 

 

En el paquet de mesures hi trobem una revisió de les normes actuals de la UE pel que fa al transport d’animals que millorarà el benestar dels 1 600 milions d’animals que es transporten cada any cap a la UE i dins de la UE. Les noves normes reflecteixen les dades i coneixements científics més recents i els avenços tecnològics.

 

 

Les noves normes sobre el benestar i la traçabilitat dels gossos i els gats establiran, per primera vegada, regles uniformes de la UE per a la cria, allotjament i manipulació de gossos i gats en establiments de cria i botigues d’animals, així com en refugis. La traçabilitat dels gossos i els gats també es reforçarà a través de l’obligatorietat d’identificació i registre en bases de dades nacionals a fi de combatre’n el comerç il·legal i millorar el control de les condicions de benestar animal en els diversos establiments.

 

 

Per últim, la Comissió ha proposat noves accions per respondre a la iniciativa ciutadana europea «Fur Free Europe» (Una Europa sense pells), que demana que es prohibeixin a la UE les granges pelleteres i la venda en el mercat comú d’articles que continguin pell d’aquesta procedència. La Comissió aplaudeix la iniciativa i reconeix que el benestar animal és una gran preocupació per als ciutadans europeus.

 

 

 

Normes més adequades per al transport d’animals

 

 

Les normes vigents de la UE en matèria de transport d’animals tenen vint anys. Ja no reflecteixen la realitat actual, els últims dictàmens i consells científics, els objectius de sostenibilitat o la legítima preocupació dels nostres ciutadans pel que fa al benestar animal. La proposta que presentem avui se centra en àmbits clau que són fonamentals per garantir el benestar animal en el transport:

 

 

·      S’escurçarà la durada dels viatges i, en els trajectes llargs, caldrà descarregar els animals perquè puguin descansar, menjar i beure. S’aplicaran normes especials als animals d’abastament i als animals vulnerables com ara els vedells lactants i els animals prenyats.

 

 

·      L’import dels ajuts per garantir un espai mínim per als diferents animals augmentarà i variarà en funció de l’espècie.

 

 

·      El transport en condicions de temperatures extremes estarà sotmès a condicions estrictes, com ara que el transport es faci només durant la nit quan la temperatura sigui superior a 30 °C. A més, quan les temperatures baixin dels 0 ºC els vehicles de carretera hauran d’anar coberts i caldrà controlar la circulació d’aire en el compartiment per al bestiar a fi de protegir-lo de l’efecte refredador del vent durant el viatge. Si les temperatures són inferiors a – 5 °C, a més de les mesures anteriors, la durada del viatge no podrà superar les nou hores.

 

 

·      S’enduriran les normes per a l’exportació d’animals vius des de la Unió, per exemple amb l’augment dels controls en països tercers perquè compleixin normes equivalents a les de la UE.

 

 

·      Aprofitarem al màxim les eines digitals per facilitar l’aplicació de les normes de transport (per exemple, mitjançant el posicionament dels vehicles en temps real i una base de dades central).

 

 


Més benestar per als gossos i els gats

 

 

Aproximadament el 44 % de les llars de la UE tenen un animal de companyia. En els últims anys ha crescut considerablement el comerç de gossos i gats, que té un valor anual de 1 300 milions d’euros. Les normes de benestar animal a què s’han d’atenir els professionals de cria, allotjament i venda de gossos i gats divergeixen molt d’un estat membre a un altre. A més, hi ha moltes proves de pràctiques que no compleixen la normativa i d’abusos.

 

 

A més, s’ha disparat el comerç il·legal de gossos i gats a causa en part de l’augment de les vendes en línia, que actualment suposen el 60 % de totes les vendes de gossos i gats a la UE. Un nou informe que es publica avui denuncia l’abast de la venda il·legal de gossos i gats així com els buits legals actuals que la fan possible.

 

 

La proposta d’avui no presenta noves regles per a la ciutadania ni per als propietaris d’animals de companyia, sinó que estableix normes uniformes de la UE per al benestar dels gossos i els gats en els establiments de cria, en les botigues i en els refugis per a animals.

 

 

·      Per primera vegada s’aplicaran unes condicions mínimes a la cria, allotjament, cura i tractament d’aquests animals arreu de la UE.

 

 

·      Uns requisits de traçabilitat estrictes, juntament amb controls automatitzats de les vendes en línia, ajudaran les autoritats en la vigilància de la cria i comerç de gossos i gats, i permetran als compradors comprovar la identificació i registre de l’animal.

 

 

·      Els estats membres hauran d’oferir formació als qui treballen amb animals, i s’informarà tothom que compri un gos o un gat sobre la importància de la tinença responsable.

 

 

·      La importació de gossos i gats haurà de complir amb normes de benestar equivalents.

 

 


Resposta a la iniciativa ciutadana europea «Fur Free Europe» (Una Europa sense pells)

 

 

Avui la Comissió també ha respost a la iniciativa ciutadana europea «Fur Free Europe» (Una Europa sense pells), que demana a la Comissió que actuï per prohibir: i) la tinença i sacrifici d’animals quan la finalitat única o principal sigui la producció de pells, i ii) la comercialització en el mercat de la UE de pells provinents de granges i d’articles que en continguin. També planteja qüestions importants pel que fa a la protecció de la salut humana, animal i mediambiental, i la Comissió les analitzarà a partir del seu plantejament «Una sola salut», que té com a principi fonamental el reconeixement que la salut humana, animal i mediambiental estan indissolublement lligades.

 

 

La Comissió ha encarregat a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) un dictamen científic sobre el benestar dels animals en les granges pelleteres. A partir d’aquestes aportacions científiques, i mitjançant una avaluació dels efectes econòmics i socials, la Comissió es pronunciarà sobre quines són les mesures més adequades.

 

 


Pròxims passos

 

 

Les dues propostes legislatives es trametran al Parlament Europeu i al Consell. Quant a la iniciativa ciutadana europea, l’EFSA iniciarà l’avaluació científica arran de la petició de la Comissió i emetrà el seu dictamen científic com a tard el març de 2025.

 

 

La Comissió també continuarà treballant en la formulació d’altres propostes de benestar animal, tal com es va anunciar en l’estratègia «Del camp a taula».

 

 


Més informació

 

 

Preguntes i respostes sobre benestar animal en el transport

 

 

Preguntes i respostes sobre el benestar dels gossos i els gats

 

 

Preguntes i respostes sobre la iniciativa ciutadana europea «Fur Free Europe» (Una Europa sense pells)

 

 

Fitxa informativa sobre benestar animal en el transport

 

 

Fitxa informativa sobre el benestar dels gossos i els gats

 

 

 

Stella Kyriakides, comissària de Salut i Seguretat Alimentària

 

 

El benestar animal és una qüestió que preocupa enormement la ciutadania europea i des del primer dia hem tingut entre les nostres prioritats polítiques treballar per millorar-lo. Gairebé la meitat de les llars europees tenen un gos o un gat, cosa que demostra la rellevància de les mesures que presentem avui. Avui proposem, per primera vegada a la història, unes normes comunes de la UE per reforçar la protecció dels milions de gats i gossos que es crien a la UE i per brindar una seguretat necessària als futurs propietaris d’animals de companyia. També hem actualitzat les regles sobre transport d’animals per primera vegada en vint anys a fi d’augmentar-ne el benestar i prevenir el maltractament d’animals durant el transport. El benestar animal no és només essencial per a la salut i el benestar animals sinó també per a una societat humana, sana i sostenible.

 

 

 

Maroš Šefčovič, vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, Relacions Institucionals i Prospectiva

 

 

 

Més del 80 % dels ciutadans de la UE volen més protecció per als animals. Avui adoptem un conjunt molt important de normes que garantiran la millora del benestar del bestiar durant el transport. El temps de viatge, l’espai disponible i la temperatura s’adaptaran per millorar-ne el benestar. A més, presentem per primera vegada regles que milloraran el tractament que dispensen els criadors i les botigues d’animals de companyia als millors amics de les persones. La manera en què tractem la natura, animals inclosos, diu molt sobre la mena d’éssers humans que som i em complau que avui fem avenços pel benestar animal.
 

  

 

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Detalls

Data de publicació
7 desembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona