Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa20 juliol 2021Brussels3 min read

La Comissió proposa un projecte de mandat per a les negociacions amb Gibraltar

La Comissió Europea ha adoptat avui una recomanació per a una decisió del Consell que autoritza l'obertura de negociacions per a un acord UE-Regne Unit sobre Gibraltar. La Comissió també va presentar la seva proposta de directrius de negociació.

Ara correspon al Consell adoptar aquest projecte de mandat, després del qual la Comissió pot iniciar negociacions formals amb el Regne Unit.

El vicepresident Maroš Šefčovič ha declarat: "amb la presentació d’aquest projecte de mandat, respectem el compromís polític que vam assumir amb Espanya per iniciar les negociacions d'un acord separat entre la UE i el Regne Unit sobre Gibraltar. Es tracta d’un mandat detallat que té com a objectiu tenir un impacte positiu per a aquells que viuen i treballen a banda i banda de la frontera entre Espanya i Gibraltar, tot protegint la integritat de l’espai Schengen i del Mercat Únic”

Gibraltar no estava inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord de Cooperació i Comerç UE-Regne Unit acordat entre la UE i el Regne Unit a finals del 2020. La Comissió es va comprometre a iniciar la negociació d’un acord separat sobre Gibraltar, si Espanya ho sol·licités. Per això, ara la Comissió recomana que el Consell autoritzi el llançament de negociacions específiques sobre Gibraltar.

 

Projecte de mandat

La Recomanació d’avui es basa en l’entesa política assolida entre Espanya i el Regne Unit el 31 de desembre de l’any passat. Sense perjudici de les qüestions de sobirania i jurisdicció, se centra en la cooperació a la regió.

Les directrius de negociació proposen solucions per eliminar controls físics de persones i mercaderies a la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar, tot garantint la integritat de l’espai Schengen i del Mercat Únic. Les propostes inclouen normes que estableixen la responsabilitat d’asil, devolucions, visats, permisos de residència i cooperació policial operativa i intercanvi d’informació.

S'inclouen altres mesures en diferents àmbits, com ara el transport terrestre i aeri, els drets dels treballadors transfronterers, el medi ambient, el suport financer i l'establiment d'unes condicions d'equitat. Es preveu un mecanisme de governança robusta que inclogui una revisió de la implementació de l’acord al cap de quatre anys, la possibilitat que les dues parts acabin l’acord en qualsevol moment i la possibilitat de suspendre unilateralment l’aplicació de l’acord en determinades circumstàncies.

Espanya, com a estat membre de Schengen veí i com a estat membre a qui s’ha de confiar l’aplicació i implementació de determinades disposicions del futur acord, es veurà especialment afectada per l’acord. Per tant, la Comissió mantindrà estrets contactes amb les autoritats espanyoles durant les negociacions i després, tenint en compte les seves opinions.

Pel que fa al control de les fronteres externes, en les circumstàncies que requereixin un major suport tècnic i operatiu, qualsevol estat membre, inclosa Espanya, pot sol·licitar assistència de Frontex en l'execució de les seves obligacions. [La Comissió reconeix que Espanya ja ha expressat la seva intenció de demanar ajuda a Frontex.]

 

Rerefons

L’acord de comerç i cooperació entre el Regne Unit i la UE excloïa Gibraltar del seu àmbit territorial (article 774 (3)). El 31 de desembre de 2020, la Comissió va rebre una nota del marc proposat per a un instrument jurídic Regne Unit-UE que establís la futura relació de Gibraltar amb la UE. Els serveis de la Comissió ho han examinat en estreta consulta amb Espanya. Basant-se en el marc proposat i d’acord amb les normes i els interessos de la Unió, la Comissió ha adoptat avui una recomanació per a una decisió del Consell que autoritza l’obertura de negociacions per a un acord UE-Regne Unit sobre Gibraltar i ha presentat la seva proposta de directrius de negociació.

Detalls

Data de publicació
20 juliol 2021
Lloc
Brussels