Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa26 gener 2022Representation in Spain – Barcelona5 min read

La Comissió proposa una declaració de drets i principis digitals per a tothom a la UE

Avui la Comissió proposa al Parlament Europeu i al Consell que signin una declaració de drets i principis que guiarà la transformació digital a la UE.

L’esborrany de declaració de drets i principis digitals té per objectiu donar un punt de referència a tothom sobre la mena de transformació digital que promou i defensa Europa. També servirà de guia per als responsables polítics i les empreses a l’hora de treballar amb noves tecnologies. Els drets i les llibertats consagrats en el marc jurídic de la UE, així com els valors europeus reflectits en els principis, s’han de respectar a internet de la mateixa manera que en el món físic. Un cop l’hagin aprovada totes les institucions, la declaració també definirà la visió de la transformació digital que la UE fomentarà arreu del món.

La vicepresidenta executiva per a Una Europa Preparada per a l’Era Digital, Magrethe Vestager, ha declarat: «Volem tecnologies segures que facin servei a la gent i que respectin els nostres drets i els nostres valors. També quan naveguem per internet. I volem que tothom tingui la capacitat de participar activament en les nostres societats, que cada dia estan més digitalitzades. Aquesta declaració ens dona un punt de referència clar sobre els drets i els principis del món virtual.»

El comissari del Mercat Interior, Thierry Breton, ha declarat: «Volem que els europeus sàpiguen que si vius, estudies, treballes o fas negocis a Europa pots disposar de connectivitat de primer ordre, accés àgil als serveis públics i un entorn digital segur i just. La declaració de drets i principis digitals també fixa de manera definitiva que tot allò que és il·lícit en el món físic també ho hauria de ser en línia. Així mateix, aspirem a promoure aquests principis com un estàndard mundial.»

Drets i principis en l’era digital

L’esborrany de declaració abasta els drets i principis fonamentals de la transformació digital, com ara posar la gent i els seus drets al capdavant, fomentar la solidaritat i la inclusió, garantir la llibertat d’elecció en línia, promoure la participació en l’espai públic digital, millorar la seguretat, la protecció i l’empoderament de les persones, i promoure la sostenibilitat del futur digital.

Aquests drets i principis han d’acompanyar la gent de la UE en la seva vida quotidiana: connectivitat digital d’alta velocitat assequible a tot arreu i per a tothom, aules ben equipades i docents amb habilitats digitals, un accés àgil als serveis públics, un entorn digital segur per als menors, la desconnexió després de l’horari laboral, l’accés a informació fàcilment comprensible sobre l’impacte ambiental dels nostres productes digitals, o el control sobre l’ús que es fa de les nostres dades personals i amb qui es comparteixen.

La declaració es fonamenta en el dret de la UE, des dels Tractats fins a la Carta dels Drets Fonamentals, però també en la jurisprudència del Tribunal de Justícia. Incorpora l’experiència adquirida amb el pilar europeu dels drets socials. L’antic president del Parlament Europeu, David Sassoli, va promoure el 2018 la idea de l’accés a internet com un nou dret humà. La promoció i l’aplicació dels principis consagrats en la declaració serà un compromís i una responsabilitat polítics tant per a la Unió com per als estats membres, en el marc de les seves competències respectives. Per garantir que la declaració tingui efectes concrets a la pràctica, la Comissió va proposar al setembre de fer seguiment dels avenços, avaluar les mancances i formular recomanacions d’actuació mitjançant un informe anual sobre «L’estat de la Dècada Digital».

Properes etapes

Es convida el Parlament Europeu i el Consell a debatre l’esborrany de declaració i a aprovar-lo al més alt nivell com a tard aquest estiu.

Rerefons

El 9 de març de 2021 la Comissió va exposar la seva visió per a la transformació digital d’Europa d’ara al 2030 en la seva Comunicació sobre la Brúixola digital: el plantejament europeu de la Dècada Digital. El setembre de 2021 la Comissió va introduir un marc sòlid de governança per assolir els objectius digitals mitjançant l’Itinerari cap a la Dècada Digital. En un discurs a l’acte «Liderar la Dècada Digital» a Sines (Portugal) l’1 de juny de 2021, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va afirmar: «Adoptem les noves tecnologies, però ens mantenim fidels als nostres valors».

La Comissió també va dur a terme una consulta pública que va mostrar un ampli suport pels principis digitals europeus —vuit de cada deu ciutadans consideren que és útil que la UE defineixi i promogui una visió europea comuna dels drets i principis digitals— així com una enquesta especial de l’Eurobaròmetre. Les enquestes anuals de l’Eurobaròmetre recopilaran dades qualitatives basades en les percepcions dels ciutadans sobre com s’apliquen a la UE els principis digitals consagrats en la declaració.

La declaració també beu d’iniciatives anteriors del Consell, com ara la Declaració de Tallinn sobre l’administració electrònica, la Declaració de Berlín sobre la societat digital i el govern digital basat en valors i la Declaració de Lisboa sobre una democràcia digital amb un propòsit per atènyer un model de transformació digital que reforci la dimensió humana de l’ecosistema digital, amb el mercat únic digital com a pal de paller. 

Més informació

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell sobre l’establiment d’una declaració europea de principis i drets digitals

Fitxa informativa sobre els drets i principis digitals per a tothom a la UE

Brúixola digital: el plantejament europeu de la Dècada Digital

Comunicació sobre l’Itinerari cap a la Dècada Digital

Declaració de Tallinn sobre l’administració electrònica

Declaració de Berlín sobre la societat digital i el govern digital basat en valors

Declaració de Lisboa sobre una democràcia digital amb un propòsit

Detalls

Data de publicació
26 gener 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona