Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa3 octubre 2023Representation in Spain – Barcelona3 min read

La Comissió recomana dur a terme avaluacions de riscos en quatre àmbits tecnològics crítics: els semiconductors avançats, la intel·ligència artificial, la tecnologia quàn

La Comissió Europea adopta una Recomanació per avaluar riscos en àmbits tecnològics crítics com semiconductors, intel·ligència artificial, tecnologies quàntiques i biotecnologies per garantir la seguretat i competitivitat de la UE.

Avui la Comissió ha adoptat una Recomanació sobre àmbits tecnològics crítics per a la seguretat econòmica de la UE perquè els estats membres en facin una avaluació de riscos més a fons. Aquesta Recomanació té l’origen en la Comunicació Conjunta sobre l’Estratègia Europea de Seguretat Econòmica, que va establir un plantejament estratègic integral de la seguretat econòmica a la UE.

La Recomanació està relacionada amb l’avaluació d’un dels quatre tipus de riscos en aquest plantejament integral, concretament el risc tecnològic i la fuga tecnològica. L’avaluació de riscos serà de naturalesa objectiva i ara com ara no se’n poden preveure ni el resultat ni les eventuals mesures de seguiment. En la Recomanació, la Comissió presenta una llista de deu àmbits tecnològics crítics, que s’han triat a partir dels criteris següents:

La naturalesa transformadora i habilitant de la tecnologia: el potencial de la tecnologia i la seva importància per augmentar de manera significativa el rendiment i l’eficiència i/o per impulsar canvis en els sectors, les competències, etc.

El risc d’una fusió civil i militar: la pertinència de la tecnologia tant per al sector civil com per al militar i el seu potencial de fer-los avançar, així com el risc que els usos de determinades tecnologies soscavin la pau i la seguretat.

El risc que la tecnologia es faci servir de manera que es vulnerin els drets humans: el potencial ús indegut de la tecnologia en vulneració dels drets humans, com ara per a la restricció de les llibertats fonamentals.

Avaluacions de riscos col·lectives amb els estats membres

Dels deu àmbits tecnològics crítics, la Recomanació en destaca quatre que es considera molt probable que presentin els riscos més sensibles i més immediats en relació amb la seguretat tecnològica i la fuga tecnològica:

les tecnologies dels semiconductors avançats (la microelectrònica, la fotònica, els xips d’alta freqüència i els equips de fabricació de semiconductors);

les tecnologies de la intel·ligència artificial (la informàtica d’alt rendiment, la informàtica al núvol i a la perifèria, l’anàlisi de dades, la visió artificial, el processament del llenguatge i el reconeixement d’objectes);

les tecnologies quàntiques (la computació quàntica, la criptografia quàntica, la comunicació quàntica, la detecció quàntica i els radars);

les biotecnologies (les tècniques de modificació genètica, les noves tècniques genòmiques, l’impuls genètic i la biologia sintètica).

La Comissió recomana que els estats membres, juntament amb la Comissió, duguin a terme d’entrada avaluacions de riscos col·lectives en aquests quatre àmbits abans no acabi l’any. La Recomanació conté alguns principis rectors per estructurar les avaluacions de riscos col·lectives, com ara la consulta al sector privat i la protecció de confidencialitat.

A l’hora de decidir quin o quins altres àmbits (o subàmbits) de la llista proposarà per a l’avaluació de riscos col·lectiva, la Comissió tindrà en compte les accions que s’estiguin duent a terme o estiguin planificades per promoure l’àmbit tecnològic en qüestió o crear-hi associacions. De manera més general, la Comissió tindrà present que les mesures que es duguin a terme per reforçar la competitivitat de la UE en els àmbits pertinents poden contribuir a reduir determinats riscos tecnològics.

 

Detalls

Data de publicació
3 octubre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona