Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article27 juliol 20214 min read

La farmacèutica catalana Hipra lidera un dels projectes que rebran fons europeus per lluitar contra el coronavirus i les seves variants

La Comissió ha preseleccionat onze nous projectes, d’un valor de 120 milions, que rebran finançament d’Horitzó Europa per ajudar i permetre la recerca immediata sobre el coronavirus i les seves variants.

Hipra
Hipra

La Comissió ha preseleccionat onze nous projectes, d’un valor de 120 milions, que rebran finançament d’Horitzó Europa, el programa europeu més gran de recerca i innovació (2021–2027), per ajudar i permetre la recerca immediata sobre el coronavirus i les seves variants. Aquest finançament forma part d’una sèrie de mesures de recerca i innovació que s’han adoptat per lluitar contra el coronavirus, i contribueix a l'acció global de la Comissió per respondre a les repercussions de les noves variants del virus, a més de prevenir-lo i mitigar-lo, d'acord amb el nou pla europeu de preparació en matèria de biodefensa, la Incubadora HERA.

En els onze projectes seleccionats per rebre finançament hi participen 312 equips de recerca de quaranta països, incloent-hi 38 participants de 23 països que no formen part de la UE.

«La Unió Europea ha pres mesures contundents per afrontar la crisi del coronavirus. Avui intensifiquem el nostre esforç pel que fa a la recerca i poder plantar cara als reptes i amenaces que plantegen les variants del coronavirus. Continuem lluitant contra la pandèmia i preparant-nos per a les amenaces del futur, donant suport a aquests nous projectes de recerca i també reforçant i obrint les infraestructures de recerca adients», ha declarat avui la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.

La majoria de projectes donaran suport als assajos clínics de nous tractaments i vacunes, així com al desenvolupament de cohorts i xarxes de coronavirus a gran escala més enllà de les fronteres d’Europa, establint vincles amb les iniciatives europees. Altres projectes reforçaran i ampliaran l’accés a les infraestructures de recerca que ofereixin serveis o que siguin necessàries per compartir dades, coneixements especialitzats i recursos de recerca entre els investigadors, a fi de possibilitar la recerca sobre el coronavirus i les seves variants. Entre aquestes infraestructures hi trobem algunes que ja funcionen, com ara la Plataforma europea de dades sobre la covid-19 i les infraestructures europees de recerca sobre les ciències de la vida que siguin pertinents.

La farmacèutica Hipra, ubicada a Amer, liderarà un dels projectes seleccionats en el qual hi participen 13 socis de sis països diferents.

Els consorcis que prosperin col·laboraran en altres iniciatives i projectes rellevants a escala nacional, regional i internacional per treure el màxim rendiment de les sinergies i la complementarietat, i evitar la duplicació dels esforços de recerca. També ajudaran a crear l'Autoritat europea de preparació i resposta davant d’emergències sanitàries (HERA), que permetrà a la UE d'anticipar i afrontar més bé les futures pandèmies.

Rerefons

El febrer passat, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va anunciar la posada en marxa d’un pla europeu de preparació en matèria de biodefensa, la Incubadora HERA, amb l’objectiu de preparar Europa de cara a l’amenaça creixent de les variants del coronavirus. La Incubadora HERA farà que la ciència, la indústria i les autoritats públiques convergeixin i treguin profit de tots els recursos disponibles perquè Europa pugui donar resposta a aquest repte.

A l’abril, la Comissió va anunciar les noves convocatòries de recerca urgent sobre les variants del coronavirus, amb un pressupost inicial de 123 milions d’euros mobilitzats com a part del primer finançament d’emergència en el marc d’Horitzó Europa. Tot i que el finançament d'aquests onze projectes està condicionat a una decisió final de la Comissió i a la signatura dels acords de subvenció d’Horitzó Europa durant els mesos vinents, els equips de recerca ja poden encetar la seva tasca.

La Comissió ha estat a l’avantguarda pel que fa als ajuts a la recerca i la innovació, i també pel que fa a la coordinació dels esforços de recerca europeus i mundials, com ara la preparació davant les pandèmies. Es va comprometre a destinar 1 400 milions d’euros a la resposta mundial contra el coronavirus, 1 000 milions dels quals provenen d’Horitzó 2020, l’anterior programa de recerca i innovació de la UE. Els nous projectes complementaran els que ja van ser finançats en el marc d’Horitzó 2020 per lluitar contra la pandèmia.

Més informació

Fitxa informativa: onze nous projectes de recerca contra el coronavirus

Coronavirus: la Comissió mobilitza 123 milions d’euros per a la recerca i la innovació amb l’objectiu de lluitar contra l’amenaça de les variants del coronavirus

La presidenta von der Leyen anuncia la posada en marxa de la Incubadora HERA per anticipar-se a l’amenaça de les variants del coronavirus

Recerca i innovació amb relació al coronavirus a la UE

Resposta de la UE al coronavirus

Detalls

Data de publicació
27 juliol 2021