Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa1 juny 20215 min read

La gran majoria d’aigües de bany d’Europa compleixen els nivells de qualitat més alts

L’informe anual sobre les aigües de bany que es publica avui mostra que l’any 2020 gairebé el 83 % de les zones de bany d’Europa complien el nivell de qualitat de l’aigua «excel·lent», el més exigent de la Unió Europea. La darrera avaluació, elaborada per l’Agència europea de medi ambient (AEMA) juntament amb la Comissió Europea, es basa en els controls de 22 276 zones de bany de tota Europa que es van fer l’any 2020. Les zones de bany en què es van fer els controls al llarg del 2020 es troben als estats membres de la UE, a Albània i a Suïssa.

El percentatge de zones de bany, tant a la costa com a l’interior, amb una qualitat de l’aigua «excel·lent» s’ha mantingut els darrers anys al voltant del 85 %, i el 2020 va ser del 82,8 % a tot Europa. El 93 % de les zones en què es van fer els controls el 2020 tenien aigua de qualitat «suficient», i a cinc països (Grècia, Croàcia, Xipre, Malta i Àustria) el 95 % o més de les aigües de bany eren de qualitat excel·lent.

«La qualitat de les aigües de bany d’Europa continua sent alta i això és una bona notícia per als europeus, que aniran a les platges i zones de bany aquest estiu. Ara veiem el resultat dels més de quaranta anys de la Directiva d’aigües de bany, de l’intens esforç dels professionals especialitzats i de la cooperació. El Pla d'acció per a la contaminació zero, que es va adoptar el maig, ajudarà que les aigües continuïn sent sanes i segures, i que els nostres mars i rius es mantinguin nets», ha declarat avui Virginijus Sinkevičius, comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca.

«La qualitat de les aigües de bany europees continua sent alta després que s’hagin pres mesures per prevenir i reduir la contaminació durant quatre dècades. La legislació de la UE no només ha contribuït a augmentar la qualitat general, sinó que també ens ha ajudat a identificar els àmbits en què cal actuar de manera específica», ha declarat avui també Hans Bruyninckx, director executiu de l’AEMA.

Dos terços de les zones de bany estan situades a les costes europees. Els resultats són una bona font que permet als banyistes saber on poden trobar les aigües de bany de més qualitat. En l’avaluació actual no va poder classificar-se la qualitat de diverses aigües de bany, ja que les restriccions a causa de la pandèmia no van permetre de recollir-ne un nombre de mostres suficient.

El 2020, 296 zones de bany europees, és a dir, un 1,3 %, tenien una qualitat baixa. Tot i que el percentatge de zones de mala qualitat ha disminuït lleugerament des de l’any 2013, encara hi ha problemes, especialment a l’hora d’avaluar les fonts de contaminació i d’aplicar mesures integrades de gestió de l’aigua. En les zones de bany on resulta difícil trobar l’origen o les causes de la contaminació, és necessari fer estudis especials sobre les fonts de contaminació.

En el marc del Pla d'acció per a la contaminació zero i d’acord amb l’Estratègia sobre biodiversitat, la Comissió ha posat en marxa recentment la revisió de la Directiva d’aigües de bany. L’objectiu és avaluar si les normes actuals encara són adequades per protegir la salut pública i augmentar la qualitat de l'aigua, o si és necessari millorar el marc existent, concretament parant atenció a nous paràmetres. Com a part d'aquest procés, la Comissió aviat mantindrà un contacte amb les parts interessades mitjançant una consulta pública en línia.

Les conclusions de l’informe d’aquest any es presentaran el 2 de juny en una sessió de la Setmana verda de la UE, que enguany se centra en la contaminació zero. Juntament amb l’informe sobre les aigües de bany d'aquest any, l’AEMA ha publicat també un mapa interactiu actualitzat que mostra els resultats de cada zona de bany. També estan disponibles els informes actualitzats de cada país, a banda d’informació addicional relativa a l’aplicació de la directiva a cadascun d’ells.

Rerefons

La qualitat de les aigües de bany ha augmentat de manera més que significativa durant els darrers quaranta anys gràcies, en gran part, a la Directiva de la UE relativa a les aigües de bany. El control i la gestió eficaços aplicats d'acord a la directiva i altres actes legislatius de la UE en matèria de medi ambient, com ara la Directiva de tractament de les aigües residuals urbanes del 1991, han fet possible reduir de manera dràstica les aigües residuals industrials i municipals no tractades o tractades parcialment que s'aboquen en les aigües de bany. Com a conseqüència, la contaminació s’ha vist reduïda en un nombre de zones cada vegada més gran, cosa que ha provocat una millora notable de la qualitat de l'aigua. Amb la revisió actual de la Directiva de tractament de les aigües residuals urbanes s’està avaluant com poden adoptar-se mesures més adients a tota la UE per afrontar de manera coherent els desbordaments d’aigües residuals, especialment tenint en compte els efectes del canvi climàtic.

Tots els estats membres de la UE, més Albània i Suïssa, controlen les seves aigües de bany d’acord a les disposicions de la Directiva de la UE relativa a les aigües de bany.

La legislació determina si la qualitat de les aigües de bany pot qualificar-se d’«excel·lent», «bona», «suficient» o «insuficient» en funció dels nivells de bactèries fecals que s’hi detecten. Si la qualitat de l’aigua es qualifica d’«insuficient», els estats membres de la UE han de prendre determinades mesures, com ara prohibir el bany o publicar un avís que recomani no banyar-se, facilitar informació al públic, i aplicar mesures correctores.

Més informació

Avaluació de la qualitat de les aigües de bany del 2020, que inclou informes per país i un mapa interactiu

Propera consulta pública sobre la Directiva d’aigües de bany

Normativa de la UE sobre la qualitat de les aigües de bany

Detalls

Data de publicació
1 juny 2021