Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa11 octubre 20215 min read

La política de cohesió de la UE, a primera línia de la recuperació: en només quatre mesos s’han aprovat 34 000 milions d’euros per a regions i ciutats

Avui, a la roda de premsa d’obertura de la 19a Setmana europea de les regions i les ciutats 2021, la Comissió ha fet balanç de l’execució de l’Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (REACT-UE). Gràcies als 34 100 milions d’euros aprovats i als 3 500 milions d’euros que ja s’han pagat en només quatre mesos, REACT-UE ha estat el primer instrument de NextGenerationEU a fer pagaments per a la recuperació dels estats membres.

«La política de cohesió ha estat a primera línia durant la fase d’emergència de la pandèmia i és una vegada més una de les polítiques principals per a la recuperació en la UE. Els instruments de la política de cohesió han proporcionat material sanitari necessari per a la ciutadania i han fet arribar ajuts vitals a petites empreses, a més de contribuir de manera decisiva a la transició digital i verda de tota la UE. Em complau veure que els ciutadans europeus també reconeixen cada vegada més aquests assoliments. El territori i la gent han de ser al centre dels esforços de recuperació dels estats membres», ha declarat avui la comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira.

«Darrere de cada euro que surt del FSE hi ha una inversió en persones. Els fons estructurals i de cohesió de la UE, i en particular el programa REACT-UE, impulsen la recuperació postpandèmia. Gràcies a l’ajuda de la UE, les empreses han pogut mantenir la plantilla de treballadors i s’han repartit lots d’alimentació a les persones més necessitades. Això és la solidaritat de la UE a la pràctica i estic molt content de veure que aquesta inversió en les persones i en la recuperació està donant fruit», ha declarat avui Nicolas Schmit, comissari d’Ocupació i Drets Socials.

En només quatre mesos s’han aprovat el 86 % dels recursos disponibles de REACT-UE per aquest any. Es mobilitzen 21 700 milions d’euros mitjançant el Fons europeu de desenvolupament regional, 12 000 milions d’euros a través del Fons social europeu i 410 milions d’euros en el Fons d’ajuda europea als més desafavorits.

El finançament de REACT-UE complementa el paquet de la Iniciativa d’inversió en resposta al coronavirus (IIRC), que va mobilitzar més de 21 000 milions d’euros en resposta a les necessitats econòmiques i socials urgents dels sectors més damnificats per la pandèmia de coronavirus.

Exemples concrets de solidaritat de la UE

Vegem uns quants exemples concrets d’ajuda que ha anat a parar a les persones i les empreses mitjançant REACT-UE:

  • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): a Portugal el FEDER ha finançat l’adquisició de vacunes per a més de la meitat de la població. A Eslovènia, el FEDER ha finançat la instal·lació de nous sistemes informàtics al sector sanitari. A Txèquia, el FEDER està finançant l’adquisició de nous equips sanitaris de manera que ajuda les regions a ser més resilients davant de crisis sanitàries futures. A Suècia, el FEDER ajuda les petites empreses a dur a terme la transició digital. 
  • Fons Social Europeu (FSE): en tots els estats membres s’ha proporcionat formació, entrenament i orientació professional per ajudar la gent a conservar la feina o trobar-ne una de nova. A Itàlia les empreses han rebut subvencions per a la contractació per fomentar l’ocupació de les dones i els joves. El FSE també ha sostingut serveis d’assessorament financer i allotjament per a persones sense llar. 
  • Fons d’ajuda europea als més desafavorits (FEAD): a Àustria i a Romania, per exemple, s’ha proporcionat material escolar a nens necessitats. A Estònia, França, Luxemburg i altres estats membres, es va distribuir ajuda alimentària com ara àpats calents i assistència material bàsica com ara articles d’higiene a les persones més desafavorides.

Augmenta el coneixement dels projectes finançats per la UE

Els resultats de la nova enquesta de l’Eurobaròmetre mostren que l’ajuda que aporta la política de cohesió a la recuperació econòmica és ben coneguda entre la ciutadania: el 69 % dels enquestats coneixien iniciatives de la política de cohesió per contrarestar els efectes negatius de la pandèmia.

En general, l’informe mostra que el coneixement global dels projectes finançats per la UE està creixent. Actualment la mitjana de la UE se situa en un 41 %, que suposa un augment de set punts percentuals respecte de deu anys enrere. D’entre els qui coneixen projectes finançats per la UE, el 80 % pensen que han tingut una repercussió positiva en els regions. 

Rerefons

NextGenerationEU és un instrument temporal de recuperació econòmica d’uns 800 000 milions d’euros a preus corrents orientat a contribuir a la recuperació europea de la pandèmia de coronavirus i a ajudar a construir una Europa més verda, més digital i més resilient.

REACT-UE forma part de NextGenerationEU i aporta un finançament addicional de 50 600 milions d’euros (a preus corrents) als programes de la política de cohesió al llarg del 2021 i el 2022. Les mesures que es prenen en el marc de REACT-UE se centren a fomentar la resiliència del mercat de treball i l’ocupació i ajudar les pimes i les famílies de renda baixa; i també a assentar unes bases sòlides per a les transicions verda i digital i per a una recuperació socioeconòmica sostenible. Per tal de proporcionar la màxima assistència possible als estats membres, les condicions d’execució d’aquests recursos addicionals són molt generoses i flexibles. Entre d’altres coses, no s’exigeix el cofinançament nacional per a aquest finançament, és a dir que la UE pot aportar el 100 % de l’ajuda si l’estat membre ho desitja. Amb REACT-UE es poden finançar despeses de manera retroactiva des de l’1 de febrer de 2020 fins al 31 de desembre de 2023.

Després que la Comissió adoptés la nova Decisió sobre els recursos propis, que li permet endeutar-se en els mercats financers, el 28 de juny REACT-UE va efectuar el primer pagament de NextGenerationEU.

Més informació

Pàgina d’informació de REACT-UE

REACT-UE: preguntes i respostes

REACT-UE: seguiment en temps real de la progressió

NextGenerationEU

Iniciativa d’inversió en resposta al coronavirus (IIRC) i Iniciativa d’inversió en resposta al coronavirus Plus (IIRC+)

Quadre d’indicadors del coronavirus 

Enquesta de l’Eurobaròmetre

Emissió en línia de la roda de premsa d’obertura de la 19a Setmana europea de les regions i les ciutats 2021

Detalls

Data de publicació
11 octubre 2021