Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa27 juliol 2021

La UE inverteix 122 milions d’euros en projectes innovadors per descarbonitzar l’economia

Deu dels projectes seleccionats es duran a terme a Espanya

Per primera vegada des de la creació del Fons d’innovació, la Unió Europea invertirà 118 milions d’euros en trenta-dos projectes innovadors de petita escala a catorze estats membres, Islàndia i Noruega. Les subvencions donaran suport a projectes per introduir tecnologies hipocarbòniques en el mercat de les indústries intensives en energia i les de l'hidrogen, l'emmagatzematge d’energia i les energies renovables. A banda de les subvencions, quinze projectes de deu estats membres de la UE i Noruega gaudiran ajuts per al desenvolupament de projectes, d’un valor de 4,4 milions d’euros, per ajudar que avancin.

«Amb la inversió que anunciem avui, la UE donarà suport concret a projectes de tecnologies netes a tot Europa a fi d’ampliar les solucions tecnològiques que puguin contribuir a atènyer la neutralitat climàtica d’ara al 2050. L’increment del Fons d’innovació que s’ha proposat en el paquet de mesures «Objectiu 55» farà possible que la UE doni suport a encara més projectes en el futur, els doni empenta i els introdueixi en el mercat al més aviat possible», ha declarat el vicepresident executiu Timmermans.

Els trenta-dos projectes seleccionats que rebran finançament han estat avaluats per experts independents, que n’han examinat la capacitat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per comparació a les tecnologies convencionals i la capacitat d’innovar per superar les darreres innovacions, i que també han analitzat si els projectes estan suficientment desenvolupats per poder-se desplegar ràpidament. S’han tingut en compte altres criteris, com ara el potencial de creixement dels projectes i la seva rendibilitat. Els projectes seleccionats abasten un ampli ventall de sectors rellevants per descarbonitzar les diferents àrees dels sectors industrial i energètic de la UE. La taxa d’èxit de les propostes candidates d'aquesta convocatòria ha estat del 18 %.

Els quinze projectes que poden gaudir d’ajuts per al desenvolupament de projectes han estat considerats prou innovadors i prometedors pel que fa la seva capacitat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, però no suficientment avançats per poder optar a una subvenció. El suport, que el Banc europeu d’inversions proporcionarà com a assistència tècnica adaptada a cada cas, té per objectiu fer avançar el desenvolupament financer o tècnic dels projectes perquè puguin tornar a presentar-se en futures convocatòries del Fons d’innovació.

 

Properes etapes

Els responsables dels projectes seleccionats en aquesta convocatòria de projectes de petita escala comencen a preparar els acords de subvenció individuals. Aquests acords haurien d’enllestir-se en el quart trimestre de 2021, cosa que permetrà que la Comissió prengui les decisions de concessió de subvenció corresponents i comenci a donar les subvencions. Els projectes disposen d’un màxim de quatre anys per arribar al tancament financer.

El Banc europeu d’inversions es posarà en contacte amb els responsables dels projectes al quals s’han ofert ajuts per fomentar el seu desenvolupament en aquesta convocatòria de projectes a gran escala, a fi de celebrar acords individuals i permetre d’encetar el servei en el darrer trimestre del 2021.

 

Més informació 

Mapa dels projectes seleccionats

Descripció dels projectes de petita escala seleccionats

Descripció dels projectes a gran escala seleccionats

Lloc web del Fons d’innovació

Futures convocatòries del Fons d’innovació

Detalls

Data de publicació
27 juliol 2021