Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa4 octubre 2022Representation in Spain – Barcelona6 min read

La UE posa en marxa la primera tecnologia quàntica en sis centres d’arreu d’Europa

Avui l’Empresa Comuna d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea (EuroHPC) ha anunciat la selecció dels sis centres que allotjaran els primers ordinadors quàntics europeus, ubicats a Txèquia, Alemanya, Espanya, França, Itàlia i Polònia. S’integraran en els supercomputadors que ja hi ha en sengles instal·lacions i formaran una àmplia xarxa que abastarà tot Europa. La inversió total prevista és de més de 100 milions d’euros, dels quals la meitat procedeixen de la UE i l’altra meitat, dels disset països que participen en l’Empresa Comuna d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea (EuroHPC). Els investigadors universitaris i altres professionals interessats podran, independentment del lloc d’Europa en què es trobin, accedir a aquests sis ordinadors quàntics que empren tecnologia europea d’avantguarda.

 

Els nous ordinadors quàntics també donaran resposta a la demanda creixent per part de la indústria i la recerca europees de recursos de computació quàntica i de nous serveis potencials. Seran capaços de resoldre problemes complexos en àrees com ara la salut, el canvi climàtic, la logística o l’ús de l’energia en qüestió d’hores —els sistemes actuals necessiten mesos o anys— i amb un consum d’energia molt més baix.

 

Magrethe Vestager, vicepresidenta executiva per a Una Europa Preparada per a l’Era Digital, ha declarat: «Aquí tenim un exemple d’un projecte europeu per excel·lència. Hem posat en comú els nostres recursos i els nostres coneixements especialitzats per assumir el lideratge en un camp que no només és essencial per al futur de la nostra societat digital sinó que també contribueix a la nostra lluita contra el canvi climàtic. És una altra fase clau de la visió per desplegar a Europa una infraestructura de supercomputació i de computació quàntica de categoria mundial, accessible des d’arreu de la UE.» 

 

Thierry Breton, comissari del Mercat Interior, ha declarat: «M’enorgulleix constatar que la nostra visió de les tecnologies quàntiques a Europa s’està materialitzant, seguint l’estela dels èxits que ja hem assolit en l’àmbit de la supercomputació. Els primers ordinadors quàntics d’Europa ens permetran fer grans descobriments científics en camps tan diversos com la medicina, la logística, el subministrament d’energia i el disseny de materials i, d’aquesta manera, donar forma al futur. A més, l’ús extensius de maquinari i programari europeus en aquests ordinadors quàntics demostrarà la resiliència europea davant de l’escassetat de components crítics, com la que vivim actualment amb els semiconductors.»

Els nous ordinadors quàntics donaran suport a un ampli ventall d’aplicacions amb rellevància industrial, científica i social per a Europa:

  • el desenvolupament molt més ràpid i eficient de nous fàrmacs gràcies a la creació d’un «bessó digital» del cos humà sobre el que es podran dur a terme, per exemple, assajos virtuals de medicaments;
  • la resolució de problemes complexos de logística i d’organització per ajudar les empreses a estalviar temps i combustible;
  • el desenvolupament i l’assaig en un entorn virtual de nous materials com ara polímers per a avions, convertidors catalítics per a cotxes, cèl·lules solars o superconductors a temperatura ambient que podrien emmagatzemar energia indefinidament.

La selecció dels nous centres per als ordinadors quàntics és un pas més per assolir els nostres objectius de la Dècada Digital pel que fa a disposar del nostre primer ordinador amb acceleració quàntica com a tard el 2025 i a situar-nos al capdavant en matèria de capacitats quàntiques com a tard el 2030.

Es tracta d’una iniciativa purament europea: aquestes màquines es compondran exclusivament de maquinari i programari europeu, i s’hi emprarà la tecnologia europea desenvolupada mitjançant iniciatives quàntiques finançades per la UE, programes nacionals de recerca o inversions privades.


Properes etapes

La mesura que s’ha anunciat avui forma part d’una labor molt més àmplia de la UE per a la integració dels ordinadors i els simuladors quàntics europeus com a acceleradors de la seva infraestructura de supercomputació. En el futur s’adquiriran més ordinadors quàntics. Per tal de continuar desenvolupant la computació quàntica i, més específicament, el programari quàntic, la Comissió té previst de crear Centres d’excel·lència per a la ciència i la indústria dedicats als usos dels ordinadors i simuladors quàntics tant per a la recerca com per a la indústria. Aquests centres, destinats a tots els professionals del sector, del món universitari i en general a tots els usuaris de les tecnologies quàntiques, constituiran una referència per a les aplicacions quàntiques en la indústria i en la recerca ja que prestaran serveis, suport i biblioteques a diverses organitzacions d’Europa, de forma similar als actuals Centres d’excel·lència d’informàtica d’alt rendiment.


Rerefons

Els disset països de l’Empresa Comuna EuroHPC que participen en aquesta iniciativa quàntica són els següents: Bèlgica, Txèquia, Alemanya, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Letònia, Països Baixos, Polònia, Portugal, Romania, Suècia, Eslovènia i Noruega.

 

Empresa Comuna d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea

L’Empresa Comuna d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea (EuroHPC) és una entitat jurídica i de finançament creada el 2018 per permetre a la UE i als països participants a EuroHPC de coordinar esforços i posar en comú recursos amb l’objectiu de fer d’Europa un líder mundial en supercomputació. El juliol del 2021, el Consell va adoptar el Reglament EuroHPC, que va suposar una inversió addicional de 7 000 milions d’euros. 

L’Empresa Comuna EuroHPC ja ha finançat el projecte híbrid d’informàtica d’alt rendiment i simulador quàntic (HPCQS), que va començar a finals del 2021. L’objectiu d’aquest projecte és d’integrar dos simuladors quàntics, cadascun dels quals controla més de 100 bits quàntics (qbits), en dos supercomputadors ja existents:

·       El supercomputador Joliot Curie del GENCI —l’organització nacional francesa de supercomputació—, ubicat a França;

·       El supercomputador JUWELS del Centre de supercomputació de Jülich, situat a Alemanya.

D’aquesta manera, el projecte HPCQS esdevindrà una incubadora de supercomputació quàntica híbrida única al món.

 

Iniciativa emblemàtica sobre tecnologies quàntiques

El 2016, les parts europees interessades en la computació quàntica van publicar el Manifest Quantum, que el 2018 va donar lloc a la posada en marxa d’una iniciativa col·laborativa de recerca i innovació, finançada per la UE per un període de 10 anys i un import de 1 000 milions d’euros: la iniciativa emblemàtica sobre tecnologies quàntiques.

Ara arrenca la fase següent de la iniciativa emblemàtica sobre tecnologies quàntiques, finançada amb càrrec a Horitzó Europa. Consolidarà i ampliarà el lideratge europeu en l’àmbit de la recerca en tecnologies quàntiques i acostarà els resultats de la recerca a l’estadi de l’explotació industrial. La iniciativa emblemàtica sobre tecnologies quàntiques aporta tecnologia a les activitats de fases posteriors, com ara la posada en marxa d’ordinadors i simuladors quàntics a l’EuroHPC o el desplegament d’una infraestructura de distribució quàntica de clau (QKD) en el marc de la iniciativa per a la infraestructura europea de comunicació quàntica (EuroQCI).Més informació

Comunicat de premsa de l’Empresa Comuna EuroHPC sobre l’anunci: «Selecció de sis centres per allotjar els primers ordinadors quàntics europeus»

Quantum

Iniciativa emblemàtica sobre tecnologies quàntiques

Iniciativa EuroQCI

 

IP/22/5914

Detalls

Data de publicació
4 octubre 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona