Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa28 juny 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

La UE proposa un nou plantejament global sobre l’amenaça que representen el canvi climàtic i la degradació ambiental per a la pau, la seguretat i la defensa

Avui la Comissió Europea i l’Alt Representant han adoptat una Comunicació conjunta en què s’exposa com actuarà la UE davant de les repercussions creixents del canvi climàtic i la degradació del medi ambient en els àmbits de la pau, la seguretat i la defensa.

Els fenòmens meteorològics extrems recurrents, l’augment de les temperatures i del nivell del mar, la desertificació, l’escassetat d’aigua, les amenaces a la biodiversitat i la contaminació posen en perill la salut i el benestar de la humanitat i poden provocar més desplaçaments forçosos, moviments migratoris, pandèmies, agitació social, inestabilitat i fins i tot conflictes. Les forces armades europees també s’enfronten a unes condicions operatives canviants i difícils a causa del canvi climàtic. Aquestes noves amenaces ja han dut també els aliats i els socis a actualitzar les seves polítiques.

La Comunicació conjunta exposa un nou plantejament i estableix el marc de la UE per fer front a aquests reptes pel que fa a la nostra societat i les nostres operacions de seguretat, sense oblidar la intensificació de la competència geopolítica per les tecnologies i els recursos necessaris per a la transició verda.

Amb aquesta Comunicació conjunta, la UE aspira a integrar més bé la relació entre el clima, la pau i la seguretat en les polítiques exteriors de la UE mitjançant un seguit de mesures concretes en tot l’espectre de les dades, les polítiques, les missions, la defensa i la cooperació amb països socis a fi de garantir que les repercussions es tinguin en compte en tots els nivells de la formulació de polítiques, la planificació i les operacions en matèria de política exterior. Estableix el pla de la UE per millorar la resiliència i la seguretat de la Unió i dels seus socis vist l’agreujament de la crisi climàtica, i també reforça la connexió entre les diferents polítiques per tal que l’acció exterior i les capacitats siguin les adequades per superar les dificultats esmentades.

Detalls

Data de publicació
28 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona