Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article19 abril 20213 min read

La UPC participa en un projecte europeu per a la transformació digital del sistema energètic europeu amb intel·ligència artificial i tecnologia ‘blockchain’

gettyimages-683109036.jpg
© EU
El Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la UPC és un dels 14 socis del projecte europeu BEYOND, que té l’objectiu d’implementar mercats locals d’electricitat per maximitzar el desplegament d’energies renovables, fent ús de mecanismes de flexibilitat com la resposta a la demanda o les bateries.

La Comissió Europea promou el desenvolupament de solucions que donin resposta als reptes de les xarxes de distribució elèctrica del futur sistema energètic basat en fonts renovables. L’intercanvi d’electricitat localment pot contribuir a resoldre aquest repte, permetent, per exemple, que l’excedent generat per un panell fotovoltaic pugui ser ofert a un altre usuari de la xarxa. En aquest sentit, la tecnologia de cadenes de blocs (blockchain) ofereix noves oportunitats per dissenyar nous mercats d’electricitat i desenvolupar nous models de negoci que incloguin la integració de mercats elèctrics locals en els mercats nacionals actuals.

És en aquest context que s’emmarca el projecte europeu BEYOND, en el marc de la iniciativa ERA-Net Smart Energy Systems, amb el suport del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. Hi participen 14 socis de 8 països, entre els quals s’inclou la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), mitjançant el Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC), sota el lideratge de la investigadora Mònica Aragüés i l’investigador Andreas Sumper. En aquest projecte, el CITCEA-UPC col·labora estretament amb l’start-up FLEXIDAO, especialitzada en la tecnologia blockchain.

Models de generació d’energia més sostenibles
La flexibilitat dels sistemes elèctrics és fonamental en el procés de transició energètica cap a models de generació d’energia cada vegada més sostenibles, ja que els fa capaços d’adaptar-se a les condicions de variabilitat en generació i demanda d’energia, de forma segura i eficient. El projecte BEYOND pretén donar resposta a aquests desafiaments mitjançant mercats locals d’electricitat basats en contractes intel·ligents i tecnologies blockchain, que incloguin l’ús de xarxes d’igual a igual (P2P, per les sigles en anglès de peer to peer) i mercats de flexibilitat.

En aquest projecte, s’estudiaran diferents fórmules per a la interacció dels mercats locals en els mercats nacionals amb la idea de proposar i definir alternatives específiques per a cada país, en funció dels seus propis requeriments. Per tal de validar les eines desenvolupades durant el projecte, es preveu implementar un mercat local descentralitzat en tres projectes pilot a Àustria, Irlanda i Noruega.

Des del CITCEA-UPC es participarà activament en les tasques de disseny dels mercats locals, identificant i caracteritzant els actors, els rols i les relacions, així com els casos d’ús per a solucions descentralitzades de comerç d’energia.

Proves a la microxarxa SmartGrid Lab
Addicionalment, abans de la implementació als projectes pilot, la plataforma de mercat resultant s’assajarà a l’SmartGrid Lab del CITCEA-UPC, que ja ha permès la validació d’algoritmes amb èxit en projectes europeus anteriors. L’SmartGrid Lab és una microxarxa que ofereix la possibilitat d’emular diferents elements reals (per exemple, panells fotovoltaic, vehicles elèctrics, bateries, etc.) i es comporta com un usuari o un conjunt d'usuaris sota diferents situacions de la xarxa elèctrica.

Com que es poden afegir diferents dispositius emulats, és fàcil escalar el sistema analitzat i implementar diferents casos d’ús per verificar-ne el funcionament. La possibilitat d’aprofitar aquesta instal·lació facilita les proves de les solucions desenvolupades abans de fer-ho en un entorn real, reduint l’impacte en usuaris i sistemes elèctrics reals.

Detalls

Data de publicació
19 abril 2021