Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article9 febrer 20212 min read

L'ICFO lidera un projecte europeu per per avaluar el dany cerebral en nadons nascuts amb defectes cardíacs congènits greus

gettyimages-1247880572.jpg
© EU
El projecte europeu Tiny Brains té com a objectiu desenvolupar un dispositiu de neuroimatge òptica per avaluar el dany cerebral en nadons nascuts amb defectes cardíacs congènits greus. Cada any, al voltant d’un milió de nadons (50.000 a Europa) neixen amb defectes cardíacs congènits (CHD), un defecte estructural que pot afectar dràsticament la vida d’un nen i les seves famílies.

Aproximadament el 25% dels nadons nascuts amb CHD necessiten cirurgia immediata o un altre tractament invasiu durant el primer any de vida. Durant la darrera dècada, la supervivència dels nadons nascuts amb CHD ha augmentat molt, amb més del 85% d’ells que arriben a l’edat adulta. No obstant això, al voltant del 30% d’aquests nens tindran discapacitats de neurodesenvolupament, que poden ser des de lleus discapacitats cognitives fins a dèficits neurològics greus.

Les dificultats d’aprenentatge són ara una de les seqüeles més freqüents entre els lactants amb CHD. Per tant, aquesta malaltia s'ha convertit en una de les principals càrreges socioeconòmiques per als pacients, famílies i sistemes sanitaris. Els estudis han demostrat que aquestes discapacitats del neurodesenvolupament sorgeixen a causa de lesions cerebrals en curs a causa de períodes de subministrament insuficient d’oxigen al cervell des de la vida del fetus fins a la primera infància. Per canviar el curs natural de la malaltia i prevenir lesions cerebrals en lactants amb CHD, és necessària una anàlisi en profunditat dels mecanismes de lesió combinada amb una tecnologia innovadora que busca desenvolupar noves eines de control.

El cervell nounat immadur és molt diferent en comparació amb el de l’adult. Per tant, els mecanismes subjacents que causen aquesta lesió i el desenvolupament posterior de noves estratègies de neuromonitoratge i tractament són diferents dels pacients adults. Això esdevé encara més difícil quan estem davant del cervell vulnerable d’un nadó prematur.

El projecte europeu Tiny Brains té com a objectiu desenvolupar un avançat dispositiu de neuroimatge basat en la fotònica per a nadons, mitjançant un enfocament multimodal per entendre els mecanismes subjacents al dany cerebral en pacients amb CHD. El projecte té la intenció de proporcionar una plataforma de recerca per millorar la comprensió de l’origen cel·lular de la lesió cerebral, permetent avaluar el vincle entre la demanda d’energia i el subministrament d’oxigen.

El coordinador del projecte ICREA, professor de l’ICFO Turgut Durduran, assenyala que “L’ús de la llum en l’infraroig proper per sondar el benestar del cervell és un mètode molt prometedor. Proporciona informació molt important; no és invasiu i és portàtil. Quan es combina amb l’electrofisiologia, podem utilitzar-la per comprendre els mecanismes de lesió a nivell cel·lular i desenvolupar dispositius al costat del bressol per activar una alarma per evitar lesions”.

Un consorci de sis socis treballarà conjuntament durant els propers 4 anys i inclou les següents entitats: ICFO (coordinador) i la Universitat de Picardia Jules Verne (França) com a desenvolupadors de tecnologia en el món acadèmic; l'Institut de Recerca de Sant Joan de Déu i l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a proves preclíniques i clíniques; i HemoPhotonics (Espanya), BioPixS (Irlanda) i Seenel Imaging (França) com a socis industrials.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea a través de l’acord de subvenció núm. 101017113

Detalls

Data de publicació
9 febrer 2021