Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa16 març 2023Representation in Spain – Barcelona

Llei de la indústria amb zero emissions netes: fer de la UE el bressol de la fabricació de tecnologies netes i dels llocs de treball verds

Avui la Comissió ha proposat la Llei de la indústria amb zero emissions netes per fer créixer la fabricació de tecnologies netes a la UE i garantir que la Unió estigui preparada per a la transició vers l’energia neta.

La proposta de Reglament crearà condicions més bones per establir projectes de «net-zero» a Europa i atraure inversions, amb l’objectiu que la capacitat global de la Unió de fabricació de tecnologies estratègiques amb zero emissions netes assoleixi el 40 % de les necessitats de la Unió l’any 2030 (o, com a mínim, s’hi acosti). Això accelerarà l’avenç en els objectius climàtics i energètics de la UE per al 2030 i la transició vers la neutralitat climàtica, alhora que augmentarà la competitivitat de la indústria europea, crearà llocs de treball de qualitat i se sumarà als esforços de la UE per atènyer la independència energètica.

La presidenta Von der Leyen va anunciar aquesta iniciativa com un dels elements del Pla Industrial del Pacte Verd. Juntament amb la proposta d’una Llei europea de matèries primeres fonamentals i la reforma del disseny del mercat de l’electricitat, la Llei de la indústria amb zero emissions netes defineix un marc europeu clar per reduir la dependència de la UE respecte d’unes importacions que presenten un alt grau de concentració.

Per continuar donant suport a l’adopció de l’hidrogen renovable a la UE i a les importacions provinents de socis fiables, avui la Comissió també presenta les seves idees amb relació al disseny i les funcions del Banc Europeu de l’Hidrogen.

Podeu consultar el següent material de premsa en línia:

Detalls

Data de publicació
16 març 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona