Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa3 maig 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

Lluita contra la corrupció: normes més estrictes per combatre la corrupció a la UE i arreu del món

Avui la Comissió pren mesures fermes per lluitar contra la corrupció a la UE i arreu del món, amb la qual cosa compleix el compromís assumit per la presidenta Von der Leyen en el seu discurs sobre l’estat de la Unió de 2022.

 

Les propostes que s’han presentat avui en aquest àmbit suposen una fita en la lluita contra la corrupció a nivell nacional i de la UE. La Comissió intensificarà la seva actuació de la següent manera: partint de les mesures que ja estan vigents, redoblarà els esforços per integrar la prevenció de la corrupció en el disseny de les polítiques i els programes de la UE i ajudar activament els estats membres en la seva tasca per implementar polítiques i legislació sòlides en matèria de lluita contra la corrupció. Mitjançant el seu cicle anual de l’Informe sobre l’estat de dret, la Comissió també fa seguiment de l’evolució de la lluita contra la corrupció a nivell nacional, detecta les dificultats i formula recomanacions per als estats membres.

Les mesures que presentem avui contenen noves normes més estrictes que tipifiquen els delictes de corrupció i harmonitzen les penes arreu de la UE, així com una proposta de l’Alt Representant, amb el suport de la Comissió, d’establir un règim de sancions específic de la política exterior i de seguretat comuna (PESC) per combatre els casos greus de corrupció arreu del món. Aquestes noves mesures posen l’accent en la prevenció i en la creació d’una cultura d’integritat en què no es toleri la corrupció, alhora que reforcen les eines per assegurar el compliment de la normativa.

Podeu trobar la nota de premsa completa aquí 

 

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Detalls

Data de publicació
3 maig 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona