Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa28 juny 2023Representation in Spain – Barcelona

Modernitzar els serveis de pagament i obrir les dades dels serveis financers: noves oportunitats per als consumidors i les empreses

Avui la Comissió Europea ha presentat propostes per fer entrar els pagaments i els sector financer en general a l’era digital.

Les noves normes que proposem avui reforçaran encara més la protecció dels consumidors i la competència en els pagaments electrònics i donaran el control als consumidors per compartir les seves dades de manera segura a fi d’obtenir un ventall més ampli de productes i serveis financers més bons i més barats. Aquestes propostes tenen com a eix central els interessos dels consumidors, la competència, la seguretat i la confiança.

El mercat dels serveis de pagament ha canviat de manera significativa en els últims anys. A la UE els pagaments electrònics no han parat de créixer: el 2021 van assolir un valor de 240 bilions d’euros (en comparació amb els 184,2 bilions d’euros del 2017). Aquesta tendència es va accelerar arran de la pandèmia de covid-19. Les tecnologies digitals han permès l’entrada al mercat de nous proveïdors, en particular els que presten serveis de «banca oberta» com ara l’intercanvi segur de dades financeres entre bancs i empreses de tecnologia financera («fintechs»). També han sorgit formes de frau més sofisticades que suposen un risc per als consumidors i soscaven la confiança.

En resposta a aquesta evolució, el paquet de mesures que presentem avui pretén garantir que el sector financer de la UE sigui adequat per a la seva finalitat i sigui capaç d’adaptar-se a la transformació digital que s’està desenvolupant i als riscos i oportunitats que planteja, en particular per als consumidors.

Per tot això, avui la Comissió ha proposat dos conjunts de mesures:

  • La revisió de la Directiva sobre serveis de pagament: la proposta d’avui modificarà i modernitzarà l’actual Directiva sobre serveis de pagament (PDS2, per les seves sigles en anglès), que esdevindrà PDS3, i crearà a més un reglament sobre serveis de pagament.
  • Una proposta legislativa d’un marc relatiu a l’accés a les dades financeres: aquesta proposta establirà uns drets i obligacions clars per a la gestió de l’intercanvi de dades dels consumidors en el sector financer, més enllà dels comptes de pagament.

Podeu trobar la nota de premsa completa aquí

Detalls

Data de publicació
28 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona