Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa28 setembre 2023Representation in Spain – Barcelona4 min read

No transposició de la legislació de la UE: la Comissió pren mesures per garantir la transposició completa i oportuna de les directives de la UE

La Comissió Europea prendrà mesures legals contra els estats membres que no hagin transposat les directives de la UE a les seves lleis nacionals.

La Comissió adoptarà un paquet de decisions d’infracció derivades de la manca de notificació per part dels estats membres de les mesures de transposició de directives de la UE a l’ordenament jurídic nacional. La Comissió enviarà una carta de requeriment als estats membres que no hagin notificat les mesures nacionals de transposició de les directives en els casos en què el termini de transposició hagi expirat recentment. En aquest cas, hi ha vint-i-quatre estats membres que encara no han notificat les mesures de transposició plena de cinc directives de la UE en els àmbits de la justícia, la mobilitat i els transports, la salut pública i el medi ambient. Els estats membres en qüestió disposen de dos mesos per respondre a la carta de requeriment i completar la transposició; en cas contrari la Comissió podria decidir emetre un dictamen motivat.
 

A continuació presentem les infraccions per no comunicació referents a Espanya.

 

Transports: Directiva sobre la racionalització de les mesures per avançar en la realització de la xarxa transeuropea de transport (XTE-T)
 

La Directiva 2021/1187 sobre la racionalització de les mesures per avançar en la xarxa transeuropea de transport busca millorar la coordinació i l’execució eficaç dels principals projectes de la xarxa central XTE-T mitjançant uns procediments de concessió de permisos i de contractació pública més clars. Per assolir aquest objectiu, els estats membres han de nomenar una autoritat designada per a cada projecte o procediment de concessió de permisos, simplificar els procediments de concessió de permisos i limitar-ne la durada a quatre anys com a màxim, fer aquests procediments més clars i transparents tant per als promotors dels projectes com per a les autoritats competents, i millorar la coordinació en la concessió de permisos i la contractació pública transfrontereres. Per tal de minimitzar els retards, les autoritats nacionals han de prioritzar, en els procediments de concessió de permisos, els projectes que entren en l’àmbit d’aplicació de la Directiva sobre racionalització.
 

La Comissió enviarà cartes de requeriment a dinou estats membres (Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Dinamarca, Alemanya, Estònia, Irlanda, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Xipre, Letònia, Lituània, Luxemburg, Àustria, Portugal, Eslovènia i Eslovàquia) atès que no han comunicat la plena transposició d’aquesta Directiva a l’ordenament jurídic nacional abans de la data final del termini, el 10 d’agost de 2023.

 

Lloguer de vehicles: Directiva relativa a l’ús de vehicles llogats sense conductor en el transport de mercaderies per carretera
 

La Directiva 2022/738 preveu un nivell mínim d’obertura del mercat pel que fa a l’ús de vehicles llogats sense conductor en el transport de mercaderies per carretera. L’ús de vehicles llogats pot reduir els costos de les empreses que transporten mercaderies per compte propi o aliè i alhora els permet gaudir de més flexibilitat operacional. La Comissió enviarà cartes de requeriment a vint estats membres (Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Alemanya, Estònia, Irlanda, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Xipre, Letònia, Lituània, Luxemburg, Àustria, Polònia, Portugal, Eslovènia, Eslovàquia i Finlàndia) atès que no han comunicat la plena transposició d’aquesta Directiva a l’ordenament jurídic nacional abans de la data final del termini de transposició. Els estats membres en qüestió disposen de dos mesos per respondre a la carta de requeriment i completar la transposició; en cas contrari la Comissió podria decidir emetre un dictamen motivat.

 

Normativa antitabac de la UE: noves normes sobre els productes de tabac escalfat
 

La Directiva Delegada (UE) 2022/2100 prohibeix la comercialització a la UE de productes de tabac escalfat aromatitzats i elimina la possibilitat que els estats membres concedeixin exempcions als productes de tabac escalfat respecte de determinats requisits d’etiquetatge de la Directiva 2014/40/UE. Els productes de tabac escalfat (PTE) són productes del tabac que produeixen emissions que contenen nicotina i altres productes químics, que els usuaris inhalen. La Directiva Delegada es va adoptar en resposta a l’augment significatiu en el volum de vendes de productes de tabac escalfat arreu de la UE, com va constatar l’informe de la Comissió sobre aquesta qüestió. La Comissió enviarà cartes de requeriment a disset estats membres (Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Dinamarca, Estònia, Espanya, Croàcia, Xipre, Luxemburg, Malta, Àustria, Polònia, Portugal, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia i Suècia) per no haver notificat la transposició plena de la Directiva abans del final del termini, el 23 de juliol de 2023.

 

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.

Detalls

Data de publicació
28 setembre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona