Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa30 març 2023Representation in Spain – Barcelona7 min read

Nou investigadors que fan recerca a Catalunya reben una subvenció avançada del Consell Europeu de Recerca

El Consell Europeu de Recerca ha anunciat la concessió de 218 subvencions avançades a investigadors principals destacats de tot Europa, en el marc del programa Horitzó Europa. Les subvencions, que sumen un total de 544 milions d’euros, finançaran recerca d’avantguarda en un ampli ventall de disciplines, des de la medicina i la física fins a les ciències socials i les humanitats. Nous dels investigadors seleccionats estan duent a terme el seu treball en universitats o centres de recerca a Catalunya (podeu veure la llista en el document adjunt i a sota l’exemple d’una investigadora de la UB)

Les subvencions avançades del Consell Europeu de Recerca (ERC, per les seves sigles en anglès) constitueixen un dels programes de finançament més prestigiosos i competitius de la UE i brinden als investigadors l’oportunitat de dur a terme projectes ambiciosos, fruit de la curiositat, que poden resultar en grans avenços científics. Es concedeixen a investigadors principals amb una trajectòria acreditada d’assoliments significatius en matèria de recerca en els deu anys anteriors.

El finançament permet que aquests investigadors explorin les seves idees més innovadores i ambicioses. Per exemple, un investigador d’Alemanya vol aprofundir en la nostra comprensió del camp magnètic del Sol, per a la qual cosa intentarà obtenir la primera visió clara dels pols solars. A Espanya, una economista treballa per entendre els factors subjacents a la violència dins de la parella, amb l’objectiu de millorar el benestar de les dones i les criatures. Un bioquímic de Polònia investigarà la teràpies basades en l’ARN missatger per fer avançar els nostres coneixements en aquest camp i dissenyar teràpies d’ARNm més eficaces.

«Les subvencions de l’ERC són un reconeixement de primer ordre i un compromís significatiu dels nostres millors investigadors. El finançament per valor de 544 milions d’euros posa els nostres 218 investigadors capdavanters, juntament amb el seu equip d’investigadors postdoctorals, estudiants de doctorat i personal de recerca, en una posició immillorable per ampliar les fronteres del coneixement, explorar terrenys desconeguts i assentar els fonaments del creixement i la prosperitat futurs d’Europa.»

Mariya Gabriel, comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut

«Aquests nous beneficiaris de les subvencions avançades de l’ERC són la demostració de l’enorme qualitat de la recerca que es du a terme arreu d’Europa. Em satisfà especialment veure que en aquesta convocatòria hi ha un nombre tan elevat d’investigadores i que cada vegada aconsegueixen obtenir més finançament. Tenim moltes ganes de veure els resultats dels nous projectes d’aquí a uns anys, molts dels quals probablement comportaran nous avenços i innovacions.»

Maria Leptin, presidenta de l’ERC

Els seleccionats en aquesta convocatòria de subvencions duran a terme els seus projectes en universitats i centres de recerca de vint països europeus, entre els quals destaquen els que concentren un nombre més gran de projectes: Alemanya (37), el Regne Unit (35), França (32) i Espanya (16). Els guanyadors provenen d’arreu del món i hi ha vint-i-set nacionalitats representades, en especial alemanys (36 investigadors o investigadores), francesos (32), italians (21) i britànics (19).

Aquesta convocatòria ha atret gairebé 1 650 propostes, que van ser revisades per panels d’investigadors reputats. La taxa d’èxit global és del 13,2 %. Les investigadores representen el 23 % del total de sol·licituds i això suposa la taxa de participació femenina més alta de totes les convocatòries de subvencions avançades fins ara.

A més d’enfortir la base de coneixements d’Europa, es preveu que les subvencions crearan més de 2 000 llocs de treball per a investigadors postdoctorals, estudiants de doctorat i altres categories de personal en les institucions amfitriones dels projectes. Entre els beneficiaris previs hi ha guanyadors del Premi Nobel i altres científics capdavanters que han fet grans aportacions als seus camps de treball respectius.

Les dades estadístiques i la llista de sol·licituds guardonades són provisionals. L’Acord de Comerç i Cooperació entre la Unió Europea i el Regne Unit permet d’associar el Regne Unit al programa actual de la UE per al finançament de la recerca i la innovació —Horitzó Europa— a reserva de l’aprovació d’un Protocol. Atès que aquest Protocol encara no s’ha adoptat, el Regne Unit encara es considera «no associat» a Horitzó Europa. Per tant, les propostes seleccionades de candidats establerts en un país que estigui en procés d’associació a Horitzó Europa només podran rebre finançament si l’acord d’associació a Horitzó Europa corresponent és vigent en el moment de la signatura del conveni de subvenció. No obstant això, els candidats seleccionats la institució amfitriona dels quals es trobi al Regne Unit podran rebre finançament si es traslladen a una institució amfitriona ubicada en un dels països associats.

Informació sobre l’ERC

El Consell Europeu de Recerca (ERC), creat per la Unió Europea el 2007, és la primera entitat europea en finançament de l’excel·lència en la recerca de frontera. Concedeix finançament a investigadors creatius, siguin de la nacionalitat que siguin i tinguin l’edat que tinguin, perquè duguin a terme projectes arreu d’Europa. L’ERC concedeix quatre menes de subvencions: subvencions d’inici, de consolidació, avançades i de sinergia. A més, gràcies al programa de subvencions de prova de concepte, l’ERC ajuda els beneficiaris d’una subvenció a tancar la bretxa que hi ha entre la seva recerca capdavantera i les primeres fases de comercialització dels productes que en resulten. L’ERC està dirigit per un òrgan de govern independent, el Consell científic. Des del novembre de 2021, la presidenta de l’ERC és Maria Leptin. El pressupost global de l’ERC per al període 2021-2027 és de més de 16 000 milions d’euros, que provenen del programa Horitzó Europa, del qual és responsable la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.

 

Exemple d’un projecte finançat a la UB

Entendre les causes de la violència domèstica a la UE

La violència domèstica és un problema greu en la nostra societat. A la Unió Europea, una de cada tres dones de més de quinze anys ha patit violència física i/o sexual per part de la seva parella o exparella. L’objectiu d’aquest projecte de recerca proposat per Núria Rodríguez Planas és entendre quin paper tenen diferents factors, com ara la maternitat, les normes de gènere i l’augment dels ingressos de les dones treballadores amb sous baixos, en el risc de patir violència domèstica.  L’objectiu a llarg termini és la millora de la salut i el benestar de les dones i les seves criatures a Europa.

A més, el projecte explorarà de quina manera les experiències de discriminació per raó de gènere de les dones, així com les actituds vers les normes hegemòniques masculines, poden influir en el seu risc de victimització. Per últim, el projecte analitzarà si l’augment dels ingressos de les dones vulnerables ajuda a prevenir la violència domèstica en els països rics.

El seu equip de recerca aplicarà un enfocament nou per abordar aquesta qüestió. Combinaran grans fonts de dades basades en la població i mètodes quantitatius avançats per analitzar informació relativa a grans grups de població, en lloc d’estudiar només petits grups de dones amb un risc elevat de victimització.

Núria Rodríguez Planas és professora al Queens College de la City University of New York (CUNY) i durà a terme aquesta recerca des d’Espanya. Està especialitzada en economia del treball, de l’educació, de la cultura, en mercats de treball europeus i en qüestions de gènere.

Investigadora: Núria Rodríguez Planas

Projecte: Efecte causal de la maternitat, les normes de gènere i els pagaments directes a les dones sobre la violència dins de la parella (WomEmpower)

Institució d’acollida: Universitat de Barcelona

Finançament de l’ERC: 2 497 000 EUR en cinc anys

Detalls

Data de publicació
30 març 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona