Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 febrer 2022Representation in Spain – Barcelona

Nou investigadors que treballen en centres de recerca i universitats de Catalunya obtenen fons europeus per acostar la seva recerca de frontera al mercat

166 investigadors finançats pel Consell Europeu de Recerca (ERC) han obtingut subvencions de prova de concepte. Aquestes ajudes complementàries, per valor de 150 000 euros cadascuna, els ajudaran a salvar la distància que separa els resultats de la seva recerca pionera de les primeres fases de la comercialització. Les subvencions s’inscriuen en el programa de recerca i innovació de la UE, Horitzó Europa. Entre els investigadors seleccionats n’hi ha 9 que treballen en centres de recerca i universitats catalanes (vegeu l’annex)

Els beneficiaris de les subvencions de l’ERC fan servir aquest finançament de prova de concepte de diverses maneres, per exemple per verificar la viabilitat pràctica dels conceptes científics, per explorar oportunitats de negoci o per preparar sol·licituds de patents. Aquesta ronda de finançament beneficiarà projectes de diversos camps, com per exemple la creació d’un nou repertori d’eines per fer front a conductes adolescents nocives o l’ús de bombolles per assolir un tractament més sostenible de les aigües residuals. Entre els projectes també hi ha una aplicació per ajudar els músics a practicar com tocar en un grup així com un sistema per ajudar els professionals sanitaris a llegir i analitzar l’ADN en temps real. 

Exemples de projectes que rebran finançament de prova de concepte de l’ERC

La comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, ha declarat: «Hem tancat una altra ronda de subvencions de prova de concepte de l’ERC finançades per Horitzó Europa. Aquest finançament complementari ajuda els beneficiaris de les subvencions a salvar la distància que separa la seva recerca pionera del mercat, de manera que aporta beneficis concrets per a la indústria i respostes per a les necessitats socials a Europa i arreu del món.»

La presidenta del Consell Europeu de Recerca, Maria Leptin, ha declarat: «És fantàstic veure que la recerca de frontera té la capacitat de generar descobriments que es poden posar en pràctica ràpidament. No hem d’oblidar que no hi pot haver investigació aplicada si abans no hi ha la recerca bàsica que en produeixi la matèria primera, i que de totes les disciplines sorgeixen innovacions valuosíssimes, des de les ciències físiques i les ciències de la vida fins a les ciències socials i les humanitats.»

Llista de tots els investigadors que han obtingut subvencions de prova de concepte de l’ERC

El programa de subvencions de prova de concepte està obert exclusivament a investigadors que reben o han rebut prèviament finançament de l’ERC. Fan servir els fons de prova de concepte per desenvolupar els resultats dels projectes de recerca finançats per les subvencions d’inici, de consolidació, avançades o de sinergia de l’ERC.

Dels projectes seleccionats per a finançament el 2021, el 54 % partien de coneixement sorgit de la investigació de frontera duta a terme en el camp de les ciències físiques i l’enginyeria. Els projectes d’aquest àmbit que van tenir més èxit feien servir els resultats de la recerca en «enginyeria de productes i processos». El 33% dels projectes guanyadors s’emmarquen en les ciències de la vida i el subdomini més reeixit és el de les «eines de diagnòstic, teràpies i salut pública». 

Les propostes del camp de les ciències socials i les humanitats han captat l’11 % de totes les subvencions i han versat principalment sobre els temes «institucions, valors, conviccions i conducta». La taxa d’èxit de les sol·licituds en aquest àmbit ha augmentat significativament des de 2020: el 34,6 % de les propostes en ciències socials i humanitats presentades el 2021 han rebut una subvenció de prova de concepte, comparat amb el 16,7 % de les sol·licituds d’aquest camp el 2020. 

El 2021 es van avaluar un total de 348 propostes de prova de concepte, amb una taxa d’èxit global del 48 %. L’any anterior, en què s’havien presentat més propostes, la taxa d’èxit global va ser del 32 %. Els fons disponibles han estat els mateixos en tots dos anys. 

Entre els investigadors guardonats hi ha 48 dones. La proporció de dones tant entre els sol·licitants com entre els beneficiaris ha augmentat amb relació a l’any passat. 

Les noves subvencions s’han concedit a investigadors que treballen a Alemanya (13 subvencions), Àustria (7), Bèlgica (5), Dinamarca (4), Eslovènia (1), Espanya (18), Finlàndia (3), França (15), Grècia (1), Irlanda (6), Islàndia (1), Israel (18), Itàlia (21), Luxemburg (1), Noruega (1), Països Baixos (16), Portugal (4), Regne Unit (22), Suècia (7), Txèquia (1) i Xipre (1).

Els destinataris de les subvencions de prova de concepte tenen més tendència a l’emprenedoria universitària

Un estudi recent entre investigadors finançats per l’ERC mostra que els beneficiaris de les subvencions de prova de concepte tenen una clara tendència a l’emprenedoria universitària: la meitat participen en activitats de transferència de coneixement o en altres projectes empresarials. No obstant, aquesta tendència no es limita als beneficiaris de les subvencions de prova de concepte: més de l’11 % de les persones enquestades van declarar que havien creat una empresa o bé havien transferit els resultats de la seva investigació a empreses existents.

Més informació sobre els beneficiaris de les subvencions de l’ERC i la innovació

La següent ronda de finançament serà ben aviat 

Els beneficiaris de les subvencions de l’ERC poden sol·licitar el finançament de prova de concepte en una de les tres rondes de la convocatòria de 2022; el primer termini acaba el 15 de febrer de 2022. 

Informació sobre el procés de sol·licitud de subvencions de prova de concepte de l’ERC

L’ERC

L’ERC, creat per la Unió Europea el 2007, és la primera entitat europea per finançar l’excel·lència en la recerca de frontera. Concedeix finançament a investigadors creatius, siguin de la nacionalitat que siguin i tinguin l’edat que tinguin, perquè duguin a terme projectes arreu d’Europa. L’ERC té quatre programes de subvencions principals: subvencions d’inici, de consolidació, avançades i de sinergia. L’ERC està dirigit per un òrgan de govern independent, el Consell Científic. Des de l’1 de novembre de 2021, la presidenta de l’ERC és Maria Leptin. El pressupost global de l’ERC per al període 2021-2027 és de més de 16 000 milions d’euros, que provenen del programa Horitzó Europa, del qual és responsable la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.

Annex: científics becats que fan recerca a Catalunya

 

Científic

Centre

Joan Ballester

Barcelona Institute for Global Health (ISGLOBAL)

 

Gerasimos Konstantatos

Fundacio Institut de Ciencies Fotoniques (ICFO)

 

Daniel Maspoh

Fundacio Institut Catala de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2)

 

Agustin Mihi

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) – Instituto de ciencia de materiales de Barcelona

 

Albert Quintana

Universitat Autònoma de Barcelona

Victòria Reyes-Garcia

Universitat Autònoma de Barcelona

Neus Sabaté

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)- Instituto de Microelectronica de Barcelona

Albert Tarrancón

Fundació Institut de Recerca de l’energia de Catalunya (IREC)

Jan Klass Tielrooij

Fundacio Institut Catala de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN2)

 

 

Vídeo: L’any 2016 la Representació de la Comissió Europea de Barcelona va dedicar un vídeo a l’investiagdor Albert Quintana. En aquell moment la primera beca de l’ERC li va permetre tornar a Europa per seguir amb la seva recerca. Ara aquesta beca Prova de concepte l’ajudarà a dur els resultats al mercat. Podeu veure el vídeo aquí

Detalls

Data de publicació
7 febrer 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona