Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 juny 2023Representation in Spain – Barcelona11 min read

Nova Agenda per reforçar l’associació de la UE amb l’Amèrica Llatina i el Carib

Avui l’Alt Representant i la Comissió Europea han adoptat una Comunicació Conjunta en la qual estableixen una Nova Agenda per a les Relacions entre la UE i l’Amèrica Llatina i el Carib.

S’hi proposa una associació estratègica modernitzada i més forta, mitjançant un diàleg polític reforçat, l’estímul del comerç i la inversió, i el foment de societats més sostenibles, més justes i més interconnectades gràcies a les inversions de Global Gateway.

La presidenta Ursula von der Leyen ha declarat: «L’associació estratègica UE-ALC és més important que mai. Som aliats clau a l’hora de reforçar l’ordre internacional regulat i de defensar plegats la democràcia, els drets humans i la pau i la seguretat internacionals. També tenim interès a reforçar la nostra cooperació i el nostre compromís polític, a lluitar contra el canvi climàtic i a impulsar una transformació digital inclusiva i centrada en les persones. Així mateix, el nostre programa Global Gateway impulsarà la inversió i una cooperació més estreta.»

La Comunicació, que s’ha fet pública abans de la cimera UE-CELAC que se celebrarà a Brussel·les els dies 17 i 18 de juliol, pretén recalibrar i renovar les relacions entre totes dues regions. Presenta una sèrie de propostes en àmbits fonamentals:

  • una associació política renovada;
  • reforçar l’agenda comercial comuna;
  • aplicar una estratègia d’inversió de Global Gateway per accelerar una transició ecològica i digital justa i combatre les desigualtats;
  • sumar forces en favor de la justícia, la seguretat ciutadana i la lluita contra la delinqüència organitzada transnacional;
  • col·laborar per promoure la pau i la seguretat, la democràcia, l’estat de dret, els drets humans i l’ajuda humanitària;
  • crear una associació dinàmica entre les persones de sengles regions.

Propostes principals

Associació política

La Comunicació advoca per un diàleg polític renovat amb un plantejament flexible i a diversos nivells: entre les dues regions, amb cadascun dels països d’Amèrica Llatina i el Carib, amb les subregions i en fòrums multilaterals.

A nivell biregional, es proposa una intensificació del diàleg entre la UE i la Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Caribenys (CELAC), amb cimeres més seguides i un mecanisme de coordinació permanent.

A nivell subregional, el Carib mereix una atenció política més gran, sobretot pel que fa a la finalització de l’acord posterior a Cotonou, a més de la col·laboració amb altres grups subregionals com ara Mercosur, el Sistema de la Integració Centreamericana (SICA), la Comunitat Andina o l’Aliança del Pacífic.

Quant a les relacions bilaterals, altres prioritats són la represa de les cimeres amb els socis estratègics Brasil i Mèxic i la creació de mecanismes de diàleg polític amb diversos països que actualment no en tenen. La Comunicació també proposa una cooperació més gran a nivell multilateral per encarar plegats els reptes regionals i mundials en consonància amb els nostres valors, interessos i objectius comuns. Totes dues regions tenen interès a col·laborar per reformar l’arquitectura financera mundial, concretament els bancs multilaterals de desenvolupament, i per forjar un nou pacte de finançament mundial.

Comerç

Els acords comercials bilaterals i regionals són un motor clau de les estratègies de creixement i diversificació en ambdues regions, i fan de catalitzadors del desenvolupament sostenible i inclusiu. Gràcies a aquests acords, el comerç bilateral de mercaderies va augmentar un 40 % entre 2018 i 2022, amb un comerç bilateral total de mercaderies i serveis per valor de 369 000 milions d’euros el 2022.

Treballem per signar i ratificar l’acord modernitzat amb Xile i per ultimar l’acord amb Mèxic, sense oblidar la celebració de l’acord amb Mercosur. Quan tots els estats membres de la UE hagin ratificat els acords comercials amb l’Amèrica Central i amb Colòmbia-Perú-Equador, caldrà plantejar també el reforç de les disposicions en matèria de sostenibilitat que contenen. La intensificació de la cooperació UE-ALC a l’OMC així com dels nostres esforços a nivell mundial per diversificar les fonts de matèries primeres i augmentar la resiliència de les cadenes de subministrament mundials redundaran en benefici de totes dues regions. La UE continuarà col·laborant amb els socis de l’Amèrica Llatina i el Carib per ajudar a crear les condicions favorables a unes inversions sostenibles, també analitzant conjuntament les repercussions de la legislació del Pacte Verd Europeu i donant suport a marcs jurídics oberts, estables i predictibles.

Global Gateway

Gràcies a l’estratègia d’inversió de Global Gateway, la UE pot impulsar inversions de qualitat per contribuir a satisfer les necessitats d’infraestructura de les regions, alhora que es crea valor afegit local i es fomenta el creixement, l’ocupació i la cohesió social. A més de les inversions en infraestructures físiques, Global Gateway contribueix al desenvolupament humà amb elements com ara l’empoderament del jovent i les dones, el reforç de la innovació, l’educació i les competències, o la creació d’un entorn empresarial i normatiu propici.

L’Agenda d’Inversions de Global Gateway UE-ALC constitueix el compromís polític de col·laborar per detectar oportunitats d’inversió verda i digital justes a l’Amèrica Llatina i el Carib que es beneficiïn de l’entorn obert derivat dels acords comercials i d’inversió, cosa que contribuirà al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible.

En el marc del programa d’inversions, que serà un dels principals resultats de la cimera UE-CELAC, es mobilitzaran inversions, entre d’altres, en energies renovables i hidrogen verd, matèries primeres fonamentals, descarbonització, i projectes d’infraestructures de transport, connectivitat 5G i d’últim quilòmetre, digitalització dels serveis públics, gestió forestal sostenible, fabricació de productes sanitaris, educació i competències, i finances sostenibles. 

Transició verda

Hi ha un gran potencial de cooperació entre la UE i l’Amèrica Llatina i el Carib per construir economies climàticament neutres, netes i beneficioses per a la natura. La regió té un potencial únic en termes de biodiversitat, recursos naturals, energies renovables sostenibles, producció agrícola i matèries primeres fonamentals estratègiques. Totes dues regions s’han compromès a protegir la biodiversitat, aturar la desforestació, promoure economies més circulars, millorar la gestió dels residus i de l’aigua, augmentar la productivitat dels recursos i lluitar contra la contaminació, a més de treballar en favor d’economies climàticament neutres, netes i beneficioses per a la natura. Per assolir aquests objectius, la Comunicació demana que s’intensifiqui la cooperació en matèria de transició ecològica, també mitjançant un diàleg més intens, el reforç dels marcs normatius i les inversions amb càrrec a Global Gateway.

Digital

La UE i l’Amèrica Llatina i el Carib tenen un interès comú per desenvolupar polítiques digitals que empoderin les persones i les empreses per construir un futur digital humà, sostenible i més pròsper. L’Aliança Digital UE-ALC es va posar en marxa el març de 2023 amb l’objecte de sumar forces per una transformació digital inclusiva i centrada en les persones en ambdues regions, i per fomentar el diàleg i la cooperació biregionals en totes les qüestions de l’àmbit digital. Les dues regions es poden beneficiar d’una cooperació més gran en diversos àmbits, com ara la connectivitat, el diàleg sobre qüestions normatives i l’espai i els fluxos de dades lliures i segurs.

Foment d’un creixement econòmic sostenible que contribueixi al desenvolupament humà

La Comunicació presenta propostes per intensificar la feina conjunta en favor d’una recuperació socioeconòmica sòlida i sostenible que promogui la igualtat i la inclusió social, especialment a través de l’educació i el foment de les qualificacions, i amb especial atenció a les dones i la gent jove. Demana augmentar la cooperació en recerca i innovació, aprofitant totes les oportunitats que ofereix el programa Horitzó Europa i ampliant la col·laboració en matèria de seguretat sanitària i de sistemes alimentaris sostenibles.

Seguretat ciutadana, justícia, drets humans i estat de dret

La Comunicació proposa que es consolidi i intensifiqui la cooperació en matèria de justícia i seguretat per fer front als reptes comuns que planteja la delinqüència organitzada transnacional, per exemple, el tràfic de drogues i el tràfic de persones. També destaca la importància d’intensificar la cooperació en matèria de drets humans, inclosa la no discriminació i la igualtat de gènere, i advoca per una protecció més ferma dels defensors dels drets humans i els periodistes. La Comunicació també busca treballar conjuntament per promoure la democràcia, l’estat de dret i la bona governança, així com la pau i la seguretat mundials.

Una associació dinàmica entre les persones

Les persones tenen un lloc cabdal en aquesta associació biregional. La col·laboració amb la gent jove de l’Amèrica Llatina i el Carib s’intensificarà amb iniciatives com ara els Consells Consultius de la Joventut a nivell nacional. La Comunicació proposa intensificar la feina conjunta en matèria d’educació i recerca recorrent, per exemple, a programes d’intercanvi com ara Erasmus+, fomentant la mobilitat circular gràcies al paquet de mesures sobre capacitats i talent, estimulant les xarxes interculturals i iniciatives conjuntes com la primera participació de la UE en qualitat de convidada d’honor en la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (Mèxic) de 2023.

Rerefons

La UE i l’Amèrica Llatina i el Carib som aliats clau a l’hora de defensar i reforçar un sistema internacional regulat. En total, els països que componen aquestes regions representen gairebé una tercera part dels membres de les Nacions Unides. Som ferms partidaris del dret internacional i de la Carta de les Nacions Unides.

La regió de l’Amèrica Llatina i el Carib és essencial per a l’equilibri ecològic del planeta, ja que conté més del 50 % de la biodiversitat mundial. També és un dels principals productors d’aliments, amb el 14 % de la producció mundial i el 45 % del comerç internacional net de productes agroalimentaris, a més de ser una gran potència en matèria d’energies renovables (la seva combinació de generació té la quota d’energies renovables més gran del món, amb un 61 % el 2021).

La UE i l’Amèrica Llatina i el Carib són socis comercials i d’inversió propers i fiables, amb una de les xarxes més denses del món d’acords polítics, de cooperació i comercials, que abasta 27 dels 33 països de l’ALC.

Més informació

Comunicació conjunta sobre una nova agenda per a les relacions entre la UE i l’Amèrica Llatina i el Carib

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

Fitxa informativa sobre el comerç entre la UE i l’Amèrica Llatina i el Carib

 

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea

L’associació estratègica UE-ALC és més important que mai. Som aliats clau a l’hora de reforçar l’ordre internacional regulat i de defensar plegats la democràcia, els drets humans i la pau i la seguretat internacionals. També tenim interès a reforçar la nostra cooperació i el nostre compromís polític, a lluitar contra el canvi climàtic i a impulsar una transformació digital inclusiva i centrada en les persones. El nostre programa Global Gateway també impulsarà la inversió i una cooperació més estreta.

 

Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a Una Economia al Servei de la Gent

Els acords comercials són catalitzadors del creixement sostenible i de l’ocupació. La UE i la regió de l’Amèrica Llatina i el Carib ja comercien cada dia amb mercaderies i serveis per valor de mil milions d’euros. Uns vincles comercials més profunds poden reforçar les nostres cadenes de subministrament i contribuir a impulsar els nostres respectius programes de desenvolupament inclusiu, entre d’altres coses donant veu a la societat civil. Ara volem passar al següent nivell, per exemple, amb associacions mútuament beneficioses sobre matèries primeres fonamentals per diversificar les nostres cadenes de subministrament. També treballem per arribar a un acord amb Mercosur, que enfortiria considerablement les relacions entre les dues regions.

 

Alt representant i vicepresident Josep Borrell

Reforçar l’associació de la UE amb l’Amèrica Llatina i el Carib és un imperatiu estratègic. Ens trobem entre les regions més estretament alineades del món en termes d’interessos i valors. Treballant plegades, la UE i l’Amèrica Llatina i el Carib podran donar resposta als reptes mundials de manera més eficaç, reforçar l’ordre internacional regulat i promoure la pau, la seguretat i la democràcia. La cimera UE-CELAC brinda una gran oportunitat per generar confiança i impulsar les relacions.

 

Jutta Urpilainen, comissària d’Associacions Internacionals

La UE i l’Amèrica Llatina i el Carib som socis naturals. Cal que també siguem socis per elecció. Els ciutadans de totes dues regions aspiren a viure en societats inclusives i pròsperes. Hem de col·laborar per tornar a encarrilar els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Global Gateway, l’oferta positiva de la UE en favor d’establir connexions sostenibles i fiables amb els nostres països socis, és fonamental per fer realitat aquest compromís i combatre les desigualtats. La proposta d’associació reforçada que presentem avui se centrarà en les persones i fomentarà l’empoderament de la gent jove i les dones, l’augment de la mobilitat i les relacions interpersonals.

 

IP/23/3045

Detalls

Data de publicació
7 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona