Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article22 maig 2024Representation in Spain – Barcelona3 min read

Nova convocatòria de 320 milions d'euros d'Eurocredit pel finançament de Pimes

Inversió Eurocrèdit

El producte de la banca pública de la Generalitat, cofinançat per la Unió Europea, està destinat a empreses de fins a 500 treballadors que vulguin dur a terme inversions per créixer, obrir nous mercats o enfortir la seva activitat.

 

L’Institut Català de Finances (ICF) ha obert una nova convocatòria de la línia de préstecs ICF Eurocrèdit dotada amb 320 milions d’euros cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. D’aquesta manera, la banca pública de promoció de la Generalitat de Catalunya posa més finançament a disposició de les petites i mitjanes empreses que vulguin dur a terme inversions o projectes per créixer, obrir nous mercats o enfortir la seva activitat. Les empreses que no siguin pimes, però que tinguin menys de 500 treballadors i presentin menys de 100 milions d’ingressos o menys de 86 milions de balanç també s’hi podran acollir.

 

“Des de l’ICF juguem un paper clau en la canalització dels fons europeus per fer arribar finançament al teixit empresarial del país amb unes bones condicions i amb l’objectiu d’impulsar el creixement, la competitivitat i la transformació de l’econòmica catalana”, ha afirmat la consellera delegada de l’ICF, Vanessa Servera.

 

L’anterior convocatòria de la línia ICF Eurocrèdit va finançar petites i mitjanes empreses amb un total de 381 milions d’euros corresponents a 733 operacions, segons les darreres dades corresponents a març del 2024 recollides per l’ICF. La principal diferència de la nova línia ICF Eurocrèdit respecte a l’anterior és que també està disponible per a les anomenades small midcaps, és a dir, empreses amb un nombre d'empleats inferior a 500 el volum de negoci de les quals no superi els 100 milions d'euros o el balanç anual de les quals no excedeixi els 86 milions d'euros.

 

Concretament, els préstecs destinats a small midcaps podran arribar fins als 10 milions d’euros en el cas de les operacions a llarg termini (amb un període d’amortització màxim de 15 anys i fins a 2 anys de carència inclosos) i als 5 milions, a mitjà termini (amb un període d’amortització màxim de 5 anys i fins a un any de carència). Els préstecs per a pimes, per la seva banda, podran arribar fins als 4 milions d’euros en el cas de les operacions a llarg termini i als 3 milions, a mitjà termini.

 

El tipus d’interès serà l’Euríbor a 12 mesos més un diferencial d’entre el 0,5% i el 2%, que es podrà veure reduït en 0,25 punts percentuals en cas de complir amb algun criteri de priorització. Aquests criteris estan alineats amb l'Estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT 2030, i busquen fomentar projectes vinculats a la sostenibilitat, el desenvolupament, la innovació i la igualtat, entre d'altres. També hi haurà la possibilitat de cotitzar un tipus fix. No hi haurà comissió d’obertura i la comissió d’amortització anticipada serà màxim del 0,25%.

 

La nova convocatòria de la línia ICF Eurocrèdit s'emmarca dins el Programa del FEDER de Catalunya 2021-2027 i complementa altres instruments de la Unió Europea destinats a millorar les oportunitats de finançament de les pimes.  

 

Sobre l'ICF

L'Institut Català de Finances (ICF) és l'entitat financera pública de la Generalitat de Catalunya i la seva missió principal és impulsar el creixement de les empreses i altres entitats. Finança projectes rellevants i transformadors per mitjà de préstecs i capital, amb especial èmfasi en la transició ecològica, la reindustrialització i l'habitatge social. L'ICF sol complementar els préstecs del sector financer privat, oferint terminis d'amortització llargs per facilitar el reemborsament del deute.

Des del 2014, és membre de la European Association of Public Banks (EAPB), que agrupa la major part dels bancs i entitats financeres públiques que operen a Europa.

Per a més informació: https://www.icf.cat/ca/inici/.

Detalls

Data de publicació
22 maig 2024
Autor
Representation in Spain – Barcelona