Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa24 maig 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

Orientacions polítiques en el marc del Semestre Europeu: sostenir les reformes i les inversions per garantir la prosperitat, la competitivitat, l’equitat i la resiliència

Avui la Comissió ofereix orientacions als estats membres en el marc del paquet de primavera del Semestre europeu per tal de forjar una economia forta i preparada per al futur que garanteixi la competitivitat i la prosperitat a llarg termini per a tothom davant d’un entorn geopolític canviant. Això exigeix un plantejament integrat que abasti tots els àmbits de les polítiques públiques: promoure la sostenibilitat mediambiental, la productivitat, l’equitat i l’estabilitat macroeconòmica. Amb aquesta finalitat, el Semestre Europeu proporciona un marc de coordinació de les polítiques que incorpora l’aplicació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i dels programes de la política de cohesió. El cicle del Semestre Europeu també inclou l’elaboració d’informes sobre els avenços en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible en tots els estats membres.

Properes etapes

La Comissió insta l’Eurogrup i el Consell a debatre el paquet i aprovar les orientacions que presentem avui. La Comissió desitja iniciar un diàleg constructiu amb el Parlament Europeu sobre el contingut d’aquest paquet i sobre cadascuna de les properes etapes del cicle del Semestre Europeu.

Més informació:

Preguntes i respostes sobre el paquet de primavera del Semestre Europeu de 2023

Paquet de primavera del Semestre Europeu: documents

Pla Industrial del Pacte Verd Europeu

La competitivitat de la UE més enllà del 2030:mirem al futur en ocasió del 30è aniversari del mercat únic

La Comissió proposa noves normes de governança econòmica adequades per al futur

El Pla REPowerEU

NextGenerationEU

Previsions econòmiques de la primavera del 2023

Desenvolupament sostenible a la Unió Europea, edició de 2023

Detalls

Data de publicació
24 maig 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona