Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa10 desembre 2020

Pacte verd europeu: bateries sostenibles per a una economia circular i climàticament neutra

La Comissió Europea proposa avui de modernitzar la legislació de la UE sobre bateries i presenta la seva primera iniciativa d’entre les accions anunciades dins del nou Pla d’acció per a l’economia circular. Unes bateries que siguin més sostenibles al llarg de tot el seu cicle de vida resulten clau per als objectius del Pacte verd europeu i per contribuir a aconseguir l’objectiu de contaminació zero que conté. Aquestes bateries promouen la sostenibilitat competitiva i són necessàries per al transport ecològic, per a l’energia neta i per atènyer la neutralitat climàtica d’ara al 2050. La proposta aborda les qüestions socials, econòmiques i mediambientals relacionades amb tots els tipus de bateries.

Les bateries comercialitzades a la UE han de ser sostenibles, d’alt rendiment i segures al llarg de tot el seu cicle de vida. Això es tradueix en bateries produïdes amb el mínim impacte ambiental possible, fent servir materials obtinguts amb ple respecte dels drets humans i de les normes socials i ecològiques. Les bateries han de ser duradores i segures i, al final de la seva vida útil, s’han de reutilitzar, remanufacturar o reciclar, de manera que els materials valuosos es tornin a incorporar a l’economia.

Promoure la sostenibilitat competitiva a Europa

La Comissió proposa uns requisits obligatoris per a totes les bateries (això es, les bateries industrials, portàtils, d’automòbils i de vehicles elèctrics) comercialitzades en el mercat de la UE. Requisits com ara l’ús de materials d’origen responsable amb un ús restringit de substàncies perilloses, un contingut mínim de materials reciclats, la petjada de carboni, el rendiment, la durabilitat i l’etiquetatge, així com el compliment dels objectius de recollida i reciclatge, són essencials per desenvolupar una indústria de bateries més sostenible i competitiva arreu d’Europa i del món.

Oferir seguretat jurídica contribuirà, a més, a desbloquejar inversions a gran escala i a impulsar la capacitat de producció de bateries innovadores i sostenibles a Europa i la resta del món per satisfer les necessitats d’un mercat que creix ràpidament.

Minimitzar l’impacte ambiental de les bateries

Les mesures que proposa la Comissió facilitaran l’assoliment de la neutralitat climàtica d’ara al 2050. La millora de les bateries i del seu rendiment suposarà una contribució clau a l’electrificació del transport per carretera, la qual cosa en reduirà les emissions de manera significativa, augmentarà l’ús de vehicles elèctrics i permetrà augmentar la quota de fonts renovables en la combinació energètica de la UE.

Amb aquesta proposta, la Comissió també pretén impulsar l’economia circular de la cadena de valor de les bateries i promoure un ús més eficient dels recursos amb la finalitat de minimitzar l’impacte ambiental de les bateries. A partir de l’1 de juliol de 2024, només es podran comercialitzar les bateries de vehicles elèctrics i industrials recarregables que comptin amb una declaració de petjada de carboni.

Per tancar el cercle i mantenir els materials valuosos utilitzats en les bateries durant el màxim temps possible en l’economia europea, la Comissió proposa d’establir nous requisits i objectius pel que fa al contingut de materials reciclats i la recollida, el tractament i el reciclatge de les bateries al final de la seva vida útil. Amb això, es garantiria que l’economia no perdi les bateries industrials, d’automòbils o de vehicles elèctrics un cop hagin esgotat la seva vida útil.

Per millorar significativament la recollida i el reciclatge de bateries portàtils, el percentatge actual de recollida, del 45 %, hauria d’arribar al 65 % el 2025 i al 70 % el 2030, de manera que l’economia no perdi els materials de les bateries que fem servir a casa. Altres bateries (les industrials, d’automòbils o de vehicles elèctrics) s’han de recollir íntegrament. Cal que reciclem totes les bateries recollides i assolim nivells alts de recuperació, en particular de materials valuosos com el cobalt, el liti, el níquel i el plom.

El reglament proposat estableix un marc que facilitarà la reutilització de les bateries dels vehicles elèctrics perquè puguin tenir una segona vida, per exemple, com a sistemes fixos d’emmagatzematge d’energia o com a recurs energètic integrat a la xarxa elèctrica.

L’ús de noves tecnologies de la informació, com el passaport per a bateries o l’espai de dades associat, seran fonamentals per a un intercanvi de dades segur, per a una transparència més gran en el mercat de les bateries i per a la traçabilitat de les bateries grosses al llarg del seu cicle de vida. Permetrà als fabricants de desenvolupar productes i serveis innovadors en el marc de la doble transició ecològica i digital.

Mitjançant les seves noves normes sobre la sostenibilitat de les bateries, la Comissió també promourà arreu del món la transició ecològica i establirà un model per a noves iniciatives en l’àmbit de la seva política de productes sostenibles.

Declaracions dels membres del Col·legi

«L’energia neta és la clau del Pacte Verd Europeu, però la nostra dependència creixent de les bateries en el transport, per exemple, no ha de perjudicar el medi ambient. El nou reglament sobre les bateries contribuirà a reduir l’impacte ambiental i social de totes les bateries al llarg del seu cicle de vida. La proposta d’avui permet a la UE d’augmentar l’ús i la producció de bateries de manera segura, circular i saludable», ha declarat avui el vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans.

«La Comissió presenta un nou marc regulador sobre les bateries preparat per al futur amb la finalitat de garantir que només es comercialitzin a la UE les bateries més verdes, de més rendiment i més segures. Aquest marc ambiciós pel que fa a l’origen transparent i ètic de les matèries primeres, la petjada de carboni de les bateries i el reciclatge constitueix un element fonamental per assolir una autonomia estratègica oberta en aquest sector clau i accelerar la nostra feina en el si de l’Aliança europea de bateries», ha declarat avui també el vicepresident responsable de Relacions Interinstitucionals, Maroš Šefčovič.

«Amb aquesta proposta innovadora de la UE sobre bateries sostenibles estem donant el primer gran impuls a l’economia circular dins del nostre nou Pla d’acció per a l’economia circular. Les bateries són clau per a sectors fonamentals de la nostra economia i de la nostra societat, com la mobilitat, l’energia i les comunicacions. Aquest conjunt d’instruments legislatius orientats al futur millorarà la sostenibilitat de les bateries en totes les fases del seu cicle de vida. Les bateries contenen molts materials valuosos i volem garantir que no se’n desaprofiti cap ni una. La millora de la sostenibilitat de les bateries ha d’anar de la mà del seu creixement en el mercat de la UE», ha declarat avui també el comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, Virginijus Sinkevičius.

«Europa necessita augmentar la seva capacitat estratègica en tecnologies noves i facilitadores, com ara les bateries, que són essencials per a la nostra competitivitat industrial i per atènyer els nostres objectius verds. Mitjançant la inversió i unes polítiques d’incentius adequades, com la proposta d’avui d’un nou marc regulador, estem ajudant a crear tota la cadena de valor de les bateries a la UE: de les matèries primeres i els productes químics al reciclatge, passant per la mobilitat elèctrica», ha declarat avui també el comissari del Mercat Interior, Thierry Breton.

Rerefons

Des del 2006, les bateries i els seus residus estan regulats a escala de la UE per la Directiva (2006/66/CE) sobre piles i acumuladors. Cal modernitzar el marc regulador arran de l’evolució que s’ha registrat en les condicions socioeconòmiques, els avenços tecnològics, els mercats i els usos de les bateries.

La demanda de bateries està augmentant ràpidament i es preveu que es multipliqui per 14 d’ara al 2030. El motor principal d’aquesta situació és el transport elèctric, cosa que fa que aquest mercat sigui cada vegada més estratègic a escala mundial. El creixement exponencial mundial de la demanda de bateries donarà lloc a un augment equivalent de la demanda de matèries primeres; d’aquí la necessitat de minimitzar-ne l’impacte ambiental.

Més informació

Detalls

Data de publicació
10 desembre 2020