Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa3 febrer 20204 min read

Paquet d’infraccions del mes de desembre: decisions sobre Espanya

Brussel·les, 3 de desembre de 2020

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació. Val a dir, així mateix, que la Comissió ha arxivat 138 casos que els estats membres que havien rebut un advertiment han resolt sense que hagi calgut continuar amb el procediment d’infracció.

Aquí podeu trobar més informació sobre el procediment d’infracció de la UE. Si voleu més detalls sobre totes i cadascuna de les decisions, vegeu el registre de decisions sobre els procediments d’infracció.

Medi ambient i pesca

(Per a més informació: Vivian Loonela. Tel.: +32 229 66712, Stephan Meder. Tel.: +32 229 53664)

Dictamen motivat

Natura: La Comissió demana a ESPANYA que garanteixi la protecció adequada de les tórtores

La Comissió Europea demana a Espanya que reforci la protecció de les tórtores (Streptopelia turtur) tal com ho requereix la Directiva relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva 2009/147/CE). Tant el Pacte verd europeu com l’Estratègia de la UE sobre la biodiversitat indiquen que és imprescindible que la UE prengui mesures per protegir i restaurar la biodiversitat i aturar-ne la pèrdua. Espanya acull més de la meitat de la població reproductora de tórtores de la UE. Això fa que el territori espanyol sigui summament important per a la conservació d’aquesta espècie. Entre el 1996 i el 2016, la població de tórtores a Espanya va minvar un 40 %. Avui dia la tórtora es troba en perill principalment a causa de la pressió de l’agricultura i la caça, cosa que contribueix a la pèrdua de la biodiversitat. Està considerada com a espècie vulnerable tant a la llista vermella mundial de les aus com a la llista vermella europea. La Directiva exigeix als estats membres que garanteixin que la tórtora disposi de prou hàbitats, que aquests hàbitats comptin amb les garanties jurídiques suficients i es gestionin segons les necessitats ecològiques de l’espècie, i també que se’n permeti la caça només quan sigui sostenible. La Comissió va enviar una carta de requeriment a Espanya el 2019 per no haver pres les mesures necessàries per garantir la protecció dels hàbitats i la caça sostenible d’aquesta espècie. Les autoritats espanyoles no van respondre-hi de manera satisfactòria i, per aquest motiu, la Comissió envia avui un dictamen motivat a Espanya. Si Espanya no actua en un termini de dos mesos, la Comissió podria portar el cas davant del Tribunal de Justícia de la UE.

Mobilitat i transports

(Per a més informació: Stefan de Keersmaecker. Tel.: +32 229 84680, Stephan Meder. Tel.: +32 229 13917)

Dictamen motivat

Requisits de seguretat en els túnels: la Comissió insta BÈLGICA, BULGÀRIA, ESPANYA, CROÀCIA i ITÀLIA a aplicar plenament la Directiva sobre les mesures de seguretat en els túnels de carretera de més longitud

Avui la Comissió ha decidit d’enviar dictàmens motivats a Bèlgica, Bulgària, Espanya, Croàcia i Itàlia per no complir amb els requeriments de la Directiva 2004/54/CE. Aquesta directiva estableix unes mesures mínimes de seguretat en relació amb la infraestructura i el funcionament dels túnels. Afecta a tots els túnels de la xarxa transeuropea de carreteres que superen els 500 metres de longitud. Els estats membres esmentats no han implementat totes les mesures requerides per garantir les normes de seguretat més estrictes en alguns dels túnels d’aquestes característiques. Els dictàmens motivats són el següent pas després de les cartes de requeriment que la Comissió va enviar l’octubre de 2019, ja que les respostes a les cartes no garanteixen el compliment dels requisits. Els estats membres afectats disposen ara de dos mesos per notificar a la Comissió les mesures que han pres per posar remei a la situació; altrament, la Comissió podria decidir de recórrer al Tribunal de Justícia de la UE.

Ocupació i drets socials

(Per a més informació: Marta Wieczorek – Tel.: +32 229 58197; Flora Matthaes – Tel.: +32 229 83951)

Dictamen motivat

Lluita contra el càncer: la Comissió insta ESPANYA i FRANÇA a complir amb la normativa de la UE per protegir els treballadors de l’exposició a substàncies químiques cancerígenes

La Comissió Europea ha enviat dictàmens motivats a Espanya i França per no haver comunicat la legislació nacional que transposa les normes destinades a protegir els treballadors contra les substàncies químiques cancerígenes (Directiva [UE] 2017/2398). Aquesta directiva és la primera revisió de la Directiva sobre carcinògens i mutàgens (2004/37/CE) i estableix nivells límit, nous o revisats, pel que fa a l’exposició dels treballadors a tretze substàncies químiques cancerígenes. Per exemple, hi és inclosa la substància química respirable pols de sílice cristal·lina, que afecta un gran nombre de treballadors i és la principal causa de càncer de pulmó laboral. Fins ara, la Comissió ha proposat quatre actualitzacions de la Directiva sobre carcinògens i mutàgens. Els estats membres havien de transposar-ne la primera actualització i comunicar les mesures de transposició nacionals a la Comissió abans del 17 de gener de 2020. La Comissió ja va enviar una carta de requeriment a Espanya i França al maig del 2020 i ara els envia un dictamen motivat. Tots dos estats membres disposen ara de dos mesos per respondre als arguments plantejats per la Comissió. En cas que no ho fessin, la Comissió podria demandar aquests dos estats membres davant el Tribunal de Justícia de la UE.

Detalls

Data de publicació
3 febrer 2020