Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa14 juliol 2023Representation in Spain – Barcelona3 min read

Paquet d’infraccions del mes de juliol: decisions sobre Espanya

Resums per àmbit d’actuació

Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació.

Si voleu més informació sobre el procediment d’infracció de la UE, consulteu el document de Preguntes i respostes. Si voleu més detalls sobre totes i cadascuna de les decisions, vegeu el registre de decisions sobre els procediments d’infracció.

 

Serveis: la Comissió insta XIPRE, ESPANYA i ESLOVÈNIA a actuar en relació amb les restriccions en els sectors de la construcció i els serveis immobiliaris

La Comissió Europea ha decidit incoar un procediment d’infracció mitjançant l’enviament d’una carta de requeriment a Espanya (INFR(2023)4009) per no respectar les normes de la UE sobre serveis i qualificacions professionals en el sector de la construcció. Es refereix a les restriccions imposades a les empreses instal·ladores de gas, electricitat o aire condicionat que vulguin subcontractar determinades funcions. La Comissió també ha decidit enviar un dictamen motivat a Xipre (INFR(2022)2170) arran de la transposició incorrecta de la Directiva de serveis per mor de les restriccions a l’hora de definir qui pot ser titular d’accions en empreses d’intermediació immobiliària. Per últim, la Comissió ha decidit enviar un dictamen motivat a Eslovènia (INFR(2022)4119) per no actuar en relació amb les tarifes fixades per llei per a les agències immobiliàries, cosa que també infringeix les disposicions de la Directiva de serveis i dels Tractats.

Les accions de la Comissió parteixen de les prioritats anunciades a la Comunicació «El mercat únic fa trenta anys» orientades a continuar millorant el funcionament del mercat únic de la UE. En particular, es prioritza l’aplicació de les normes vigents del mercat únic i l’eliminació de les barreres a nivell dels estats membres en els ecosistemes industrials amb més potencial d’integració econòmica, com ara la construcció i els serveis a les empreses. Xipre, Espanya i Eslovènia disposen ara de dos mesos per respondre als arguments que ha plantejat la Comissió; en cas que no hi responguin, la Comissió pot decidir d’enviar un dictamen motivat a Espanya o de dur Xipre i Eslovènia davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 

Fiscalitat: la Comissió insta BÈLGICA, GRÈCIA, ESPANYA, XIPRE, POLÒNIA i PORTUGAL a completar la transposició a l’ordenament jurídic nacional de les normes de transparència fiscal, i tanca el procediment d’infracció contra ESLOVÈNIA per la no transposició de la mateixa Directiva

Avui la Comissió Europea ha decidit d’enviar dictàmens motivats a Bèlgica (INFR(2023)0003), Grècia (INFR(2023)0014), Espanya (INFR(2023)0016), Xipre (INFR(2023)0006), Polònia (INFR(2023)0031) i Portugal (INFR(2023)0033) per no haver notificat les mesures nacionals d’aplicació de la Directiva (UE) 2021/514 del Consell de 22 de març de 2021 (DCA7) per la qual es modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat.

En virtut de la DCA7, les plataformes digitals, com ara els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils, que permeten als contribuents de vendre béns, oferir serveis personals en línia i fora de línia, o llogar béns immobles o mitjans de transport, han d’informar sobre els contribuents i les seves activitats econòmiques. Aquesta informació ajudarà les autoritats tributàries a prevenir l’evasió fiscal o les declaracions incorrectes per l’ús de plataformes digitals. El termini per comunicar les mesures nacionals de transposició va acabar el 31 de desembre de 2022. Bèlgica, Grècia, Espanya, Xipre, Polònia i Portugal disposen de dos mesos per respondre i prendre les mesures necessàries. Si no es comuniquen de manera exhaustiva les mesures nacionals d’aplicació, la Comissió pot decidir de remetre els casos al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Detalls

Data de publicació
14 juliol 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona