Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa22 març 2022Representation in Spain – Barcelona2 min read

Pensions individuals: el producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) s’aplica a partir d’avui

Avui comença a ser d’aplicació el producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP, per les seves sigles en anglès) adoptat el 2019, cosa que aplanarà el camí per a l’existència d’un nou règim voluntari a escala de la UE que permeti a la gent d’estalviar de cara a la jubilació, i un ampli ventall d’institucions financeres d’arreu de la UE el podrà oferir. El PEPP, un element clau del Pla d’Acció de la Comissió per reforçar la unió dels mercats de capitals, estarà disponible com a complement dels sistemes de pensions públics i professionals, com ja passa amb els plans de pensions privats nacionals existents.

El PEPP oferirà als qui estalvien per a una pensió més possibilitats d’elecció, així com el benefici de més competència i més transparència i flexibilitat en les opcions de producte. Els proveïdors de PEPP es beneficiaran d’un autèntic mercat únic per al PEPP i d’una distribució transfronterera més fàcil, i això els permetrà centralitzar recursos i generar economies d’escala.

Alhora, el PEPP canalitzarà els estalvis cap als mercats de capitals i beneficiarà la inversió i el creixement a la UE.

La comissària Mairead McGuinness, responsable de Serveis Financers, Estabilitat Financera i la Unió de Mercats de Capital, ha declarat:  «Amb aquest nou marc d’un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) la gent tindrà més opcions per estalviar de cara a la jubilació, alhora que gaudiran d’una sòlida protecció dels consumidors. Com a complement de les pensions públiques, el PEPP s’ajusta a les necessitats de la generació jove actual i permet que la gent pugui planificar més bé i fer previsions per al futur. Des d’avui mateix, els promotors de pensions individuals poden oferir PEPP arreu de la UE amb un únic registre. A més, com que es canalitzen els estalvis cap a inversions a llarg termini, els PEPP contribuiran a impulsar el creixement a la UE.»

Rerefons

La proposta de la Comissió sobre els PEPP, de juny del 2017, s’inscriu en el Pla d’Acció de la Comissió per reforçar la unió dels mercats de capitals. El Reglament PEPP es va acordar i adoptar el 25 de juliol de 2019 amb l’objectiu de contribuir a construir un mercat interior en matèria de pensions individuals, augmentar les possibilitats perquè els promotors ofereixin productes de pensions individuals de manera transfronterera i proporcionar als consumidors una alternativa competitiva per estalviar de cara a la jubilació.

Més informació

El producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP): Reglament 2019/1238

Detalls

Data de publicació
22 març 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona