Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa21 març 2022Representation in Spain – Barcelona6 min read

Persones refugiades d’Ucraïna: directrius operacionals per ajudar els estats membres en l’aplicació de la Directiva de protecció temporal

Des de l’inici de la invasió militar russa d’Ucraïna, el 24 de febrer, han fugit del país més de 3 milions de persones, i les estimacions de l’ONU indiquen que més de la meitat són menors. Davant d’aquesta situació sense precedents, la UE va acordar en temps rècord d’activar la Directiva de protecció temporal per ajudar els qui fugen de la guerra d’Ucraïna. La Directiva va esdevenir immediatament aplicable el 4 de març i actualment ofereix protecció immediata i un estatus jurídic clar a milions de persones.

Avui la Comissió presenta unes directrius operacionals per ajudar els estats membres en l’aplicació de la Directiva. Es tracta d’unes directrius extenses que ajudaran els qui arriben a disposar d’un nivell de drets consistent i efectiu i els estats membres a assumir les seves noves responsabilitats. 

El vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas, ha declarat: «Portem a la pràctica la decisió sense precedents de concedir protecció immediata a tothom que vivia a Ucraïna. Per ajudar a fer que aquest procés sigui el més àgil possible, la Comissió ajuda els estats membres amb directrius operacionals. Per exemple, per garantir que la gent pot circular lliurement per la Unió, s’hi especifica que han de poder rebre, a la frontera mateix, visats per a 15 dies i que en tot cas no s’ha de multar els qui s’encarreguin de traslladar-los sense documentació. Una de les preocupacions principals ara com ara és el nombre de menors que arriben sense acompanyants, als quals cal registrar i que han de rebre atenció especialitzada.»

La comissària d’Afers d’Interior, Ylva Johansson, ha declarat: «En cosa de dies, 3 milions de persones han travessat la frontera cap a la UE. Les mostres de solidaritat han estat immenses i la reacció de les administracions, impressionant; però no és gens fàcil vetllar perquè els sistemes nacionals no se sobresaturin i perquè la gent rebi la protecció que mereix. Arran de les preguntes dels estats membres, proposem les següents directrius operacionals, que anirem actualitzant tot sovint per garantir que la Comissió dona suport als estats membres al llarg de tot el procés, des de l’arribada fins a la integració.»

 

Directrius per als estats membres

Les directrius s’han concebut com un document viu que reflecteix la situació sobre el terreny i tenen en compte les necessitats canviants dels estats membres. Entre els elements principals que engloben hi ha:

  • S’hi aclareix qui té dret a protecció temporal, per exemple les persones que gaudien de protecció internacional o d’una protecció nacional equivalent a Ucraïna abans del 24 de febrer i que han estat desplaçades del país el 24 de febrer o posteriorment, així com els seus familiars.
  • S’hi ofereix una definició de «protecció adequada» de conformitat amb la legislació nacional que pot ser una alternativa oferta pels estats membres a la protecció temporal, que no cal que sigui idèntica però sí que ha de respectar la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i l’esperit de la Directiva de protecció temporal. Cal assegurar a tothom el respecte per la dignitat humana i, per tant, un nivell de vida digne.
  • S’hi especifica quins documents acreditatius calen per poder gaudir de protecció temporal o protecció adequada de conformitat amb la legislació nacional.
  • S’anima els estats membres a estudiar la possibilitat d’ampliar la protecció temporal a persones que en sentit estricte no entrarien dins de l’àmbit d’aplicació de la Decisió però que necessiten protecció, com ara els qui van fugir d’Ucraïna poc abans del 24 de febrer de 2022.
  • Menors: les directrius dediquen un capítol als menors. Als nens i adolescents no acompanyats se’ls ha d’assignar immediatament un tutor legal o un representant adequat. La Comissió també està coordinant les tasques de reubicació per al trasllat dels nens i els adolescents no acompanyats a d’altres estats membres. Totes les criatures que fugen de la guerra, independentment del seu estatus, han de rebre protecció absoluta i tenir accés ràpidament als seus drets específics (com ara l’educació, l’atenció sanitària i l’assistència psicosocial).
  • Directrius sobre drets específics en virtut de la Directiva de protecció temporal: el permís de residència ha de ser suficient com a document acreditatiu de l’estatus d’una persona davant d’altres administracions com ara les oficines i els serveis d’ocupació, les escoles o els hospitals. En cas que els permisos de residència encara no estiguin tramitats, els estats membres han de facilitar l’obertura d’un compte bancari i l’accés als serveis rellevants amb un document d’identitat o amb l’acreditació d’haver entrat a la UE després del 24 de febrer de 2022.
  • Les directrius per garantir la llibertat de circulació tant abans com després de l’expedició de permisos de residència: els nacionals d’Ucraïna que siguin titulars d’un passaport biomètric o les persones que, en virtut de la seva nacionalitat, estiguin exemptes de l’obligació de disposar d’un visat per entrar a la Unió, tenen dret de circular lliurement dins de l’espai Schengen un cop hi han estat admesos durant 90 dies dins d’un període de 180 dies. Per als qui no gaudeixen d’aquesta exempció de l’obligació de visat, la Comissió recomana que els estats membres de primera entrada expedeixin visats de 15 dies a la frontera i que els estats membres secundaris no imposin sancions financeres als qui traslladin persones que gaudeixen de protecció temporal però no disposen dels documents d’entrada vàlids. Un cop s’ha expedit un permís de residència, les persones amb protecció temporal tenen dret de circular lliurement.
  • S’hi proporciona assistència per a la repatriació dels qui no tenen dret a romandre a la UE, com ara la necessitat de rebre assistència consular, tasca en què Frontex pot donar suport.

 

Rerefons

El 4 de març de 2022, a partir de la proposta que la Comissió havia fet el dia anterior, el Consell va adoptar per unanimitat la decisió d’execució que introduïa la protecció temporal per a la gent que fuig de la guerra d’Ucraïna. Després d’aquesta decisió, la Comissió va rebre una demanda clara d’informació complementària i va posar en marxa una pàgina web per informar i ajudar els qui fugen de la guerra quan arriben a la UE.

Per tal de coordinar el suport operacional per als estats membres de primera línia la Comissió ha convocat diverses reunions sobre la situació a Ucraïna en el marc del Pla Rector de Preparació i Gestió de Crisis Migratòries de la UE. A més d’aquesta xarxa, una Plataforma de Solidaritat coordinada per la Comissió està aplegant i estudiant les necessitats dels estats membres amb l’objectiu de proporcionar una resposta operacional. Les directrius també complementaran les Directrius vigents per a la gestió de la frontera exterior a fi de facilitar el pas de la frontera en les fronteres de la UE amb Ucraïna.

 

Més informació

Directrius operacionals per a l’aplicació de la Decisió d’execució del Consell per la que s’introdueix la protecció temporal

Decisió d’execució del Consell per la que s’introdueix la protecció temporal

Directiva de protecció temporal

Informació per a persones que fugen de la guerra d’Ucraïna

Detalls

Data de publicació
21 març 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona