Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa2 febrer 2022Representation in Spain – Barcelona7 min read

Pla Europeu de Lluita contra el Càncer: noves accions per millorar l’accés a la prevenció, la detecció precoç, el tractament i l’atenció del càncer

Avui es fa un pas més per millorar l’accés a la prevenció, la detecció precoç, el tractament i l’atenció del càncer. En vigílies del Dia Mundial contra el Càncer i un any després de la publicació del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, la Comissió posa en marxa un conjunt d’iniciatives que s’han anunciat a l’acte Garantir la igualtat d’accés per a tothom. El càncer en les dones: el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer. Aquest acte s’ha centrat en les desigualtats de gènere i en mesures específiques per lluitar contra el càncer en les dones. Ha estat el primer d’una sèrie d’actes anuals sobre la manera de millorar la igualtat d’accés per a tothom a la prevenció i atenció del càncer.

A Europa el càncer afecta de mitjana una mica més els homes que les dones (el 54 % dels casos nous i el 56 % de les morts). No obstant, el càncer de mama femení és el càncer més diagnosticat (més de 355 000 dones a la UE el 2020). També es donen desigualtats considerables tant dins dels estats membres de la UE com entre estats i entre grups de població en els àmbits de la detecció precoç, el diagnòstic i el tractament i de la qualitat de l’atenció sanitària. Les diferències són especialment acusades en el cas del càncer de cèrvix: el 2020 a la UE la taxa estimada d’incidència podia ser cinc vegades més gran a causa de les desigualtats i la de mortalitat, vuit vegades. Aquestes variacions tan grans es poden explicar per diferències en la incidència del virus del papil·loma humà (VPH) i en les polítiques de vacunació i cribratge de càncer de cèrvix en els diversos països de la UE. L’objectiu genèric del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer és reduir les desigualtats al llarg de tota la trajectòria de la malaltia.

Avui la Comissió Europea posa en marxa quatre noves mesures del Pla contra el Càncer de la UE per ajudar els estats membres a reduir les desigualtats, millorar el cribratge i la vacunació contra el VPH i ajudar les persones que han patit càncer:

  • El Registre de desigualtats davant del càncer detectarà tendències i disparitats entre estats membres i regions. També donarà informació sobre les desigualtats en la prevenció del càncer i l’atenció sanitària en funció del gènere, el nivell educatiu i el nivell d’ingressos, així com disparitats entre les zones urbanes i les rurals. El Registre guiarà la inversió i les intervencions a nivell regional, nacional i de la UE.
  • Es durà a terme una convocatòria de dades sobre el cribratge del càncer per actualitzar la Recomanació del Consell de 2003 en matèria de cribratge. Aquesta mesura s’inscriu en l’objectiu del Pla contra el Càncer de vetllar perquè com a tard el 2025 s’ofereixi un cribratge de càncer de mama, de cèrvix o colorectal al 90 % de la població de la UE que compleixi els requisits per sotmetre-s’hi.
  • Una acció conjunta en matèria de vacunació VPH donarà suport als estats membres per informar i conscienciar la població sobre el VPH i promoure la vacunació. Aquesta acció contribuirà a un objectiu clau del Pla contra el Càncer: erradicar el càncer de cèrvix mitjançant la vacunació anti VPH d’almenys el 90 % de la població diana de nenes de la UE i un increment notable de la vacunació dels nens d’ara al 2030.
  • La Xarxa de la UE de joves supervivents de càncer reforçarà els plans de seguiment de l’atenció del càncer a llarg termini a nivell regional i nacional. També serà un punt de trobada per a persones joves amb antecedents de càncer i les seves famílies, així com cuidadors formals i informals.

 

Declaracions dels membres del Col·legi

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha declarat: «Quan vam posar en marxa el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, vam fer de la lluita contra el càncer una prioritat d’aquesta Comissió. El nostre objectiu és que a la Unió Europea tothom rebi el tractament contra el càncer que necessiti. Sabem que aquesta lluita ha patit un revés a causa de la pandèmia: es calcula que en aquests moments podria haver-hi un milió de casos sense diagnosticar. El càncer és una història personal per a cadascun de nosaltres. I és per això que treballarem en la prevenció, el diagnòstic precoç i la igualtat d’accés a l’atenció sanitària per tal de guanyar aquesta lluita.»

El vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis Schinas, ha declarat: «El càncer ens afecta a tots i la lluita per vèncer-lo és una prioritat. Un any després que poséssim en marxa el Pla contra el Càncer, avui fem plegats passos importants cap a la igualtat per a tothom en l’accés a la prevenció i l’atenció del càncer. Les desigualtats no tenen cabuda en una Europa basada en la solidaritat. Els governs i les autoritats sanitàries nacionals no poden vèncer el càncer tots sols. Només amb la cooperació plena i el compromís ferm de tothom podrem ajudar a millorar la vida dels nostres ciutadans i alleujar el patiment de molts. La prevenció i el diagnòstic són l’eix vertebrador d’aquesta travessia conjunta que tot just comença.»

La comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides, ha declarat: «Un any després que es posés en marxa, el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer ja ha portat canvis. Aquest any, al nostre acte del Dia Mundial contra el Càncer, ens centrarem en la reducció de les desigualtats en el càncer en les dones, en la necessitat de cooperació europea i de tractament òptims i en les mesures concretes del Pla per invertir en prevenció. I és important que ens assegurem de fer sentir la veu dels qui han vist entrar el càncer a la seva vida. Atès l’efecte de la covid-19 en la detecció, el tractament i l’atenció del càncer, avui és més urgent que mai donar resposta a aquest repte immens de salut pública. Hem de reduir les bretxes i garantir la igualtat d’accés per a tothom. El nostre pla contra el càncer és el full de ruta d’Europa per actuar de manera que canviï la vida de tots els pacients oncològics i la seva família. Aquest Pla ens afecta a tots!»

 

Rerefons

El Pla Europeu de Lluita contra el Càncer és un dels pilars principals de la Unió Europea de la Salut que va anunciar la presidenta von der Leyen en el seu discurs sobre l’estat de la Unió el setembre de 2020, en què també va demanar una Unió Europea més segura, més resilient i més ben preparada. El Pla contra el Càncer, que es va posar en marxa el 2021, estableix un nou plantejament de la UE sobre la prevenció, el tractament i l’atenció del càncer mitjançant un enfocament integrat, que incorpora la salut en totes les polítiques i que compta amb la participació de diversos actors. Proposa deu iniciatives emblemàtiques i diverses accions per abastar tota la trajectòria de la malaltia ¾des de la prevenció fins a la qualitat de vida dels pacients oncològics i els supervivents de càncer¾ i pararà especial atenció a les accions en què la UE pugui aportar més valor afegit.

El programa EU4Health i d’altres programes de finançament han assignat un total de 4 000 milions d’euros a accions de lluita contra el càncer. El 2021 hi va haver dues rondes de convocatòries en el marc del programa EU4Health que van generar setze noves iniciatives principals. El pròxim Programa de Treball per al 2022 s’ha adoptat fa poc i torna a incloure un nombre significatiu d’accions de lluita contra el càncer, aquest cop amb especial èmfasi en la prevenció i el diagnòstic. 

El Pla contra el Càncer continua fent tàndem amb la Missió sobre el càncer d’Horitzó Europa i manté la coherència entre objectius de recerca ambiciosos i finalitats realistes per a les polítiques.

 

Més informació

Fitxa informativa

Web del Pla contra el Càncer

Política de la UE en matèria de càncer

Unió Europea de la Salut

Web de l’acte sobre el càncer

Fotos i vídeos del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer

Centre de Coneixement sobre el Càncer

Detalls

Data de publicació
2 febrer 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona