Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa30 juliol 2021Brussels6 min read

Política de cohesió de la UE: 3 700 milions d’euros de REACT-UE per donar suport a les mesures de recuperació i a la transició verda i digital a Espanya

A Catalunya es destinaran 893,3 milions d’euros, entre d’altres, a l’adquisició d’equipaent sanitari

La Comissió ha assignat 3 700 milions d’euros de REACT-UE a la recuperació i a la transició verda i digital d’Espanya, com a resultat de la modificació de set programes operatius del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) i tres del Fons social europeu (FSE).

«REACT-UE és essencial perquè l’economia es recuperi un cop passada la crisi del coronavirus. Espanya està duent a terme una tasca monumental a l’hora de mobilitzar tots aquests recursos per donar impuls a la inversió, tan necessària per a una recuperació ràpida, forta i unificada i per a una transició justa i ben equilibrada cap a una economia verda i digital», ha declarat avui la comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira.

  • A Andalusia, 1 640 milions d’euros de finançament del FEDER i de l’FSE proporcionaran capital circulant a 57 000 petites i mitjanes empreses (pimes) per pal·liar les conseqüències de l’aturada de l'activitat empresarial a causa de la pandèmia. Els fons de la UE també fomentaran l'eficiència energètica, la mobilitat sostenible i les mesures de mitigació del canvi climàtic, així com l’ús de fonts d’energia renovables. A més, s’invertirà en la construcció i la renovació de les infraestructures sanitàries, en el reforçament dels centres educatius finançats amb fons públics, i en incentius per mantenir o crear nous llocs de treball, donant un suport especial als treballadors autònoms.
  • A Astúries, s’hi invertiran 68,2 milions d’euros del FEDER en serveis i productes sanitaris per donar resposta a la pandèmia de coronavirus, i també en millorar les condicions del teletreball i els serveis públics digitals, com ara l’aprenentatge en línia. Els fons també reforçaran el tractament d’aigües residuals, per exemple, establint xarxes de sanejament, o millorant o construint plantes de tractament, i també donaran suport a la construcció i la renovació d’infraestructures escolars, parant especial atenció a augmentar-ne l’eficiència energètica.
  • Al País Basc es destinaran 278,5 milions d’euros del FEDER a l'adquisició d’equipaments sanitaris, medicaments, i instal·lacions per fer proves de diagnòstic i tractar els pacients, i també a augmentar el nombre de llits en els equipaments sanitaris. A més, els fons donaran suport a la transició cap a una economia digital centrada en la digitalització dels serveis públics, com ara la sanitat digital i l’aprenentatge en línia, i també a la transició cap a una economia més verda, gràcies a la mobilitat elèctrica en el transport públic, la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en els edificis públics.
  • A Cantàbria, s’hi invertiran 79,4 milions d’euros del FEDER per adquirir nous productes i serveis sanitaris, com ara equipaments sanitaris; cobrir les despeses de personal; promoure la transició cap a una economia digital mitjançant la digitalització de les escoles, els serveis de protecció civil, l’administració electrònica i les pimes; i també per donar suport als sectors econòmics més afectats per la crisi del coronavirus. Tot aquest suport s’oferirà mitjançant subvencions per a inversions productives centrades en el turisme, els sector industrial i el comerç. La UE també donarà suport al sistema de formació professional. La UE també donarà suport al sistema de formació professional.
  • A Castella-la Manxa, 406 milions d’euros del FEDER i de l’FSE reforçaran els serveis sanitaris i socials per plantar cara a la pandèmia mitjançant el subministrament d'equipaments mèdics addicionals, noves contractacions de personal, i la digitalització dels serveis públics i l’educació. Així mateix, aquest finançament addicional ajudarà els treballadors autònoms a mantenir la seva feina, i també per donar suport als estudiants de formació professional d’educació superior i als sol·licitants d’ocupació, oferint-los assessorament i oportunitats a través dels ajuntaments i d’organitzacions sense ànim de lucre perquè puguin desenvolupar les seves capacitats.
  • A Castella i Lleó, 275,5 milions d’euros de finançament del FEDER donaran suport a la millora de les infraestructures sanitàries i a la transició digital mitjançant la inversió en serveis electrònics en les escoles i els serveis públics i d’emergència. A més, al voltant de 8 500 empreses rebran ajuda en forma de capital circulant. Finalment, aquesta comunitat autònoma rebrà ajuda per a la seva transició verda per mitjà de la promoció de l’economia circular, l’adaptació al canvi climàtic i la seva mitigació, i la prevenció i gestió de riscos.
  • A Catalunya es destinaran 893,3 milions d’euros del FEDER a l’adquisició d’equipaments sanitaris (com ara uns 1,2 milions de testos), medicaments, i instal·lacions per fer proves de diagnòstic i oferir tractaments per fer front al nou coronavirus. Els fons també s’invertiran per donar suport a la transició cap a una economia verda i digital per mitjà de la mobilitat «tova» i les vies ciclistes, proporcionar infraestructures bàsiques a la ciutadania, i fomentar la construcció i la renovació d’infraestructures sanitàries (atenció primària i hospitals) i educatives (educació primària, secundària i especial).
  • A Ceuta, 7 milions d’euros de finançament de l’FSE ajudaran a crear incentius per fer nous contractes indefinits o convertir contractes temporals en indefinits, i també per donar suport a les empreses emergents i als programes d’educació i formació professional que combinin l’aprenentatge a les empreses i a les escoles.
  • A Melilla, s’hi dedicaran 3,7 milions d’euros a la transició cap a una economia verda i digital a través d'accions per afavorir les dades obertes a les pimes i l’ús de tecnologies emergents, com ara la internet de les coses, i també per adaptar els serveis digitals a la ciutadania i les empreses. La UE donarà suport a inversions que contribueixin a la transició cap a una economia verda i digital, com ara a la millora de la flora i la fauna, i a la protecció de terres per a ús ciutadà i científic. A més, els fons s’enfocaran en inversions en infraestructures que ofereixin serveis bàsics a la ciutadania, com ara un nou centre de formació professional.
  • A La Rioja es dedicaran 40 milions d’euros del FEDER a finançar inversions en material mèdic, farmacèutic i de recerca, i també a estimular l’emprenedoria, revifar sectors com ara el turisme i la cultura, millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, o construir i renovar infraestructures sanitàries i educatives, així com a aplicar mesures per reduir la càrrega administrativa en benefici de la ciutadania i les empreses.

Rerefons

REACT-UE forma part de NextGenerationEU i proporcionarà 47 500 milions d’euros (50 600 milions d’euros a preus corrents) addicionals als programes de política de cohesió al llarg del 2021 i del 2022. Les mesures se centren a reforçar la resiliència del mercat laboral, l'ocupació, les pimes i les famílies amb baixos ingressos, i també a assentar una bases amb vista al futur per a la doble transició verda i digital, i per a la recuperació socioeconòmica sostenible, d'acord amb els objectius de REACT-UE i les recomanacions específiques per país del 2020.

Aquests recursos addicionals han de fer-se servir per desenvolupar projectes que fomentin la capacitat de recuperació de la pandèmia de coronavirus i també per invertir en accions que contribueixin a preparar la recuperació verda, digital i resilient de l’economia.

REACT-UE va entrar en vigor el 24 de desembre de 2020 i pot finançar despeses retroactivament des de l’1 de febrer de 2020 fins al 31 de desembre de 2023.

Més informació

REACT-UE

REACT-UE:preguntes i respostes

NextGenerationEU

Iniciativa d’inversió en resposta al coronavirus (IIRC)

Detalls

Data de publicació
30 juliol 2021
Lloc
Brussels