Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa3 maig 2023Representation in Spain – Barcelona7 min read

Política de cohesió de la UE: es preveu que els programes per al període 2021-2027 creïn 1,3 milions de llocs de treball a la UE

Es preveu que el finançament de la política de cohesió per al període 2021-2027 ajudi a la creació de 1,3 llocs de treball, així com a l’augment del PIB de la UE en un 0,5 % de mitjana d’ara al final d’aquesta dècada.

Es preveu que el finançament de la política de cohesió per al període 2021-2027 ajudi a la creació de 1,3 llocs de treball, així com a l’augment del PIB de la UE en un 0,5 % de mitjana d’ara al final d’aquesta dècada, i en fins a un 4 % en alguns estats membres. També ajudarà a proporcionar molts béns públics comuns, cosa que reportarà beneficis tangibles i concrets a la ciutadania, les regions i les ciutats europees. Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe sobre els resultats del programa de política de cohesió per al període 2021-2027, que s’ha publicat avui.

 

A fi que tot això esdevingui una realitat, la política de cohesió alliberarà un volum total d’inversions de 545 000 milions d’euros durant aquest període, 378 000 milions dels quals estaran finançats per la UE. Aquestes inversions promouran la convergència socioeconòmica duradora, la cohesió territorial, l’Europa social i una transició verda i digital fluïda.

 

Una Europa més intel·ligent i més competitiva

La política de cohesió dona suport ferm a la recerca i la innovació, alhora que ajuda a posar remei a la bretxa digital. Per exemple, 83 000 investigadors podran accedir a recursos per a la recerca millorats i 725 000 empreses rebran ajuda per innovar i créixer de manera intel·ligent.

 

La política té per objectiu promoure la modernització i la digitalització dels serveis públics (oferts per 22 500 administracions públiques), així com la transformació digital de les empreses. També fomenta el desenvolupament de les competències i les infraestructures digitals, per exemple, connectant 3,1 milions de llars a xarxes mòbils d’alta velocitat i a infraestructura digital fixa.

 

Avançar vers una economia amb zero emissions netes de carboni i una Europa més resilient

Les inversions verdes dirigides a la mitigació i adaptació climàtiques se centren en els objectius del Pacte verd europeu de reduir els gasos d’efecte hivernacle en un 55 % d’aquí a 2030 i assolir la neutralitat climàtica d’ara al 2050.

 

Per aconseguir-ho, la política de cohesió dona suport a projectes en els àmbits de l'eficiència energètica i l’energia renovable, que són especialment rellevants per dur a terme les accions clau del pla REPowerEU. Per exemple, es preveu que 32 milions de metres quadrats d’edificis públics i 723 000 llars es beneficiïn de les millores en matèria d’eficiència energètica, i alhora s’instal·laran 9 555 MW de capacitat addicional d’energia renovable.

 

Amb l’objectiu de fomentar l’adaptació al canvi climàtic i la gestió del risc de catàstrofes, la política de cohesió donarà suport a la construcció de 229 000 hectàrees de noves infraestructures verdes.

També es promourà la mobilitat urbana sostenible mitjançant al creació de 1 230 km de línies de tramvia i metro noves i modernitzades, així com de 12 200 km d'infraestructura pedalable.

 

Les infraestructures per l’aigua neta i les infraestructures millorades pel tractament de les aigües residuals arribaran a 16,4 milions de persones gràcies a les inversions fetes en el marc de la política de cohesió.

 

Cap a una transició justa

La política de cohesió dona suport a les persones i els territoris més afectats per la transició cap a la neutralitat climàtica a fi de garantir que ningú quedi enrere.

 

Així doncs, ajudarà gairebé 39 000 empreses a fer la transició. Concretament, més de 5 000 petites i mitjanes empreses (pimes) es beneficiaran d’inversions en noves capacitats pel que fa a l’especialització intel·ligent, la transició industrial i l’emprenedoria. Fins a 120 000 persones sense feina es beneficiaran de mesures d’ajuda al mercat de treball i gairebé 200 000 persones obtindran noves qualificacions.

 

Una Europa més social i inclusiva

Per garantir el creixement social i inclusiu, i d'acord amb el Pilar europeu de drets socials, els fons de cohesió donen suport a les persones, també en l'àmbit professional. Això comprèn el desenvolupament de capacitats i l'aprenentatge permanent —prioritats essencials en aquest Any Europeu de les Competències— per, com a mínim, 6,5 milions de persones a l’atur. Així s’ajudarà a assolir l’objectiu de la UE per al 2030 de fer que almenys el 60 % de tota la població adulta participi en activitats de formació cada any.

 

Es dona especial èmfasi a millorar la integració i la inclusió de més de 3 milions de persones, entre les quals s’hi troben 600 000 persones de grups marginalitzats, com els gitanos. Els fons també donaran suport a 1,7 milions d’alumnes d’educació primària i secundària, i també es preveu que 3,5 milions de persones estudiïn en instal·lacions educatives modernitzades o noves.

 

La sanitat i l’atenció a la dependència, incloent-hi les infraestructures i els equips, gaudiran de millores importants i està previst que 60 milions de pacients rebin consell o tractament mèdic en noves instal·lacions sanitàries noves i modernitzades.

 

Una Europe més connectada

La política de cohesió promourà uns sistemes de transport eficients a tots els nivells territorials; per exemple, el ferrocarril, un dels mitjans de transport més segurs i nets. Es construiran o modernitzaran 3 900 km de línies de ferrocarril de la xarxa transeuropea de transport (RTE-T).

 

Finalment, gràcies als programes d’arreu d’Europa i el seu veïnatge en el marc de la cooperació territorial europea, s'invertiran fons en projectes conjunts en què participaran més de 2 milions de persones, 4 299 organitzacions i 25 456 pimes.

 

Declaracions

 

«No hi ha cap mena de dubte pel que fa a la contribució de la política de cohesió a l’avenç cap a una Unió més forta que mai. Aquest informe mostra resultats concrets i també el que podem esperar de les inversions sobre el terreny en matèria de cohesió durant els propers anys. Una Europa més competitiva, més intel·ligent, més verda, més connectada i més inclusiva és el nostre futur, i això és gràcies, en part, als fons de cohesió», ha declarat avui la comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira.

 

«La política de cohesió és el que fa que totes les regions de la Unió Europea estiguin encara més unides. Ajuda a desenvolupar una Europa més social i inclusiva. Inverteix en les persones: en equips digitals per escoles, en atenció a la dependència per a les persones vulnerables, en la integració dels grups marginalitzats en la societat i en ajudes perquè les persones puguin treballar. Hem d'estar orgullosos de tot allò que els fons de cohesió fan possible cada dia arreu d’Europa», ha declarat el comissari d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit.

 

Rerefons

La política de cohesió és el principal instrument d’inversió a llarg termini de la UE. Contribueix a reforçar la cohesió econòmica, social i territorial de la UE, corregeix els desequilibris entre els països i les regions, i ajuda a assolir les prioritats polítiques de la Unió.

 

La política de cohesió s’aplica mitjançant diversos fons:

 

Els objectius de la política de cohesió són els següents:

  • una Europa més competitiva i intel·ligent;
  • una transició més verda i baixa en carboni cap a una economia de zero emissions netes de carboni i una Europa resilient;
  • una Europa més connectada gràcies a la millora de la mobilitat;
  • una Europa més social i inclusiva;
  • una Europa més propera a la ciutadania, amb un plantejament ascendent i local, gràcies a la capacitació dels territoris subregionals i les comunitats locals per identificar les seves pròpies prioritats i els seus propis projectes de manera integrada i participativa;
  • una transició justa cap als objectius de la Unió en matèria d’energia i clima per al 2030, i una economia de la Unió climàticament neutra d’ara al 2050, d'acord amb l’Acord de París.

 

Més informació

 

Informe i annexos, incloses les fitxes dels països amb les principals prioritats i resultats de cada estat membre

Plataforma de dades obertes sobre els Fons EIE: Guia sobre el progrés de les inversions

Plataforma de dades obertes sobre la política de cohesió

Kohesio

@VDombrovskis

@ElisaFerreiraEC

@NicolasSchmitEU

@EUinmyRegion

@EU_Social

 

Detalls

Data de publicació
3 maig 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona