Ir al contenido principal
Logotipo de la Comisión Europea
español
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicado de prensa14 de septiembre de 2022Representación en España – Barcelona

Preus de l’energia: la Comissió proposa una intervenció d’emergència en el mercat per reduir les factures dels europeus

La Comissió proposa una intervenció d’emergència en els mercats energètics europeus per respondre al fort increment de preus registrat darrerament. La UE s’enfronta als efectes d’una greu disparitat entre la demanda i l’oferta d’energia per causa, en gran mesura, del fet que Rússia utilitzi els seus recursos energètics com a arma. Per pal·liar la pressió afegida que això suposa per a les llars i empreses europees, la Comissió fa un pas més en la resposta davant d’aquesta qüestió i proposa mesures excepcionals de reducció de la demanda d’electricitat, que ajudaran a reduir el cost de l’electricitat per als consumidors, i mesures per redistribuir els ingressos extraordinaris del sector energètic entre els clients finals. Aquesta proposta arriba després que s’acordessin mesures encaminades a omplir les reserves de gas i reduir la demanda de gas per preparar-nos per a aquest hivern. La Comissió també continua la seva tasca per millorar la liquiditat dels operadors del mercat, reduir el preu del gas i reformar la configuració del mercat de l’electricitat a llarg termini.

La primera resposta per actuar davant dels preus elevats és reduir la demanda. Això pot influir en els preus de l’electricitat i aconseguir un efecte calmant general en el mercat. Per concentrar l’acció en els horaris en què el consum d’electricitat és més car, en els quals la generació d’energia amb gas té una repercussió significativa en el preu, la Comissió proposa l’obligació de reduir el consum d’electricitat almenys un 5 % durant algunes hores de preu màxim seleccionades. Els estats membres hauran de determinar el 10 % de les hores amb el preu previst més alt i reduir la demanda durant aquestes hores punta.La Comissió també proposa que els estats membres treballin per reduir la demanda global d’electricitat almenys un 10 % fins al 31 de març de 2023. Poden triar les mesures idònies per assolir aquesta reducció de la demanda, entre les quals hi pot haver compensacions econòmiques. Reduir la demanda en les hores punta suposaria una reducció del consum de gas d’1,2 milions de metres cúbics en tot l’hivern. L’augment de l’eficiència energètica també és un element clau per complir els nostres compromisos climàtics en el marc del Pacte Verd Europeu.

Així mateix, la Comissió proposa un topall temporal als ingressos per als productors d’electricitat «inframarginal», és a dir, les tecnologies amb costos més baixos, com ara les renovables, la nuclear i el lignit, que subministren electricitat a la xarxa a un cost que està per sota del nivell de preus fixat pels productors «marginals», més cars. Aquests productors inframarginals han estat obtenint uns ingressos excepcionals, amb costos operacionals relativament estables, atès que les centrals elèctriques de gas, més cares, han fet pujar el preu a l’engròs de l’electricitat que reben. La Comissió proposa de fixar el topall dels ingressos inframarginals en 180 EUR/MWh. Això permetrà que els productors cobreixin els seus costos d’inversió i d’explotació sense perjudicar la inversió en noves capacitats en consonància amb els nostres objectius energètics i climàtics per al 2030 i el 2050. Els governs dels estats membres recaptaran els ingressos que superin aquest límit i els faran servir per ajudar a reduir la factura dels consumidors d’energia.Animem els estats membres que comercien amb electricitat a celebrar acords bilaterals, amb un esperit solidari, per compartir una part dels ingressos inframarginals recaptats per l’estat productor en benefici dels usuaris finals dels estats amb un baix nivell de generació d’electricitat. Aquests acords s’hauran de celebrar com a tard l’1 de desembre de 2022 en els casos en què les importacions netes d’electricitat d’un país veí siguin del 100 %.

En tercer lloc, la Comissió també proposa una contribució solidària temporal sobre els beneficis extraordinaris generats per les operacions en els sectors del petroli, el gas, el carbó i les refineries, que no entren en l’àmbit d’aplicació del topall dels ingressos inframarginals. Aquesta contribució durant un temps limitat mantindria els incentius a la inversió per a la transició verda. Els estats membres la recaptarien sobre els beneficis del 2022 que superin en més d’un 20 % els beneficis mitjans dels tres anys anteriors. Els estats membres recaptarien els imports i els dirigirien als consumidors d’energia, en particular les llars en situació de vulnerabilitat, les empreses en dificultats i les industries intensives en energia. Els estats membres també poden finançar projectes transfronterers que responguin als objectius de REPowerEU o emprar part dels ingressos per al finançament ordinari de mesures de protecció de l’ocupació o de protecció de les inversions en energies renovables i eficiència energètica.

En una altra intervenció en les regles del mercat de l’electricitat, la Comissió també proposa d’ampliar el catàleg de mesures sobre els preus de l’energia disponibles per ajudar els consumidors. Les propostes permetrien per primera vegada preus regulats de l’electricitat per sota del cost de producció i ampliarien els preus regulats perquè també incloguessin les petites i mitjanes empreses. 

Tal com va anunciar la presidenta Von der Leyen el dimecres 7 de setembre, la Comissió també continuarà buscant altres vies per reduir els preus per als consumidors i la indústria europeus i per alleujar la pressió sobre el mercat. La Comissió aprofundirà les converses amb els estats membres en relació amb les opcions per reduir els preus del gas, i també analitzarà diverses idees de topalls de preus i reforçarà el paper de la Plataforma de l’Energia de la UE a l’hora de facilitar acords de preus més baixos amb els proveïdors mitjançant les compres conjuntes voluntàries. La Comissió també continuarà treballant en eines que millorin la liquiditat en el mercat dels serveis energètics i revisarà el Marc temporal de crisi dels ajuts estatals per assegurar-se que continua permetent que els estats membre prestin el suport necessari i proporcionat a l’economia alhora que garanteix la igualtat de condicions. En el Consell Extraordinari d’Energia del 9 de setembre, els ministres d’Energia dels estats membres van aprovar la tasca que està duent a terme la Comissió en aquests àmbits.


Rerefons

La Comissió ha estat treballant en la qüestió de l’augment dels preus de l’energia al llarg de l’any passat i els estats membres han desplegat moltes mesures a nivell nacional que la Comissió ha proporcionat mitjançant el Catàleg de mesures sobre preus de l’energia, adoptat l’octubre del 2021 i ampliat la primavera del 2022 amb la Comunicació sobre intervencions en el mercat a curt termini i millores a llarg termini en la configuració del mercat de l’electricitat i el Pla REPowerEU. La situació del mercat de l’energia ha empitjorat de manera considerable d’ençà de la invasió russa d’Ucraïna i la intensificació per part de Rússia de la utilització dels seus recursos energètics com a arma per fer xantatge a Europa, cosa que ha agreujat la situació del subministrament, que ja era complicada arran de la pandèmia de covid-19. La Comissió ja ha proposat noves obligacions de mínims de reserves de gas i objectius de reducció de la demanda per millorar l’equilibri de l’oferta i la demanda a Europa, i els estats membres van adoptar aquestes propostes sense dilació abans de l’estiu.

 

A mesura que Rússia ha continuat manipulant el subministrament de gas, tallant-ne el subministrament a Europa per motius injustificats, han anat augmentat la tensió i els nervis en els mercats. Els preus han augmentat encara més durant l’estiu, que també s’ha caracteritzat per unes condicions meteorològiques extremes derivades del canvi climàtic. En particular, les inundacions i la calor extrema han afectat la generació d’electricitat amb energia hidroelèctrica i nuclear, cosa que ha reduït encara més l’oferta. Per aquest motiu, la Comissió, mitjançant un Reglament del Consell en virtut de l’article 122 del Tractat, proposa una intervenció d’emergència en el mercat de l’electricitat, amb eines comunes europees per combatre els preus elevats i els desequilibris en el sistema entre els proveïdors i els usuaris finals d’electricitat, alhora que es preserva el funcionament global del mercat interior de l’energia i es preveuen els riscos en matèria de seguretat del subministrament.  Declaracions dels membres del Col·legi

La presidenta Ursula von der Leyen ha declarat: «L’agressió i la manipulació per part de Rússia estan afectant els mercats energètics mundials i europeus, i hem de ser ferms en la nostra resposta. Avui la Comissió aporta més propostes que els estats membres poden adoptar i aplicar ràpidament per tal d’alleujar la pressió sobre les llars i les empreses. Ens mantenim units davant de la utilització del gas com a arma per part de Putin i vetllem per minimitzar l’efecte de l’elevat preu del gas sobre l’electricitat en aquest període excepcional.»

El vicepresident executiu Frans Timmermans ha declarat: «Aquestes mesures sense precedents són una resposta necessària a l’escassetat de subministrament d’energia i els elevats preus de l’energia que afecten Europa. La reducció de la demanda és fonamental per a l’èxit global d’aquestes mesures: redueix les factures energètiques, posa fi a la capacitat de Putin per utilitzar els seus recursos energètics com a arma, redueix les emissions i ajuda a reequilibrar el mercat de l’energia. Limitar els ingressos desmesurats portarà solidaritat per part de les empreses energètiques que han obtingut uns beneficis anormalment alts vers els seus clients en situació de dificultat. Per sobre de tot, però, aquesta crisi palesa que l’era dels combustibles fòssils s’ha acabat i que hem d’accelerar la transició a energia renovable i de producció pròpia.»

La comissària d’Energia, Kadri Simson, ha declarat: «Avui fem una intervenció d’emergència en la configuració del nostre mercat energètic, limitem els ingressos dels productors d’electricitat de baix cost i permetem mesures excepcionals en la regulació de preus per a les empreses i les llars. Això permetrà als estats membres d’augmentar els ingressos i redirigir-los als qui ho necessiten en aquests temps difícils, sense soscavar el funcionament del mercat a llarg termini.»

El comissari d’Economia, Paolo Gentiloni, ha declarat: «La nostra proposta d’una contribució solidària per part de les indústries dels combustibles fòssils garantirà que la nostra resposta a la crisi energètica actual es faci amb un esperit d’equitat. En aquests temps extraordinàriament difícils per a tanta gent, les empreses del sector dels combustibles fòssils han estat obtenint un rendiment anormalment alt. Per tant, és fonamental que paguin la part que els correspon per ajudar les llars en situació de vulnerabilitat i els sectors més damnificats així com per contribuir a la muntanya d’inversions en renovables i eficiència energètica que tenim davant. Perquè davant de la utilització de l’energia com a arma per part de Putin, cal un esforç col·lectiu de solidaritat per tal de construir una Europa més segura i més sostenible.»


Més informació

Proposta de Reglament del Consell relatiu a una intervenció d’emergència per actuar davant dels elevats preus de l’energia

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

Discurs sobre l’estat de la Unió 2022 de la presidenta Von der Leyen 

Paraules d’obertura del vicepresident executiu Timmermans i la comissària Simson [estarà disponible més endavant]

 

IP/22/5489

Detalles

Fecha de publicación
14 de septiembre de 2022
Autor
Representación en España – Barcelona