Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa7 juliol 2021Brussels10 min read

Previsions econòmiques de l’estiu del 2021: la reobertura de l'economia estimula la recuperació

  • Es preveu que Espanya creixi un 6,2 aquest any i un 6,3 el vinent

 

Es preveu que l’economia europea es recuperi més ràpid de l’esperat, ja que l'activitat durant el primer trimestre de l’any va ser superior al que s’havia previst i durant el segon trimestre la millora de la situació sanitària va permetre relaxar les restriccions de control de la pandèmia més ràpidament. 

El creixement econòmic s’accelera a mesura que les economies tornen a obrir-se i els indicadors de confiança milloren

Segons les previsions econòmiques intermèdies de l’estiu del 2021, tant l’economia de la UE com la de la zona de l'euro creixeran un 4,8 % enguany i un 4,5 % el 2022. En comparació amb les anteriors previsions de la primavera, enguany la taxa de creixement serà notablement més elevada a la UE (0,6 punts percentuals més) i a la zona de l'euro (0,5 punts percentuals més); el 2022 serà lleugerament superior en tots dos casos (0,1 punts percentuals). Les previsions indiquen que el PIB real tornarà al nivell anterior a la crisi durant el darrer trimestre del 2021 tant a la UE com a la zona de l’euro. Això és un trimestre abans del que les previsions de la primavera apuntaven per a la zona de l’euro.

Es preveu que el creixement es reforci gràcies a diversos factors. En primer lloc, l’activitat durant el primer trimestre de l’any va superar les expectatives. En segon lloc, una estratègia eficaç de contenció del virus i els avenços pel que fa a la vacunació van fer que el nombre de contagis i hospitalitzacions disminuís, cosa que va permetre als estats membres de la UE de reobrir les economies el trimestre següent. Aquesta reobertura va beneficiar especialment les empreses del sector serveis. Tant les respostes optimistes dels consumidors i les empreses a les enquestes com les dades de rastreig de la mobilitat indiquen que el consum privat ja es recupera amb força. A més, es constata el revifament de l’activitat turística dins de la UE, que també rebrà impuls gràcies a l’entrada en vigor del nou certificat digital covid de la UE a partir de l’1 de juliol. Es preveu que el conjunt d’aquests factors compensi els efectes negatius de l’escassetat temporal d’elements de producció i també de l’augment dels costos que afecten algunes parts del sector de la indústria manufacturera.

Les previsions apunten que el consum i la inversió privats seran els principals motors de creixement, ajudats per l’ocupació, que es preveu que vagi en paral·lel a l'activitat econòmica. El fort creixement de les economies dels principals socis comercials de la UE hauria d’afavorir l’exportació de béns de la UE, mentre que les exportacions de serveis encara patiran dificultats a causa de les restriccions que segueixen afectant el turisme internacional.

S'espera que el Mecanisme de recuperació i resiliència contribueixi en gran mesura al creixement. La riquesa total generada pel Mecanisme de recuperació i resiliència al llarg del període previst podria ser aproximadament de l’1,2 % del PIB real de la UE l’any 2019. La magnitud prevista del seu impuls al creixement és manté pràcticament sense variacions respecte a les previsions anterior, ja que la informació dels plans de recuperació i resiliència presentats oficialment els darrers mesos confirma, de manera general, l’evolució durant la primavera.

Unes taxes d’inflació lleugerament més elevades, però que es moderaran el 2022

Les previsions pel que fa a la inflació d’enguany i de l’any vinent també s’han revisat a l’alça. L’augment dels preus de l’energia i dels productes bàsics, els colls d’ampolla en la producció a causa de les limitacions de la capacitat i l’escassetat d’alguns components i matèries primeres, i també a causa de la forta demanda tant interna com externa, haurien de provocar pressions a l’alça sobre els preus de consum aquest any. El 2022 aquestes pressions haurien de perdre força a mesura que s’aixequin les limitacions de la producció i l’oferta i la demanda convergeixin.

Així doncs, es preveu que la inflació mitjana a la UE sigui del 2,2 % enguany (0,3 punts percentuals més en comparació amb el que indicaven les previsions de la primavera) i de l’1,6 % el 2022 (0,1 punts percentuals més). A la zona de l’euro, es preveu que la inflació mitjana sigui de l’1,9 % el 2021 (0,2 punts percentuals més) i de l’1,4 % el 2022 (0,1 punts percentuals més). 

Riscos importants

La incertesa els riscos que envolten les previsions de creixement són elevats, però en general encara són equilibrats.

El risc que suposa l’aparició i la propagació de variants del virus de la covid-19 posa en relleu la importància d’intensificar encara més el ritme de les campanyes de vacunació. Els riscos econòmics estan concretament relacionats amb la resposta de la ciutadania i les empreses als canvis en les restriccions.

La inflació podria arribar a ser més elevada del previst si es mantenen les restriccions sobre la oferta i les pressions sobre els preus repercuteixen de manera més pronunciada en els preus de consum.

Declaracions dels membres del Col·legi

«L’economia europea es recupera amb força, i tots els elements necessaris encaixen. Les economies han pogut tornar a obrir-se abans del que s’havia previst gràcies a una estratègia de contenció eficaç i a l’avanç de la vacunació. El comerç ha aguantat bé, i la ciutadania i les empreses també han demostrat que han pogut adaptar-se a la vida durant el període de la covid-19 més bé del que s’esperava. Després de molts mesos de restriccions, la confiança tant dels consumidors com el turisme augmenta; tanmateix, caldrà gestionar l’amenaça de les noves variants amb cura perquè viatjar sigui segur. Aquestes previsions reconfortants són també el resultat d’haver pres les mesures adients quan calia i tenen en compte el fort impuls que el Mecanisme de recuperació i resiliència donarà a les economies durant els mesos vinents. Haurem de parar atenció a l’augment de la inflació, que es deu principalment a una demanda interna i externa més forta. I, com sempre, hem de tenir en compte les desigualtats: alguns estats membres ja veuran com la seva producció econòmica torna als nivells previs a la crisi durant el tercer trimestre del 2021, un èxit rotund, mentre que d’altres hauran d'esperar més. Les mesures de suport han de mantenir-se tant de temps com sigui necessari i els països haurien d’adoptar gradualment plantejaments pressupostaris més diferenciats. Mentrestant, no hem de baixar la guàrdia pel que fa a la vacunació dels europeus per poder mantenir a ratlla les variants del virus», ha declarat avui Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a Una Economia al Servei de la Gent.

«L’economia de la UE hauria de registrar enguany el seu creixement més fort de les darreres dècades, gràcies a una forta demanda tant interna com a escala mundial i a la reobertura dels sectors dels serveis més ràpida del previst des de la primavera. Gràcies també al fet que les restriccions dels primers mesos de l’any van afectar l’activitat econòmica menys del que s’esperava, hem revisat les previsions de creixement per a l’any 2021 a l’alça en 0,6 punts percentuals. Es tracta de la revisió a l’alça més pronunciada que hem fet en més d’una dècada i es correspon amb la confiança de les empreses, que ha assolit un nivell rècord els darrers mesos. La posada en marxa del Mecanisme de recuperació i resiliència representa una oportunitat única perquè Europa enceti una nova etapa de creixement més fort, més just i més sostenible. A fi que la recuperació continuï a bon ritme, és fonamental mantenir les mesures de suport tant de temps com calgui. És imprescindible que redoblem esforços de cara a la vacunació i que continuem amb els impressionants avenços que s’han fet durant els darrers mesos: la propagació de la variant delta ens recorda de manera crua que encara no hem deixat la pandèmia enrere», ha declarat també avui Paolo Gentiloni, comissari d’Economia.

Rerefons

Aquestes previsions es basen en una sèrie d’hipòtesis tècniques sobre els tipus de canvi, els tipus d’interès i els preus dels productes bàsics fins a la data límit del 26 de juny. Pel que fa a la resta de dades que s'han tingut en compte, incloses les hipòtesis sobre les polítiques públiques, aquestes previsions d’hivern tenen en compte la informació obtinguda fins al 28 de juny inclòs. Les previsions no presumeixen canvis en les noves polítiques públiques tret que s’hagin anunciat de manera creïble i prou detallada.

Cada any la Comissió Europea publica dues previsions completes a la primavera i a la tardor i dues d’intermèdies a l’hivern i a l’estiu. Les previsions intermèdies inclouen el PIB i la inflació anuals i trimestrals de l’any en curs i de l’any següent a tots els estats membres a més dels agregats de la UE i de la zona euro.

Les properes previsions econòmiques de la Comissió Europea seran les de la tardor del 2021, la publicació de les quals és prevista per al mes de novembre.

Informació per a Espanya

El PIB real d’Espanya va disminuir un 0,4 % durant el primer trimestre de l’any a causa de les mesures de contenció de la transmissió del virus i de problemes meteorològics com ara la tempesta Filomena. Gràcies a la millora de la situació sanitària, el ràpid avenç de la campanya de vacunació i l’alleujament de les mesures de contenció, es preveu que el PIB real es recuperi en un 2,0 % el segon trimestre i en un 3,1 % el tercer. En termes anuals, les previsions apunten que el PIB real creixerà un 6,2 % el 2021 i un 6,3 % el 2022.

 

Les darreres dades, més optimistes, indiquen que el creixement del PIB durant el segon i el tercer trimestres podria ser més ràpid del que indicaven les previsions de la primavera. Pel que fa al mercat de treball, des que va finalitzar l’estat d’emergència el passat 9 de maig s’ha accelerat notablement tant el ritme de creació d’ocupació com la sortida de treballadors dels règims de reducció del temps de treball en sectors de serveis greument afectats per la crisi. Altres indicadors, com ara la confiança de les empreses i els consumidors, continuen millorant. Això indica un reforçament de la recuperació durant el segon trimestre i que es preveu que es mantingui. Le previsions apunten que el consum i la inversió privats es recuperaran amb força al llarg del 2021 i del 2022, després d’haver patit una forta caiguda l’any 2020. Es preveu que l’evolució positiva del mercat laboral i la normalització gradual del comportament de les llars en matèria d'estalvi afavoreixin el consum privat. Alhora, s’espera que l’aplicació del Mecanisme de recuperació i resiliència reforci la inversió tant pública com privada i doni encara més impuls a la recuperació econòmica, especialment l’any 2022.

 

Es preveu que la inflació mitjana general sigui superior al 2 % interanual fins a començaments del 2022 a causa de l’augment dels preus de l’energia, la prevalença d’efectes de base forts i la pujada dels preus dels serveis provocats per la demanda reprimida. No obstant, el marge de millora del mercat laboral hauria d’evitar les contínues pressions temporals sobre els preus, tant pel que fa a l’oferta com pel que fa a la demanda. Després d’haver augmentat un 2,1 % l’any 2021, es preveu que la inflació anual (índex harmonitzat de preus de consum) disminueixi un 1,4 % el 2022.

 

 

Detalls

Data de publicació
7 juliol 2021
Lloc
Brussels