Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa11 febrer 20217 min read

Previsions econòmiques de l’hivern del 2021: un hivern dur, però hi ha llum al final del túnel

Les previsions econòmiques de l’hivern del 2021 apunten al fet que l’economia de la zona de l’euro creixerà un 3,8 % tant el 2021 com el 2022. Les previsions indiquen que l’economia de la UE creixerà un 3,7 % el 2021 i un 3,9 % el 2022.

Europa continua assetjada per la pandèmia de coronavirus. El repunt de casos i l’aparició de noves soques més contagioses del virus han obligat els estats membres a tornar a imposar o a reforçar les mesures de contenció. Tanmateix, l’inici de les campanyes de vacunació arreu de la UE dona peu a un optimisme cautelós.

El creixement econòmic està a punt de recuperar-se i ho farà a mesura que es relaxin les mesures de contenció

Les previsions econòmiques de l’hivern del 2021 apunten al fet que l’economia de la zona de l’euro creixerà un 3,8 % tant el 2021 com el 2022. Les previsions indiquen que l’economia de la UE creixerà un 3,7 % el 2021 i un 3,9 % el 2022.

Es preveu que les economies de la zona de l’euro i de la UE recuperin els nivells de producció anteriors a la crisi abans del que indicaven les previsions econòmiques de la tardor del 2020, principalment gràcies a un impuls en el creixement més fort del previst durant la segona meitat del 2021 i en el 2022. 

Després d’un fort creixement el tercer trimestre del 2020, l'activitat econòmica es va contraure de nou durant el quart trimestre perquè la segona onada de la pandèmia va fer que s’haguessin d’implantar noves mesures de contenció. Aquestes mesures encara s’apliquen actualment i es preveu que les economies de la UE i la zona de l’euro es contrauran durant el primer trimestre del 2021. Es preveu que el creixement torni a la primavera i agafi embranzida durant l’estiu a mesura que els programes de vacunació avancin i els plans de contenció es vagin relaxant gradualment. La millora de les perspectives de l'economia mundial també ajudarà la recuperació.

Les repercussions econòmiques de la pandèmia continuen sent desiguals en els diferents estats membres i també es preveu que la velocitat de la recuperació variï notablement.

La inflació prevista es manté sota control

Segons les previsions, la inflació a la zona de l’euro passarà del 0,3 % el 2020 a l’1,4 % el 2021, i baixarà lleugerament a l’1,3 % el 2022. La inflació prevista a la zona de l’euro i la UE augmentaria lleugerament el 2021 en comparació amb les previsions de la tardor però es preveu que es mantindrà sota control. El retard de la recuperació econòmica continuarà atenuant la pressió de la demanda global sobre els preus. El 2021, la inflació rebrà impuls temporalment a causa d’una sèrie d’efectes de base positius relacionats amb la inflació energètica, els ajustos fiscals (especialment a Alemanya) i l’efecte de la demanda continguda sobre limitacions de la oferta que encara es tenen en compte. Es preveu que el 2022 la inflació es torni a moderar a mesura que l’oferta s’ajusti i els efectes de base disminueixin. 

Encara hi ha un alt nivell d’incertesa i riscos importants

Els riscos al voltant de les previsions són més equilibrats, en comparació a la tardor, tot i que segueixen sent alts. Estan principalment relacionats amb l’evolució de la pandèmia i l’èxit de les campanyes de vacunació.

Els riscos positius estan relacionats amb la possibilitat que el procés de vacunació porti a una relaxació de les mesures de contenció més ràpid del previst i, per tant, a que la recuperació arribi abans i sigui més forta. Per altra banda, NextGenerationEU, l’instrument de recuperació de la UE que té com a nucli central el Mecanisme de recuperació i resiliència, podria impulsar un creixement més fort del previst ja que la majoria del finançament previst encara no s’ha incorporat en aquestes previsions. 

Quant als riscos negatius, cal dir que, a banda del que preveuen aquestes perspectives, la pandèmia podria ser més persistent o agreujar-se a curt termini, i també podria haver-hi retard en el desplegament de les campanyes de vacunació. Això podria demorar el relaxament de les mesures de contenció, cosa que afectaria el temps i la força de la recuperació prevista. També existeix el risc que els efectes negatius de la crisi en el teixit econòmic i social de la UE siguin encara pitjors, especialment a causa de fallides generalitzades i de la pèrdua de llocs de treball. Tot això també perjudicaria el sector financer, faria augmentar l’atur de llarga durada i empitjoraria les desigualtats.

Declaracions dels membres del Col·legi

«Les previsions d’avui ens donen esperança de debò en un moment de gran incertesa per a tothom. El fort repunt del creixement previst per a la segona meitat de l’any demostra clarament que per fi estem deixant enrere la crisi. Una resposta europea forta serà fonamental per plantar cara a problemes com ara la pèrdua de llocs de treball, l’afebliment del sector empresarial i la desigualtat creixent. Encara ens quedarà molt per fer a l’hora d’abordar les repercussions socioeconòmiques globals. El nostre paquet de recuperació ajudarà molt la recuperació, com també ho faran les campanyes de vacunació i el probable repunt de la demanda mundial», ha declarat avui Valdis Dombrovskis, vicepresident executiu per a una Economia al Servei de la Gent.

«Els europeus estan passant per moments difícils. Seguim assetjats per aquesta dolorosa pandèmia, que té unes conseqüències econòmiques i socials ben evidents. Però per fi veiem llum al final del túnel. A mesura que augmenti el nombre de persones vacunades els propers mesos, l’alleujament de les mesures de contenció hauria de fer que hi hagi un repunt de l’economia a la primavera i a l'estiu. L’economia de la UE tornaria als nivells de PIB anteriors a la pandèmia l’any 2022, abans del previst anteriorment, tot i que la producció perduda el 2020 no es recuperarà tan ràpidament ni tampoc al mateix ritme a tota la Unió. Aquestes previsions estan subjectes a tota una sèrie de riscos relacionats, per exemple, amb les noves variants de covid-19 i amb la situació epidemiològica mundial. Tanmateix, l’efecte de NextGenerationEU hauria de donar un fort impuls a les economies més afectades durant els propers anys, cosa que encara no s’ha tingut en compte en les previsions actuals», ha declarat també avui Paolo Gentiloni, comissari d’Economia.

Rerefons

Les previsions econòmiques de l’hivern del 2021 són una actualització de les previsions econòmiques de la tardor del 2020, que es van presentar el novembre del 2020 i se centren en l'evolució del PIB i la inflació en tots els estats membres de la UE.

Aquestes previsions es basen en una sèrie d’hipòtesis tècniques sobre els tipus de canvi, els tipus d’interès i els preus dels productes bàsics fins a la data límit del 28 de gener de 2021. Pel que fa a la resta de dades que s'han tingut en compte, incloses les hipòtesis sobre les polítiques públiques, aquestes previsions d’hivern tenen en compte la informació obtinguda fins al 2 de febrer inclòs. Les previsions no presumeixen canvis en les polítiques públiques tret que s’hagin anunciat de manera creïble i prou detallada.

Un aspecte molt important és que les previsions parteixen de dues hipòtesis tècniques importants en relació a la pandèmia. En primer lloc, preveuen que després de l’enduriment notable de les mesures de contenció durant el quart trimestre del 2020, aquestes seguiran sent estrictes al llarg del primer trimestre del 2021. Les previsions parteixen del supòsit que les mesures de contenció es començaran a flexibilitzar de cara a finals del segon trimestre i de manera més marcada en la segona meitat de l’any, un cop el sector més vulnerable de la població i un nombre cada vegada més gran d’adults hagi rebut la vacuna. En segon lloc, parteixen del supòsit que les mesures de contenció seran mínimes cap a finals del 2021 i que el 2022 només hi haurà mesures específiques per a sectors concrets.

La incorporació de NextGenerationEU (inclòs el Mecanisme de recuperació i resiliència) en les previsions no suposa cap canvi en el supòsit habitual que no hi haurà canvis de política econòmica, com era el cas també en les previsions de la tardor. Només es tenen en compte les mesures adoptades o anunciades de manera creïble i amb detalls suficients, especialment en els pressupostos nacionals. A la pràctica, això significa que només les projeccions econòmiques d’alguns estats membres paren atenció a mesures que previsiblement es finançaran mitjançant el Mecanisme de recuperació i resiliència.

Les previsions tenen en compte que la UE i el Regne Unit van arribar a un acord de comerç i cooperació, que s’aplica provisionalment des de l’1 de gener de 2021 i que inclou un acord de lliure comerç.

Les properes previsions econòmiques de la Comissió Europea seran les de la primavera del 2021, el maig del 2021.

Més informació

Document complet: Previsions econòmiques de l’hivern del 2021

Seguiu el vicepresident Dombrovskis a Twitter: @VDombrovskis

Seguiu el comissari Gentiloni a Twitter: @PaloGentiloni

Seguiu la DG ECFIN a Twitter: @ecfin

Detalls

Data de publicació
11 febrer 2021