Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa8 febrer 2023Representation in Spain – Barcelona5 min read

Protecció civil: la UE defineix objectius de resiliència en cas de catàstrofe

Avui la Comissió Europea ha adoptat una recomanació i una comunicació per fixar uns objectius comuns que reforcin la resiliència en cas de catàstrofe en l’àmbit de la protecció civil. Una de les qüestions que tracten és la manera de fer que els països europeus estiguin més ben preparats per als perills naturals com ara terratrèmols, inundacions i incendis forestals, entre d’altres. Donat que el panorama de riscos canvia constantment, els objectius europeus de resiliència en cas de catàstrofe pretenen millorar la capacitat de la UE, dels seus estats membres i dels estats participants en el Mecanisme de Protecció Civil de la UE per anticipar i resistir els efectes de grans catàstrofes i emergències que puguin esdevenir-se en el futur. Amb aquesta finalitat, i en col·laboració estreta amb els estats membres, la Comissió Europea ha definit cinc objectius vers als quals treballar conjuntament.

Els cinc objectius europeus de resiliència en cas de catàstrofe són:

1.     Anticipació: millorar l’avaluació de riscos, l’anticipació i la planificació de la gestió del risc de catàstrofes. La complexitat i la interdependència dels riscos a què s’enfronta la UE fa que sigui important detectar les vulnerabilitats en sectors essencials i anticipar els perills i les amenaces.

2.     Preparació: incrementar la conscienciació de la població sobre els riscos i el seu nivell de preparació al respecte. Augmentar la conscienciació sobre els riscos i el nivell de preparació de la població ajuda a atenuar els efectes de les catàstrofes.

3.     Alerta: reforçar l’alerta precoç. Reforçar els sistemes d’alerta precoç garanteix que els missatges d’alerta a nivell nacional, regional i local arriben a les persones idònies de manera oportuna.

4.     Resposta: augmentar la capacitat de resposta del Mecanisme de Protecció Civil de la UE. Si la capacitat de resposta del Mecanisme de Protecció Civil de la UE augmenta encara més, la UE pot proporcionar més ajuda per omplir els buits crítics que s’esdevinguin i evitar que la situació empitjori quan la capacitat de resposta d’un país estigui sobrepassada.

5.     Solidesa: garantir un sistema sòlid de protecció civil. Els sistemes de protecció civil han d’estar operatius en tot moment, tant durant les catàstrofes com posteriorment, que és quan fan més falta. Actualitzar els plans i els procediments de continuïtat de l’activitat i vetllar per la coordinació i l’intercanvi d’informació entre tots els sectors, també amb els proveïdors d’infraestructures essencials, ajudarà a fer que els sistemes de protecció civil funcionin de manera ininterrompuda.

Per endegar el desplegament d’aquests objectius, la Comissió Europea posa en marxa cinc iniciatives emblemàtiques, una per a cada objectiu. Per exemple, una iniciativa emblemàtica consistirà en el llançament de preparEU, un programa paneuropeu de conscienciació sobre la resiliència en cas de catàstrofe adreçat a la ciutadania europea.

Rerefons

Si la magnitud d’una emergència sobrepassa la capacitat de resposta d’un país, aquest pot demanar ajuda mitjançant el Mecanisme de Protecció Civil de la UE. Quan s’activa, el Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències de la UE coordina i finança l’ajuda que proporcionen de manera espontània els estats membres de la UE i els altres vuit estats participants (Albània, Bòsnia i Hercegovina, Islàndia, Montenegro, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i Turquia). Els objectius de resiliència en cas de catàstrofe de la Unió estableixen àmbits prioritaris i objectius específics per a cada àmbit a fi de reforçar la resiliència en cas de catàstrofe del Mecanisme de Protecció Civil de la UE i dels estats membres. Aquests objectius constitueixen un referent comú no vinculant per ajudar en les accions de prevenció i preparació en cas que una catàstrofe afecti dos o més països alhora.

Més informació

Recomanació de la Comissió sobre els objectius de resiliència de la Unió en cas de catàstrofe

Comunicació de la Comissió «Objectius de resiliència de la Unió Europea en cas de catàstrofe: actuar conjuntament per fer front a emergències futures»

Mecanisme de Protecció Civil de la UE

Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències

Fitxa informativa

 

Janez Lenarčič, comissari de Gestió de Crisis

«Durant més de vint anys, el Mecanisme de Protecció Civil de la UE ha proporcionat ajuda d’emergència ràpida i eficient sempre que s’ha esdevingut una gran catàstrofe que ha superat la capacitat de resposta d’un país. L’ajuda que es presta mitjançant aquestes operacions de solidaritat de la UE és impressionant. Malgrat tot, les catàstrofes —naturals i humanes— són com més va més freqüents, intenses i complexes i cada vegada més tenen repercussions en diversos sectors i països. Ara que ens recuperem dels efectes de la pandèmia de covid-19, la crisi climàtica es fa més palesa en forma de temporades d’incendis, sequeres i inundacions enormement devastadores que s’estenen per tot Europa. Paral·lelament, la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna té conseqüències arreu d’Europa i a la resta del món. Per tal de resistir en aquest context, cal que reforcem la nostra resiliència col·lectiva gràcies a una millor comprensió del panorama de risc canviant i a una orientació comuna. Amb aquest programa europeu de resiliència en cas de catàstrofe, la UE i els seus estats membres estaran en millors condicions per respondre davant de gran catàstrofes, prevenir-les i preparar-se per les conseqüències que puguin comportar. D’aquesta manera se salvaran més vides i es protegirà més bé la ciutadania, els seus mitjans de subsistència i el medi ambient de la UE.»

 

IP/23/599

Detalls

Data de publicació
8 febrer 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona