Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa22 març 2023Representation in Spain – Barcelona

Protecció dels consumidors: fer possibles les tries sostenibles i acabar amb el rentat verd

Avui la Comissió proposa criteris comuns contra el rentat verd i les afirmacions enganyoses en matèria mediambiental. Amb la proposta d’avui, els consumidors tindran més claredat i més seguretat que si alguna cosa es ven com a ecològica vol dir que realment ho és, i a més disposaran d’informació de més qualitat per triar productes i serveis respectuosos amb el medi ambient. Les empreses també en sortiran beneficiades, ja que serà més fàcil que els consumidors reconeguin i premiïn aquelles que realment s’esforcin per millorar la sostenibilitat mediambiental dels seus productes, que podran augmentar les vendes en lloc d’enfrontar-se a competència deslleial. Així, doncs, la proposta ajudarà a establir unes condicions de competència equitatives pel que fa a la informació sobre els aspectes mediambientals dels productes.

Un estudi de la Comissió de l’any 2020 va destacar que el 53,3 % de les al·legacions mediambientals analitzades a la UE van resultar ser imprecises, enganyoses o infundades i el 40 % no estaven acreditades. L’absència de normes comunes per a les empreses que fan al·legacions mediambientals voluntàries condueix al «rentat verd» i genera condicions de competència desiguals en el mercat de la UE en detriment de les empreses que són genuïnament sostenibles.

 

Informació per als consumidors fiable, comparable i verificable

La proposta estableix que les empreses que decideixin fer al·legacions mediambientals sobre els seus productes o serveis hauran de respectar unes normes mínimes en relació a l’acreditació d’aquestes al·legacions i la manera com se n’informa.

La proposta es refereix a al·legacions explícites, com ara: «samarreta fabricada amb ampolles de plàstic reciclades», «enviament amb compensació de CO2», «envàs fet amb un 30 % de plàstic reciclat» o «crema solar respectuosa amb els oceans». També pretén evitar la proliferació d’etiquetes així com les noves etiquetes mediambientals públiques i privades. Abasta totes les al·legacions voluntàries sobre l’impacte ambiental, els aspectes ambientals o el comportament ambiental d’un producte, un servei o una empresa. Exclou, però, les al·legacions que ja estan regulades per altres normes de la UE, com ara l’etiqueta ecològica de la UE o el logotip ecològic, donat que la normativa vigent ja vetlla perquè aquest tipus d’al·legacions siguin fiables. També en quedaran excloses, pel mateix motiu, les al·legacions que reguli la normativa de la UE que s’aprovi en el futur

Abans les empreses no puguin informar d’una «al·legació mediambiental» dels tipus que abasta la proposta l’haurà de verificar una part independent i s’haurà de provar amb dades científiques. En el marc de l’anàlisi científica, les empreses declararan quins efectes mediambientals són pertinents per al seu producte i identificaran qualsevol possible compensació per tal d’oferir-ne una imatge completa i precisa.

Normes i etiquetes clares i harmonitzades

Diverses normes garantiran que les al·legacions es comuniquin de manera clara. Per exemple, ja no es permetran al·legacions o etiquetes que facin servir puntuacions agregades de l’impacte mediambiental global d’un producte, llevat que ho estipulin les normes de la UE. Si es comparen productes o organitzacions amb altres, tals comparacions s’han de fer a partir d’informació i dades equivalents.

La proposta també regularà les etiquetes mediambientals.Actualment existeixen almenys 230 etiquetes diferents i hi ha dades que indiquen que això genera confusió i desconfiança entre els consumidors. Per tal de controlar la proliferació d’aquesta mena d’etiquetes no es permetran nous programes públics d’etiquetes tret que es desenvolupin a nivell de la UE, i qualsevol nou programa privat haurà de demostrar més ambició ambiental que els actuals i obtenir una aprovació prèvia. Hi ha normes detallades sobre les etiquetes ambientals en general: també han de ser fidedignes, transparents, verificades de manera independent i revisades de manera periòdica.

 

Properes etapes

De conformitat amb el procediment legislatiu ordinari, ara la proposta de Directiva sobre les al·legacions mediambientals se sotmetrà a l’aprovació del Parlament Europeu i del Consell. 

 

Rerefons

La proposta que es presenta avui complementa la proposta del març del 2022 per empoderar els consumidors de cara a la transició verda, ja que proporciona normes més concretes sobre les al·legacions mediambientals, a més d’una prohibició general de les afirmacions enganyoses. Es presenta juntament amb una altra proposta sobre normes comunes per fomentar la reparació d’articles, que també contribuirà al consum sostenible i a reforçar l’economia circular.

Amb la proposta d’avui la Comissió compleix un dels compromisos importants adquirits en el marc del Pacte Verd Europeu. Es tracta del tercer paquet de propostes en matèria d’economia circular, juntament amb la proposta sobre normes comunes per fomentar la reparació d’articles. El primer i segon paquets en matèria d’economia circular es van adoptar el març i el novembre del 2022, respectivament. El primer paquet contenia la proposta de Reglament sobre ecodisseny dels productes sostenibles, l’Estratègia de la UE per als productes tèxtils sostenibles i circulars, i la proposta de Directiva sobre protecció dels consumidors per empoderar-los en la transició verda. El segon paquet estava format per la proposta de Reglament sobre envasos i residus d’envasos, la Comunicació sobre plàstics d’origen biològic, biodegradables i compostables, i la proposta de Reglament de certificació de la UE d’eliminació de CO2. 

 

Més informació

Proposta de Directiva relativa a noves normes sobre l’acreditació de les al·legacions mediambientals

Preguntes i respostes: «Nous criteris sobre l’acreditació d’al·legacions mediambientals»

Fitxa informativa

Web sobre les al·legacions mediambientals

 

Proposta de Directiva relativa a normes comunes per fomentar la reparació d’articles

Comunicat de premsa: Fomentar la reparació i la reutilització

Preguntes i respostes: Fomentar la reparació i la reutilització

Web: Fomentar la reparació i la reutilització

 

Frans Timmermans, vicepresident executiu pel Pacte Verd Europeu:

Trobem al·legacions mediambientals per tot arreu: samarretes respectuoses amb els oceans, plàtans neutres en carboni, sucs de fruita respectuosos amb les abelles, enviaments amb compensació del 100 % del CO2, etc. Malauradament, però, massa sovint aquestes al·legacions no estan acompanyades de cap mena de prova ni justificació. Això obre la porta al rentat verd i deixa en posició de desavantatge les empreses que realment estan produïnt productes sostenibles. Molts europeus volen contribuir a un món més sostenible amb els seus hàbits de consum. Cal que es puguin refiar de les al·legacions que es fan. Amb aquesta proposta donem als consumidors la seguretat que si alguna cosa es ven com a ecològica, és perquè és ecològica.

 

Virginijus Sinkevičius, comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca:

Tots plegats volem esforçar-nos per limitar els efectes de les nostres decisions de compra sobre el medi ambient, però ser ecològic no és fàcil. Estem aclaparats d’informació. Al mercat de la UE hi ha 230 etiquetes ecològiques diferents. És important poder confiar en les al·legacions mediambientals i en les etiquetes dels productes. Les propostes que presenta avui la Comissió protegiran les empreses i els consumidors de les pràctiques perjudicials de rentat verd i també aborden la proliferació d’etiquetes. Volem ajudar els consumidors a tenir més confiança a l’hora de triar, així com vetllar perquè es recompensi les empreses que fan un esforç genuí per reduir el seu impacte sobre la natura, l’ús de recursos, les emissions o la contaminació. Cal que avancem en l’ús d’etiquetes comunes fiables com ara l’etiqueta ecològica de la UE, que és una marca d’excel·lència mediambiental en el nostre mercat únic.

Detalls

Data de publicació
22 març 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona