Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa8 juny 2023Representation in Spain – Barcelona1 min read

Quadre d’indicadors del 2023 sobre la justícia a la UE: l’eficàcia dels sistemes judicials millora

Avui la Comissió Europea ha publicat l’onzena edició del Quadre d’indicadors de la justícia a la UE, un resum anual que presenta dades comparades sobre l’eficàcia, la qualitat i la independència dels sistemes judicials dels estats membres de la UE.

El quadre d’indicadors d’enguany incorpora dades de setze àmbits nous, per exemple, en relació amb les mesures de les autoritats nacionals per lluitar contra la corrupció, la durada dels procediments judicials relatius a casos de suborn i les disposicions específiques per facilitar l’accés a la justícia de les persones grans, les víctimes de violència de gènere i de violència domèstica i les persones que presenten un risc general de discriminació. L’edició de 2023 també conté, per primera vegada, dades concretes sobre els salaris de jutges i fiscals, sobre el nomenament dels presidents i fiscals generals dels tribunals suprems i sobre les més altes instàncies amb competències constitucionals, entre altres qüestions.

Principals conclusions del quadre d’indicadors del 2023 sobre la justícia a la UE:

  • encara existeixen reptes pel que fa a la percepció de la independència judicial;
  • aporta informació sobre la lluita contra la corrupció;
  • encara hi ha marge de millora en la digitalització dels sistemes judicials;
  • es donen diversos graus d’accessibilitat a la justícia per part de les persones en risc de discriminació i la gent gran;
  • es pot fer més per facilitar l’accés a la justícia a les víctimes de la violència de gènere i de la violència domèstica.

Tal com s’ha fet fins ara, l’edició del 2023 presenta dades de dues enquestes de l’Eurobaròmetre sobre la percepció que la ciutadania i les empreses tenen de la independència judicial a cadascun dels estats membres. 

Detalls

Data de publicació
8 juny 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona