Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article22 juliol 20214 min read

Què és i per a què serveix el Certificat Covid Digital de la UE?

La Unió Europea ha impulsat la creació d’un certificat per facilitar i garantir la llibertat de moviment arreu d’Europa durant la pandèmia.

Certificat COVID

Com poden els ciutadans obtenir el certificat?

Les autoritats nacionals són responsables de l'expedició de l'certificat. Podria ser expedit, per exemple, pels centres de proves o les autoritats sanitàries, o directament a través d'un portal de salut electrònica. Les autoritats sanitàries nacionals han de facilitar informació sobre com obtenir el certificat.

La versió digital pot emmagatzemar-se en un dispositiu mòbil. Els ciutadans també poden sol·licitar una versió en paper. Tots dos tindran un codi QR que contindrà informació essencial, així com una signatura digital per assegurar-se que el certificat és autèntic.

Els estats membres han acordat un disseny comú que pot utilitzar-se en les versions electrònica i en paper per a facilitar-ne el reconeixement.

 

Com contribueix a la lliure circulació?

El Certificat COVID Digital de la UE és vàlid en tots els Estats membres de la UE. Contribueix a garantir que les restriccions actualment en vigor puguin suprimir-se de manera coordinada.

En viatjar, el titular de l'Certificat COVID Digital COVID de la UE, en principi, ha quedar exempt de les restriccions a la lliure circulació: els estats membres hauran d'abstenir-se d'imposar restriccions addicionals de viatge a les persones titulars d'un certificat COVID Digital de la UE, llevat que aquestes restriccions siguin necessàries i proporcionades per salvaguardar la salut pública;

En aquest cas, per exemple, com a reacció a noves variants preocupants, l'esmentat estat membre hauria de notificar-ho a la Comissió i a tots els altres estats membres i justificar la seva decisió.

 

Com funciona el certificat?

El Certificat COVID Digital de la UE conté un codi QR amb una signatura digital per protegir-lo contra la falsificació.

Quan es comprova el certificat, s’escaneja el codi QR i es verifica la signatura.

Cada centre emissor (per exemle, un hospital, un centre de proves o una autoritat sanitària) té la seva pròpia clau de signatura digital. Aquesta informació s'emmagatzema en una base de dades segura a cada país.

La Comissió Europea ha creat un portal a través del qual es puguin verificar les signatures dels certificats a tota la UE. Les dades personals del titular del certificat no s’hauran de transmetre a través del portal, ja que no és necessari per a verificar la signatura digital.

Per altra banda, la Comissió Europea també va ajudar als Estats membres a desenvolupar programari i aplicacions nacionals per expedir, emmagatzemar i verificar certificats i els va donar suport en les proves necessàries per unir-se al portal.

 

Podren viatjar a un altre país de la UE els ciutadans que encara no s'hagin vacunat?

Sí. El Certificat COVID Digital de la UE facilita la lliure circulació dins de la UE. No és una condició prèvia per a la lliure circulació, que és un dret fonamental a Europa.

 

El Certificat COVID Digital de la UE també serveix per justificar els resultats de les proves, exigides sovint en el marc de les restriccions de salut pública aplicables. El certificat és una oportunitat perquè els estats membres adaptin les restriccions existents per motius de salut pública.

 

Importa quina vacuna s’hagi rebut?

S'expedirà un certificat de vacunació a tota persona que hagi rebut qualsevol vacuna contra la COVID-19.

Pel que fa a la supressió de les restriccions a la lliure circulació, els estats membres hauran d'acceptar certificats de vacunació per a les vacunes que hagin rebut l'autorització de comercialització de la UE. Els estats membres poden decidir ampliar-lo també als viatgers de la UE que hagin rebut una altra vacuna.

Les persones totalment vacunades en possessió de l'certificat COVID digital de la UE han de quedar exemptes de les proves relacionades amb els viatges o de la quarantena de 14 dies després d'haver rebut l'última dosi d'una vacuna contra la COVID-19 autoritzada per a tota la UE. El mateix passa amb les persones recuperades que tinguin el certificat.

 

Què passa amb les proves?

Les persones que hagin realitzat una prova negativa que figuri en el seu certificat COVID digital de la UE han de quedar exemptes dels possibles requisits de quarantena, excepte quan procedeixin de zones greument afectades pel virus. Els estats membres van acordar un període de validesa normalitzat per a les proves: 72 hores per a les proves PCR i 48 hores per a les proves ràpides d'antígens, quan l’estat membre les accepti.

 

Quines dades inclou el certificat? Estan protegides les dades?

El Certificat COVID Digital de la UE conté la informació clau necessària, com ara el nom, la data de naixement, la data d'expedició, la informació pertinent sobre la vacuna / la prova / la recuperació i un identificador únic. Aquestes dades romanen en el certificat i no s'emmagatzemen ni conserven quan es verifica un certificat en un altre estat membre.

Els certificats només inclouran la informació que sigui necessària, que no podrà ser conservada pels països visitats. A efectes de verificació, només es comproven la validesa i l'autenticitat del certificat, verificant qui l'ha expedit i signat. Totes les dades sanitàries romanen a l’estat membre que l’hagi expedit.

 

«Re-open EU»: informació actualitzada sobre les mesures sanitàries i de viatge

Pots trobar informació actualitzada sobre les mesures sanitàries i de viatge en els països europeus, inclosos els requisits de quarantena i proves per als viatgers, per ajudar a exercir el seu dret a la lliure circulació. La informació s'actualitza periòdicament i està disponible en 24 llengües.

 

Més informació

Preguntes i respostes sobre el certifricat COVID digital de la UE

Certificat COVID Digital de la UE

 

Detalls

Data de publicació
22 juliol 2021