Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa18 febrer 2022Representation in Spain – Barcelona

REACT-UE: 1 100 milions d’euros per preservar llocs de treball i donar suport a la recuperació econòmica a Espanya

La Comissió ha concedit 1 100 milions d’euros més a Espanya amb càrrec a l’Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (REACT-UE). Aquests fons suplementaris per al programa operatiu d’Espanya en matèria d’Ocupació, Formació i Educació del Fons Social Europeu (FSE) financen els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Això permetrà que més de 125 000 persones conservin la feina i ajudarà les empreses a mantenir les operacions, de manera que aplanarà el camí cap a una recuperació econòmica resilient i duradora.

El comissari d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, ha declarat: «Per sortir de la crisi tot hi fa: cada persona i cada lloc de treball compten. Gràcies als fons de REACT-UE, Espanya podrà mantenir més de 125 000 persones en el seu lloc de treball. La UE és solidària amb tots els estats membres per preservar la feina i els ingressos de la gent durant la crisi de la pandèmia.»

La comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, ha declarat: «Fins ara, REACT-UE ha estat un instrument important per ajudar la ciutadania i les regions a recuperar-se de la crisi del coronavirus i dur a terme una transició justa, verda i digital a la UE. Em satisfà veure que aquesta ajuda continua i vetlla perquè no quedi enrere ningú, cap persona ni cap regió.»

Espanya ja ha rebut 21 300 milions d’euros per finançar els expedients de regulació temporal d’ocupació a través del mecanisme de Suport temporal per atenuar el risc d’atur en cas d’emergència (SURE). REACT-UE forma part de NextGenerationEU i aporta al llarg del 2021 i el 2022 un finançament suplementari de 50 600 milions d’euros (a preus corrents) als programes de la política de cohesió per al període 2014-2020.

Detalls

Data de publicació
18 febrer 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona