Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa17 octubre 2023Representation in Spain – Barcelona6 min read

Resultats per a avui i preparació per al futur: programa de treball de la Comissió per al 2024

La Comissió adopta programa de treball 2024 per simplificar normes i reduir requisits en la UE.

Avui la Comissió ha adoptat el seu programa de treball per al 2024, que posa èmfasi en la simplificació de les normes per als ciutadans i les empreses d’arreu de la Unió Europea. S’honora així el compromís de la presidenta Von der Leyen de reduir un 25 % els requisits de presentació d’informació, en consonància amb la nostra estratègia per impulsar la competitivitat de la UE a llarg termini i alleujar la càrrega a les pimes.

El programa de treball reflecteix els resultats assolits en els últims quatre anys, exposa les noves propostes de la Comissió per als pròxims mesos i presenta iniciatives importants orientades a reduir la burocràcia. Algunes d’aquestes iniciatives de simplificació ja s’han presentat (quinze propostes i iniciatives des de març del 2023), mentre que d’altres es presentaran avui en paral·lel (vint-i-sis propostes de racionalització) o bé més endavant. Es detallen en un annex específic juntament amb les avaluacions i els controls d’adequació anunciats avui.

Atès que ja s’han complert el 90 % dels compromisos contrets en les orientacions polítiques de 2019 i que només falten uns mesos per a les eleccions europees del 2024, les noves iniciatives exposades al programa de treball es limiten a les necessàries per tal d’assolir els compromisos de la Comissió o bé per respondre a nous reptes. Les noves iniciatives que es proposen parteixen del discurs sobre l’estat de la Unió del 2023 de la presidenta Von der Leyen i de la carta d’intencions.

Millorar la legislació, reduir la càrrega i retallar la burocràcia

L’estratègia de la Comissió en matèria de competitivitat a llarg termini va fixar l’objectiu de reduir un 25 % les càrregues associades amb els requisits de presentació d’informació sense soscavar els objectius estratègics de les iniciatives corresponents. Per assolir aquest objectiu, la Comissió ha procurat simplificar els requisits de presentació d’informació, per exemple amb la reforma del codi duaner de la Unió, que suposarà un estalvi d’uns 2 000 milions d’euros en costos per als operadors. La proposta de revisió de les normes sobre enquestes estadístiques pretén reduir-ne els costos, també per a les pimes, en 450 milions d’euros

El programa de treball per al 2024 presenta més propostes de simplificació en tot un ventall d’àmbits d’actuació sense rebaixar l’exigència en matèria social, de seguretat, de protecció dels consumidors, mediambiental o econòmica. Les simplificacions previstes racionalitzaran els requisits de presentació d’informació que tenen una utilitat limitada, per exemple amb la fusió d’obligacions que se solapin, la reducció de les empreses afectades i l’augment de la digitalització.

Alguns exemples d’aquestes propostes de simplificació són l’ajornament de la data límit per adoptar normes sectorials europees relatives a la presentació d’informació sobre sostenibilitat (Directiva sobre informació corporativa en matèria de sostenibilitat) i la modificació de l’àmbit d’aplicació de la Directiva sobre comptabilitat i del Reglament sobre els índexs de referència.

Informarem sobre els avenços en el compliment de l’objectiu de reducció del 25 % en les nostres enquestes anuals sobre la càrrega administrativa, començant per l’edició del 2023, que es publicarà l’any que ve.

Complir els compromisos

La Comissió ha complert més del 90 % dels compromisos adquirits en les orientacions polítiques del 2019 de la presidenta Von der Leyen. El 2024 caldran més esforços per part del Parlament Europeu i del Consell per arribar a acords sobre les propostes pendents i, doncs, permetre que els ciutadans i les empreses d’Europa treguin el màxim partit de les accions de polítiques públiques.

La Comissió continuarà desplegant el Pacte Verd Europeu, el nostre programa de creixement, per garantir una transició verda justa, intel·ligent i inclusiva. Això suposa també la realització de diàlegs amb ciutadans i amb la indústria i de treballs preparatoris per ajudar els ciutadans i les empreses vulnerables en la transició, gràcies en part al Fons Social per al Clima. Entaularem un diàleg estratègic sobre el futur de l’agricultura a la UE. A fi de continuar construint una Europa preparada per a l’era digital, la Comissió adoptarà iniciatives per obrir els nostres ordinadors d’alt rendiment a empreses emergents d’intel·ligència artificial i proposarem una nova llei europea de l’espai.

L’economia de la UE ha demostrat resiliència davant d’un seguit de crisis sense precedents. El 2024 la Comissió se centrarà en les qüestions relacionades amb l’escassetat de mà d’obra i de competències, l’educació, el diàleg social, la inflació i la facilitat per fer empresa.

El suport a Ucraïna davant de la guerra d’agressió de Rússia continuarà formant part de les nostres prioritats el 2024, igual com la nostra associació amb Àfrica, mútuament beneficiosa, el nostre programa de comerç just i el desenvolupament de les capacitats de defensa dels estats membres. La Comissió reforçarà la cooperació per lluitar contra el contraban de migrants i prendrà mesures pel que fa a les revisions de les polítiques i les reformes prèvies a l’ampliació per analitzar com podria funcionar una Unió més àmplia.

Propers passos

La Comissió col·laborarà estretament amb el Parlament Europeu i el Consell i els donarà suport per facilitar els acords d’ara fins al final del mandat d’aquesta Comissió.

A més de la convocatòria de contribucions que s’ha obert avui per recopilar comentaris de les parts interessades sobre requisits de presentació d’informació que resultin carregosos, es duran a terme altres consultes amb empreses (inclosa la xarxa de representants de les pimes), experts dels estats membres i altres parts interessades a fi de detectar aspectes i àmbits especialment problemàtics que convingui prioritzar.

Rerefons

Cada any la Comissió adopta un programa de treball que estableix la llista d’accions que durà a terme al llarg del següent any. L’objectiu del programa de treball és informar el públic i els colegisladors dels nostres compromisos polítics per presentar noves iniciatives, enretirar propostes pendents i revisar la legislació vigent de la UE. El programa de treball de la Comissió per al 2024 és el resultat de l’estreta col·laboració amb el Parlament Europeu, els estats membres i els organismes consultius de la UE.

Més informació

Web del programa de treball de la Comissió per al 2024

Comunicació sobre el programa de treball de la Comissió per al 2024

Explicació del programa de treball de la Comissió per al 2024: fitxa informativa

Reduir la càrrega i racionalitzar els requisits de presentació d’informació: fitxa informativa

Programa de treball de la Comissió

Programa d’adequació i eficàcia de la reglamentació (REFIT)

Portal «Digue-hi la teva!», en què els ciutadans i les empreses poden expressar opinions sobre les noves polítiques de la UE i la normativa vigent

Programa «Legislar millor»

Plataformes «Preparats per al Futur» (F4F)

Enquestes anuals sobre la càrrega administrativa

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea

En un context de reptes geopolítics, econòmics, socials i tecnològics sense precedents, garantir la competitivitat i la seguretat econòmica de la UE és una prioritat absoluta. Aquest és l’objectiu de les nostres noves iniciatives de polítiques públiques per al 2024, i hi treballarem tot racionalitzant les exigències que imposen a les empreses i les administracions amb una reducció de la burocràcia que han de gestionar.

 

Maroš Šefčovič, vicepresident executiu per al Pacte Verd Europeu, Relacions Institucionals i Prospectiva

Cal que completem la resta de propostes legislatives clau que ha presentat la Comissió, en benefici dels ciutadans, les empreses i les parts interessades. Estem disposats a ajudar el Parlament Europeu i el Consell a arribar a acords sobre les nostres iniciatives pendents abans del final del mandat.

 

IP/23/4965

Detalls

Data de publicació
17 octubre 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona