Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa8 febrer 2022Representation in Spain – Barcelona9 min read

Sobirania digital: la Comissió proposa la Llei de Xips per fer front a l’escassetat de semiconductors i enfortir el lideratge tecnològic d’Europa

Avui la Comissió proposa un conjunt ampli de mesures per garantir la seguretat del subministrament, la resiliència i el lideratge digital de la UE en matèria de tecnologies i aplicacions dels semiconductors. La Llei Europea de Xips reforçarà la competitivitat i la resiliència d’Europa i contribuirà a assolir tant la transició digital com la verda.

L’escassetat de semiconductors a nivell mundial que s’ha registrat recentment ha obligat a tancar fàbriques en un ampli ventall de sectors, des de l’automòbil als dispositius mèdics. En el sector de l’automòbil, per exemple, en alguns estats membres el 2021 la producció s’ha reduït un terç. Aquesta situació ha palesat més l’extrema dependència mundial de la cadena de valor dels semiconductors respecte d’un nombre reduït d’actors i dins d’un context geopolític complex. Alhora, però, ha il·lustrat la importància dels semiconductors per a tota la indústria i la societat europees.

La Llei de Xips de la UE aprofitarà les fortaleses d’Europa —unes organitzacions i xarxes de recerca i de tecnologia capdavanteres a nivell mundial així com un gran nombre de fabricants pioners d’equips— i actuarà en les debilitats que arrossega. Generarà un sector dels semiconductors pròsper, des de la recerca fins a la producció, i una cadena de subministrament resilient. Mobilitzarà més de 43 000 milions d’euros d’inversions públiques i privades i establirà mesures per prevenir les pertorbacions de les cadenes de subministrament actuals i futures, preparar-nos per quan arribin, anticipar-nos-hi i respondre-hi amb rapidesa, juntament amb els estats membres i els nostres socis internacionals. Permetrà que la UE assoleixi el seu objectiu ambiciós de doblar la quota actual de mercat fins arribar al 20 % el 2030.

La Llei Europea de Xips garantirà que la UE tingui les eines, habilitats i capacitats tecnològiques necessàries per esdevenir líder en aquest camp —més enllà de la recerca i la tecnologia— en el disseny, la fabricació i encapsulació de xips avançats, per tal d’assegurar-se el subministrament de semiconductors i reduir les dependències. Els components principals en són:

  • La Iniciativa Xips per a Europa concentrarà recursos de la Unió, dels estats membres i de tercers països associats en els programes actuals de la Unió, així com del sector privat, mitjançant l’empresa comuna de xips reforçada que resulti de la reorientació estratègica de l’actual Empresa Comuna per a les Tecnologies Digitals Clau. Es mobilitzaran 11 000 milions d’euros per reforçar la recerca, el desenvolupament i la innovació existents a fi d’assegurar el desplegament d’eines avançades per a semiconductors, línies pilot per als prototipus, les proves i els experiments amb nous dispositius amb aplicacions innovadores per a la vida real, per formar els treballadors i per desenvolupar una comprensió profunda de l’ecosistema dels semiconductors i la seva cadena de valor.
  • Un nou marc per garantir la seguretat del subministrament gràcies a l’atracció d’inversions i a la millora de la capacitat de producció, elements molt necessaris perquè pugui prosperar la innovació en nodes avançats i en xips pioners i energèticament eficients. A més, un Fons de Xips facilitarà l’accés al finançament a les empreses emergents per ajudar-les a madurar les seves innovacions i atreure inversors. També contindrà un mecanisme específic per a les inversions en capital en semiconductors en el marc d’InvestEU per finançar l’expansió de les empreses emergents i les pimes.
  • Un mecanisme de coordinació entre els estats membres i la Comissió per tal de vigilar el subministrament de semiconductors, estimar la demanda i anticipar les situacions d’escassetat. Farà un seguiment de la cadena de valor dels semiconductors recopilant dades essencials de les empreses per cartografiar les principals febleses i colls d’ampolla. S’encarregarà tant de l’avaluació comuna de les crisis com de coordinar les mesures que calgui prendre d’entre un nou catàleg de mesures d’emergència. També permetrà una actuació conjunta ràpida i ferma mitjançant l’ús ple d’instruments nacionals i de la UE.

La Comissió també proposa una Recomanació als estats membres, que acompanya la llei. Es tracta d’una eina amb efectes immediats perquè el mecanisme de coordinació entre els estats membres i la Comissió es pugui posar en marxa immediatament. Això farà que des d’ara es puguin debatre i decidir mesures de resposta a la crisi oportunes i proporcionades.

 

Declaracions dels membres del Col·legi

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha declarat: «La Llei Europea de Xips marcarà un abans i un després en la competitivitat del mercat únic europeu a nivell mundial. A curt termini augmentarà la nostra resiliència davant de crisis futures perquè ens permetrà anticipar-nos a les pertorbacions de la cadena de subministrament i evitar-les, i a mitjà termini contribuirà a fer d’Europa un líder industrial en aquest sector estratègic. Amb la Llei Europea de Xips ens procurem les inversions i l’estratègia. La clau del nostre èxit, però, rau en els innovadors europeus, els nostres investigadors de categoria mundial, la gent que ha fet prosperar el nostre continent al llarg dels anys.»

La vicepresidenta executiva per a una Europa Preparada per a l’Era Digital, Magrethe Vestager, ha afegit: «Els xips són necessaris per a la transició verda i digital i per a la competitivitat de la indústria europea. No hauríem de dependre d’un sol país o d’una sola empresa per garantir la seguretat del subministrament. Hem de treballar més tot junts —en la recerca, la innovació, el disseny, les instal·lacions de producció— per assegurar-nos que Europa sigui més forta com a factor clau en la cadena de valor global. Això també beneficiarà els nostres socis internacionals: hi col·laborarem per evitar problemes de subministrament en el futur.»

El comissari del Mercat Interior, Thierry Breton, ha declarat: «Sense xips no hi ha ni transició digital, ni transició verda, ni lideratge tecnològic. Garantir el subministrament dels xips més avançats ha esdevingut una prioritat econòmica i geopolítica. Tenim objectius ambiciosos: doblar la nostra quota del mercat mundial com a tard el 2030, fins arribar al 20 %, i produir a Europa els semiconductors més sofisticats i més eficients energèticament. Amb la Llei de Xips de la UE reforçarem la nostra excel·lència en recerca i contribuirem a passar del laboratori a la fàbrica. Estem mobilitzant una quantitat considerable de finançament públic que ja està atraient una inversió privada substancial. I estem fent tot el que cal per assegurar la cadena de subministrament completa i evitar pertorbacions futures a la nostra economia com les que estem patint amb l’escassetat de subministrament de xips actual. Amb la inversió en mercats líders dels futur i el reequilibri de les cadenes de subministrament mundials permetrem que la indústria europea mantingui la competitivitat, creï llocs de treball de qualitat i respongui a la demanda mundial creixent.»

La comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, ha afegit: «La Iniciativa Xips per a Europa està fortament vinculada a Horitzó Europa i comptarà amb la recerca i innovació contínues per desenvolupar la pròxima generació de xips, més petits i més eficients energèticament. La futura iniciativa oferirà una gran oportunitat als nostres investigadors, innovadors i empreses emergents per liderar la nova onada d’innovació que desenvoluparà solucions de tecnologia profunda basades en hardware. El desenvolupament i la producció de xips a Europa beneficiaran els nostres actors econòmics en cadenes de valor essencials i ens ajudaran a atènyer els nostres ambiciosos objectius en els àmbits de la construcció, els transports, l’energia i el món digital.»  

 

Properes etapes

Animem els estats membres a iniciar immediatament la tasca de coordinació de conformitat amb la Recomanació a fi de comprendre la situació actual de la cadena de valor dels semiconductors arreu de la UE, anticipar possibles pertorbacions i prendre mesures correctores per superar l’escassetat actual mentre no s’adopti el Reglament. El Parlament Europeu i els estats membres hauran de debatre les propostes de la Comissió sobre una llei europea de xips mitjançant el procediment legislatiu ordinari. Si s’adopta, el Reglament serà directament aplicable arreu de la UE.

 

Rerefons

Els xips són actius estratègics per a cadenes de valor industrials essencials. Amb la transformació digital estan emergint nous mercats per a la indústria dels xips, com ara els cotxes molt automatitzats, el núvol, la internet de les coses (IoT), la connectivitat (5G i 6G), l’espai i la defensa, les capacitats de computació i els supercomputadors. Els semiconductors també són objecte de grans interessos geopolítics, atès que condicionen la capacitat d’actuació dels països (militarment, econòmicament i industrialment) i d’impulsar el sector digital.

En el seu discurs sobre l’estat de la Unió del 2021, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va definir la visió de l’estratègia de xips d’Europa: crear conjuntament un ecosistema europeu de xips capdavanter, inclosa la producció, així com articular les capacitats pioneres de la UE en matèria de recerca, disseny i realització de proves. La presidenta també va fer una visita a ASML, un dels principals actors europeus en la cadena de valor dels semiconductors, amb seu a Eindhoven.

El juliol del 2021, la Comissió Europea va posar en marxa l’Aliança Industrial per a Processadors i Tecnologies de Semiconductors amb l’objectiu de detectar les llacunes actuals en la producció de microxips i els progressos tecnològics necessaris perquè les empreses i les organitzacions, independentment de la seva mida, puguin prosperar. L’Aliança ajudarà a impulsar la col·laboració entre les iniciatives actuals i futures de la UE i també tindrà un paper important en matèria d’assessorament a més de proporcionar un full de ruta estratègic per a la Iniciativa Xips per a Europa, juntament amb altres parts interessades.

A hores d’ara, 22 estats membres s’han compromès, en una declaració conjunta signada el desembre del 2020, a treballar plegats per enfortir la cadena de valor europea de l’electrònica i els sistemes incrustats i per reforçar la capacitat de fabricació d’avantguarda.

Les noves mesures ajudaran a fer que Europa assoleixi el seu objectiu de la Dècada Digital per al 2030 de concentrar el 20 % de la quota del mercat mundial de xips.

Juntament amb la Llei de Xips, avui la Comissió també ha publicat un enquesta dirigida a les parts interessades per recopilar informació detallada sobre la demanda tant actual com futura de xips i oblies. Els resultats d’aquesta enquesta ajudaran a entendre més bé de quina manera afecta l’escassetat de xips a la indústria europea.

 

Més informació

Llei Europea de Xips: Preguntes i respostes

Llei Europea de Xips: Pàgina web d’informació

Llei Europea de Xips: Fitxa informativa

Comunicació sobre una llei europea de xips

Llei de Xips: Reglament pel qual s’estableix un marc de mesures per enfortir l’ecosistema europeu de semiconductors

Recomanació de la Comissió als estats membres sobre un catàleg de mesures comú de la Unió per donar resposta a la crisi d’escassetat de semiconductors i sobre un mecanisme de la UE per vigilar l’ecosistema dels semiconductors

Enquesta dirigida a les parts interessades

 

Fitxa sobre la Llei Europea de Xips
Publicacions de caràcter general11 febrer 2022
Fitxa sobre la Llei Europea de Xips

 

Detalls

Data de publicació
8 febrer 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona