Skip to main content
European Commission logo
català
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article23 agost 2021

SoCaTel, un projecte europeu liderat per la URV per fomentar la creació de serveis per a persones grans a través d’internet

Mitjançant una plataforma digital, els diferents actors implicats en l’atenció de la tercera edat poden contribuir en diferents fases del procés de creació de serveis que responguin a necessitats especifiques d’aquest segment de la població.

SOCATEL

La Universitat Rovira i Virgili ha liderat un projecte finançat amb fons del programa Horitzó 2020 que vol incentivar el desenvolupament de serveis per a les persones grans. El projecte es basa en una plataforma, SoCaTel, que reuneix els diferents actors d’aquest sector, com ara els familiars cuidadors, professionals, tècnics, empreses, investigadors o les mateixes persones grans.

El procés de “cocreació” digital d’aquests serveis es divideix en cinc fases: (1) “coideació”, en què s’exposen i es debaten els temes i necessitats; (2) “codefinició”, en què es valida o rebutja una idea a partir d’un anàlisi detallat de la idea; (3) “codisseny”, on es desenvolupa la proposta de servei per poder-lo implementar tenint en compte aspectes com el plantejament econòmic; (4) “codesenvolupament”, en què els proveïdors de serveis o emprenedors poden proposar un primer prototip de digitalització del servei; i, finalment, quan el servei ja està acabat i fora de la plataforma, es porta a terme la (5) “covalidació”, on els participants avaluen i proposen millores que puguin ser útils per crear un millor servei.

La proposta de SoCaTel respon a les creixents necessitats d’una població europea d’edat avançada que a la meitat d’aquest segle representarà un quart del total d’habitats del continent. A més, aquesta plataforma facilita el diàleg i la contribució de les diferents parts involucrades en el procés d’atenció a les persones grans i, per tant, una millor resolució de les problemàtiques que s’hi puguin identificar. Per altra banda, en un context com el de la pandèmia, propostes com la de SoCaTel, que és de codi obert, han permès a les parts implicades poder continuar progressant en les seves idees a distància i evitant desplaçaments.

El projecte ha estat portat a terme per un equip interdisciplinari de científics socials, professionals de serveis socials i tecnòlegs de quatre estats membres (Espanya, Irlanda, Finlàndia i Hongria). A més, la idea ha estat replicada també a Itàlia, amb el projecte URV-ISRAA SoCaTel Twinning.

 

Enllaços relacionats

Pàgina web de SoCaTel

CORDIS: A multi-stakeholder co-creation platform for better access to long-term care services

SOCATEL: Cocreant per a una vida millor

Detalls

Data de publicació
23 agost 2021