Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa8 març 2023Representation in Spain – Barcelona6 min read

Solidaritat de la UE amb Ucraïna: un any de protecció temporal per a les persones que fugen de l’agressió russa contra Ucraïna

Avui la Comissió Europea ha adoptat la Comunicació sobre la Directiva de protecció temporal. La Directiva es va activar per primera vegada el 4 de març de 2022 en resposta a l’agressió de Rússia contra Ucraïna.

D’ençà d’aleshores, s’ha concedit protecció immediata a la UE a uns quatre milions de persones, dels quals més de tres milions es van registrar en el primer semestre del 2022. Tothom que s’hi inscrivia tenia dret a accedir al mercat de treball, l’educació, l’atenció sanitària i allotjament. La resposta de la UE arran de la guerra d’Ucraïna és una mostra més de tot el que es pot aconseguir quan la UE actua unida. La Directiva de protecció temporal ha demostrat ser un instrument essencial per proporcionar protecció immediata a la UE i ha de continuar formant part del repertori de mesures disponibles per a la Unió Europea en el futur.

Aquesta Comunicació fa balanç de l’aplicació de la Directiva al llarg del darrer any i extreu les lliçons apreses i identifica els àmbits prioritaris en què cal continuar treballant.

 

La resposta de la UE en poques paraules

La Directiva ha proporcionat protecció immediata alhora que ha reduït els tràmits al mínim imprescindible. Complementa aquesta protecció amb un conjunt de drets ampli i harmonitzat.

·       Accés a la inscripció i la documentació: els estats membres van establir ràpidament els tràmits per a la inscripció i per a l’expedició de la documentació necessària.

·       Protecció especial per als menors: actualment gairebé una cinquena part dels menors ucraïnesos estan refugiats a la UE.

·       Accés a l’educació i a la formació professional: a l’inici del curs escolar el passat mes de setembre aproximadament la meitat dels menors ucraïnesos estaven inscrits en els sistemes educatius de la UE.

·       Abordar els riscos del tràfic de persones i donar suport a les víctimes de crims de guerra: la UE ha posat en marxa el Pla comú contra el tràfic per conscienciar les persones desplaçades i prevenir el tràfic de persones.

·       Accés a l’atenció sanitària i a les prestacions socials: s’han evacuat amb èxit gairebé 2 000 pacients ucraïnesos a vint països de la UE o de l’EEE i en la majoria d’estats membres s’ha proporcionat ajuda psicosocial i suport en matèria de salut mental als qui havien fugit de la guerra.

·       Accés a l’ocupació: arreu d’Europa aproximadament un milió de persones desplaçades tenen feina i la UE ha creat la iniciativa pilot «Reserva de talent» per contribuir a la integració en el mercat de treball.

·       Accés a l’allotjament i l’habitatge: el servei d’orientació «Llars segures» ajuda les autoritats locals i regionals dels estats membres i la societat civil a organitzar iniciatives d’habitatge privat. La Comissió ha concedit 5,5 milions d’euros al projecte gestionat per la Federació Internacional de la Creu Roja per donar suport a la implementació de la iniciativa Llars Segures i ha obert una convocatòria de propostes per subvencionar projectes que continuïn promovent els programes de patrocini ciutadà.

La Plataforma de Solidaritat «Ucraïna», creada per la Comissió immediatament després de l’activació de la Directiva, ha tingut un paper decisiu a l’hora de garantir una resposta coordinada.

La Comissió i les seves agències han prestat suport operacional als estats membres per a l’aplicació de la Directiva. L’Agència d’Asil de la Unió Europea dona suport a tretze estats membres en les seves necessitats en matèria d’asil, acollida i protecció temporal. S’han desplegat uns 200 treballadors de Frontex als estats membres de primera línia i a Moldàvia per ajudar-los en la gestió de les fronteres. Europol també ha desplegat personal i agents convidats per efectuar controls de seguretat secundaris en cinc estats membres i a Moldàvia. En els estats membres s’han creat centres de coordinació del Mecanisme de Protecció Civil de la UE per canalitzar l’enviament de més de 80 000 tones d’ajuda en espècie a Ucraïna.

La UE també ha proporcionat ajuda financera per satisfer les necessitats de les persones desplaçades. Mitjançant els paquets d’ajudes CARE i FAST-CARE, la UE ha aportat un total de 13 600 milions d’euros de finançament suplementari. Es van reassignar 1 000 milions d’euros dels fons de cohesió i els fons d’Afers d’interior van aportar 400 milions d’euros.

La UE també ha intensificat la cooperació amb socis internacionals com ara els Estats Units, Canadà i el Regne Unit, així com amb organitzacions internacionals.

 

Properes passes

La Unió Europea està disposada a donar suport a Ucraïna el temps que calgui. La protecció ja s’ha prorrogat fins al març del 2024 i es pot tornar a prorrogar fins al 2025. La Comissió està preparada per dur a terme les accions necessàries a fi d’ampliar aquest termini si cal. Paral·lelament, es mantindrà un plantejament sòlid coordinat de la UE per facilitar una transició fàcil a altres estatus legals que donin accés als drets més enllà del termini màxim de la protecció temporal, així com ajuda específica per a les persones que, després d’haver fugit d’Ucraïna, vulguin tornar a casa.

Tenint en compte l’aplicació que se n’ha fet aquest últim any, la Comissió considera que la Directiva de protecció temporal ha de continuar formant part del repertori de mesures disponibles a nivell de la UE. La Comissió treballarà amb els colegisladors perquè la Unió Europea disposi de les eines que necessiti en el futur i per garantir una articulació adequada amb la proposta de la Comissió d’un reglament sobre les situacions de crisi i de força major. 

 

Rerefons

El 4 de març de 2022, només una setmana després que les forces russes envaïssin Ucraïna, es va activar la Directiva de protecció temporal gràcies a la decisió unànime dels estats membres arran d’una proposta de la Comissió. La Plataforma de Solidaritat «Ucraïna», creada per la Comissió a l’inici de la guerra, aplega les institucions de la UE, els estats membres, els països associats de Schengen, les agències de la UE, organitzacions internacionals i les autoritats ucraïneses i moldaves. Ofereix un fòrum informal i flexible de debat per a qüestions operacionals a fi de coordinar l’ajuda sobre el terreny. L’intercanvi d’informació i la recollida de dades exactes mitjançant la Xarxa del Pla Rector de Preparació i Gestió de Crisis Migratòries i la feina de les agències d’asil europees han contribuït a la ràpida posada en pràctica de la Plataforma d’Inscripció de la Protecció Temporal.

 

Mes informació

Fitxa informativa: Fitxa informativa sobre la Directiva de protecció temporal

Fitxa informativa: Suport de la UE per ajudar els estats membres a satisfer les necessitats dels refugiats

Un any de resistència ucraïnesa

Solidaritat de la UE amb Ucraïna

El Pla de deu punts per reforçar la coordinació europea a l’hora d’acollir persones que fugen de la guerra d’Ucraïna

Acollida de persones que fugen de la guerra d’Ucraïna

Comunicació sobre la protecció temporal per als qui fugen de la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna: un any després

Detalls

Data de publicació
8 març 2023
Autor
Representation in Spain – Barcelona