Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Comunicat de premsa21 març 2022Representation in Spain – Barcelona4 min read

Ucraïna: la CE obre una convocatòria especial per ajudar els estats membres en l’acollida de refugiats d’Ucraïna i en la dependència dels combustibles fòssils de Rússia

La Comissió ha obert una convocatòria especial en el marc de l’Instrument de Suport Tècnic (IST) per ajudar els estats membres que acullin refugiats d’Ucraïna arran de la invasió del país per part de Rússia i per superar gradualment la seva dependència dels combustibles fòssils provinents de Rússia.

La comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, ha declarat: «La UE ha reaccionat a la invasió russa d’Ucraïna amb celeritat, unitat i fermesa. L’Instrument de Suport Tècnic és un instrument flexible que es pot adaptar a diferents circumstàncies polítiques. Actualment està a punt per ajudar els estats membres a acollir i integrar les persones que fugen de la guerra d’Ucraïna i a reduir la dependència dels combustibles fòssils —com ara els provinents de Rússia— mitjançant la inversió en fonts d’energia netes i tecnologies eficients energèticament.»

 

Un instrument de suport flexible per a les necessitats d’emergència

A partir d’aquesta convocatòria, els estats membres poden enviar immediatament sol·licituds a la Comissió per demanar suport tècnic per als objectius següents:

  • Desenvolupar la capacitat institucional i operacional per acollir persones que fugen de la guerra d’Ucraïna. Això engloba ajudar les administracions nacionals a adaptar i accelerar l’accés a serveis bàsics com ara l’habitatge, l’educació, l’atenció sanitària i l’ocupació, en el marc del règim de protecció temporal. Els estats membres poden enviar les sol·licituds per optar a aquesta ajuda específica a la Comissió fins al 8 d’abril de 2022.
  • Reforçar la integració social i econòmica dels refugiats d’Ucraïna. En matèria de l’accés al mercat de treball, per exemple, la Comissió ajudarà els estats membres a crear un mecanisme estandarditzat de reconeixement dels títols acadèmics de les persones refugiades. Els estats membres poden enviar les sol·licituds per optar a aquesta ajuda específica a la Comissió fins al 8 d’abril de 2022.
  • Aprofitar de la millor manera possible els fons de la UE disponibles per proporcionar allotjament a les famílies o als menors no acompanyats. Els estats membres poden enviar les sol·licituds per optar a aquesta ajuda específica a la Comissió fins al 8 d’abril de 2022 inclòs.
  • Superar progressivament la dependència dels estats membres respecte dels combustibles fòssils provinents de Rússia. Això suposa també identificar les millors reformes i inversions a nivell nacional, regional i transfronterer, de conformitat amb el pla REPowerEU de la Comissió, cosa que fomentarà la diversificació del subministrament d’energia, accelerarà la transició a l’energia renovable i millorarà l’eficiència energètica. Els estats membres poden enviar les sol·licituds d’aquesta ajuda específica a la Comissió fins al 24 de març de 2022.

 

Properes etapes

Els estats membres poden enviar les sol·licituds per optar a aquesta ajuda específica a la Comissió a través de la seva autoritat de coordinació. La Comissió proporcionarà l’ajuda quan hagi aprovat la sol·licitud.

 

Rerefons

L’Instrument de Suport Tècnic (IST) és el principal instrument de la Comissió per proporcionar suport tècnic a les reformes a la UE, a partir de les sol·licituds de les administracions nacionals. S’inscriu en el Marc Financer Plurianual 2021-2027 i en el Pla de Recuperació per a Europa. Continua la feina iniciada pel seu antecessor, el Programa de Suport a les Reformes Estructurals, que d’ençà de 2017 ha executat més de 1 400 projectes de suport tècnic en tots els estats membres.

El 9 de març de 2022, la Comissió va aprovar 225 nous projectes en la ronda de 2022 de l’IST per donar suport als estats membres en la preparació, el disseny i l’execució de reformes que permetin disposar d’administracions públiques modernes i resilients, estratègies de creixement sostenible i economies resilients. Molts dels projectes de suport contribueixen a l’execució dels plans nacionals de recuperació i resiliència.

En cas que sorgeixin necessitats especials, es poden obrir convocatòries específiques de l’IST. El mes de juny de 2021 ja es va fer en relació amb l’execució dels plans de recuperació i resiliència que donaven accés al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i ara es torna a fer en resposta a la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.

 

Més informació

Web de suport a les reformes

Instrument de Suport Tècnic

Fitxes informatives per país sobre els projectes de reforma dels estats membres

Programa de Treball Anual de l’IST 2022

Llista completa de projectes de l’IST

Preguntes i respostes sobre l’Instrument de Suport Tècnic 2022

Detalls

Data de publicació
21 març 2022
Autor
Representation in Spain – Barcelona