Skip to main content
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Article18 setembre 20202 min read

Un projecte europeu de gestió intel·ligent del clavegueram vol reduir un 20% la contaminació de l'abocament d’aigües no tractades a Barcelona

gettyimages-1158716540.jpg
© EU
iBATHWATER és una prova pilot d’un nou sistema integrat de gestió de la xarxa urbana de clavegueram que vol reduir l’impacte de les aigües no tractades en el medi ambient i la salut i millorar la qualitat de les aigües de bany.

Investigadors del projecte LIFE iBATHWATER han desenvolupat solucions innovadores per millorar la gestió de les aigües no tractades i evitar les conseqüències nocives pel medi ambient i la salut derivades del seu abocament.

Barcelona, juntament amb Berlín, són les ciutats on es fan les proves pilot amb aquests sistemes de gestió avançada. A Barcelona, s’estima que les aigües no tractades aboquen cada any 6.000 tones de partícules sòlides al mar, les quals impacten negativament en l’ecosistema marí, el litoral i el turisme.

El projecte iBATHWATER té l’objectiu de millorar la gestió del clavegueram d’ambdues ciutats. Concretament, vol disminuir la contaminació que provoca l'abocament d'aigües pluvials no tractades en un 20% a Barcelona i Berlín quan el projecte clogui el 2021.

Per fer-ho, aquest projecte ha desenvolupat una plataforma oberta que pot monitorar a temps real la contaminació i gestionar el clavegueram per reduir la quantitat d’aigua sense tractar que s’aboca durant períodes de precipitacions torrencials.

Per altra banda, iBATHWATER, que compta amb la participació del Centre Tecnològic de Catalunya (EURECAT), l’Ajuntament de Barcelona i ADASA,  també ha dissenyat Aquabio, un dispositiu per mesurar la qualitat de les aigües de bany de les ciutats, també a temps real.

Un cop acabat el projecte, l'objectiu és oferir al mercat aquestes solucions. De fet, experts independents estan certificant actualment el dispositiu Aquabio.

Quines conseqüències tenen l’abocament d’aigües no tractades?

Amb el canvi climàtic, les pluges torrencials són cada cop més freqüents. Aquestes sobrepassen sovint la capacitat dels claveguerams i s’acaben produint abocaments que contaminen rius, llacs i mars. Les bactèries arrossegades per aquestes aigües poden afectar la salut dels banyistes, els quals poden patir diarrea, afectacions cutànies i oculars i, fins i tot, còlera.

Les aigües no tractades incrementen la quantitat de nutrients de les aigües que contaminen, propiciant la propagació d’algues, les quals consumeixen bona part de l’oxigen que altres éssers vius, com els peixos, necessiten per viure. A més, aquestes aigües contenen sovint microplàstics, pesticides i escombraries.

Aquest projecte va en línia amb els esforços que la UE porta fent des de fa dècades per millorar la qualitat i netejar les aigües europees. El 1991, va adoptar la Directiva de tractament de les aigües residuals urbanes (UWWT). Aquesta requereix que totes les poblacions de més de 2.000 persones tractin les seves aigües. Aquesta regulació és encara més estricta per a poblacions de més de 10.000 persones. A més, tots els estats membres han de monitorar l’estat de les seves aigües a partir d’un conjunt de directrius recollides en la Directiva de les aigües de bany.

Detalls

Data de publicació
18 setembre 2020